I en privatbostad i Sollentuna bildades den 11 maj 1982 en organisationskommitté för en förening för vetenskap och folkbildning. Den tio personer starka kommittén skickade ut ett upprop som publicerades i flera tidningar. Uppropet inleddes på följande sätt:

”Upplysningsfilosofernas och de stora folkbildarnas verk är inte slutfört. Tvärtom finns det starka tendenser i samhället till vetenskapsfientlighet. Pseudovetenskapliga och mysticistiska riktningar verkar på en del håll att bemötas med ökad respekt.

Det finns de som anser att man inte ska göra något åt detta eftersom det är ofarligt. Vi delar inte denna uppfattning.

Pseudovetenskapen är farlig när den lockar människor till kvacksalveri i stället för sakkunnig vård.

Mysticismen är farlig när den utnyttjar människors svaghet till att dra in dem i ett auktoritetsbundet beroendeförhållande.

Misstron mot vetenskap och förnuftsskäl är på sikt en fara för det demokratiska förhållningssättet, som bl.a. bygger på respekt för det mänskliga förnuftet. Det finns de som ändå anser det lönlöst att bekämpa irrationalismen, eftersom förnuftsargument inte förefaller ha någon verkan. Vi delar inte denna bedömning. Vi tror att människors motståndskraft mot irrationalism kan ökas genom kunskap om vetenskapens metoder och resultat.”

Tillräckligt många hörsammade uppropet för att den ideella Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) skulle kunna bildas den 4 december 1982 i en ABF-lokal på Torsgatan, Stockholm.

Ett urval av intressanta händelser under föreningens historia ges i kronologisk ordning nedan.

1982
Föreningen Vetenskap och Folkbildning bildas den 4 december i en ABF-lokal i Stockholm. Sven Ove Hansson väljs till föreningens ordförande.

1983
VoF:s tidskrift grundas, under första året med den enkla titeln Medlemsblad. Sven Ove Hanssons bok Vetenskap och ovetenskap utkommer på Tidens förlag.

1984
VoF:s tidskrift byter namn till Folkvett. Namnet är en ordlek med stavelserna vet och folk i föreningsnamnet. Antalet medlemmar i VoF är vid årets början ca 100.

1985
Dagens Nyheter trycker under våren en lång artikelserie som utgår från föreningen. Serien heter “Folkvett”.

1986
Sven Ove Hanssons bok Förklarade mysterier utkommer på Tidens förlag. Antalet medlemmar i VoF passerar 200.

1987
VoF beslutar att inrätta två priser, ”Årets folkbildare” och ”Årets förvillare”. De första priserna går till tv-journalisterna Hans Rehnvall (folkbildare) respektive Dag Stålsjö (förvillare).

1988
Per Olof Hulth väljs till ny ordförande i VoF.
Amelia Adamo utses till Årets förvillare. Noterbart är att hennes gärning år 1987 gav henne Stora Journalistpriset.

1989
VoF deltar i internationell skeptikerkonferens i Bad Tölz, Västtyskland. Föreningen representeras av Svante Janson.

1990
Föreningen besöks för första gången av den kände amerikanske trollkonstnären och skeptikern James Randi. Han återkommer 1991, 1992 och 1993.

1991
För första gången – men långtifrån den sista – utses en högskoleforskare till Årets förvillare: Jens Tellefsen, KTH.

1992
Antalet medlemmar passerar 300.

1993
Ett häfte med kritiska artiklar om antroposofin sammanställs till försäljning. Artiklarna har tidigare publicerats i Folkvett.

1994
Dan Larhammar avslöjar en kreationistisk bluffartikel som letat sig in i en vetenskaplig tidskrift, vilket väcker internationell uppmärksamhet.

1995
Sven Ove Hanssons bok Vetenskap och ovetenskap kommer i ny utgåva

1996
Docent Nils-Axel Mörner, Årets förvillare 1995, avfärdar alla som inte tror på hans slagruteförmågor. Han vägrar enträget att ställa upp på ett kontrollerat test. VoF skaffar sig en enkel hemsida på internet.

1997
Folkvett byter utseende radikalt, från A4-format till pocketboksformat.

1998
Antalet medlemmar passerar 500. Dan Larhammar väljs till ny ordförande i VoF. I november lämnar UFO-Trestad, en lokalavdelning med fem medlemmar, organisationen UFO-Sverige och ansluter sig till VoF.

1999
VoF:s hemsida börjar byggas ut.

2000
Antologin Högskolans lågvattenmärken utkommer på Natur & Kultur. Redaktörer är Sven Ove Hansson och Per Sandin. Boken är inget VoF-projekt, men båda redaktörerna har anknytning till föreningen, och ämnet har fl era gånger behandlats i Folkvett.

2001
Möjlighet att anmäla sig som medlem över internet införs, och visar sig öka medlemstillströmningen ordentligt.

2002
Att föreningen fyller 20 år markeras genom att flera tidigare folkbildare bjuds in att föreläsa under året. Högskolekursen ”God och dålig vetenskap” ges för första gången vid Stockholms universitet och KTH. Kursen är inget VoF-projekt, men många inblandade har anknytning till VoF. Liknande kurser inrättas snart även vid andra svenska universitet.

2003
Antalet medlemmar passerar 1000. Antologin Antroposofin – en kritisk granskning, med ett flertal nya artiklar och uppdaterade versioner av några av artiklarna från 1993, utkommer på Leopard förlag. James Randi besöker i december åter Stockholm och drar fullt hus.

2004
Jesper Jerkert väljs till ny ordförande i VoF. Ett diskussionsforum startas i anslutning till föreningens hemsida och blir ett populärt tillhåll för såväl anhängare som motståndare till VoF:s idéer. James Randi på ny blixtvisit föreläser i både Stockholm och Göteborg.

2005
Antologin Vetenskap eller villfarelse utkommer på Leopard förlag. Redaktörer är Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson. Även åtskilliga andra skribenter har anknytning till VoF.

2006
Föreningens hemsida fortsätter att uppdateras och förbättras. Bland annat läggs samtliga gamla nummer av Folkvett ut. VoF bildar en testkommitté för undersökning av påstått paranormala förmågor. Antalet medlemmar passerar 2000.

2007
Antologin Fakta eller fantasier utkommer på Leopard förlag och markerar föreningens 25-årsjubileum.

2008
Hanno Essén väljs till ny ordförande i VoF.

2009
Antalet medlemmar passerar 2500. För första gången deltar VoF med en monter på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

2010
Ett test med en svensk rutgängare, som anmält sig till testkommittén, utfaller negativt.
Stora delar av VoF:s styrelse undertecknar en artikel som kommer in på DN Debatt och genererar uppmärksamhet. Stockholmsinitiativet (SI) utses till Årets förvillare 2010, vilket vid det följande årsmötet leder till protester från en handfull SI-anhängare som också är VoF-medlemmar.

2011
Under Almedalsveckan i Visby deltar föreningen med ett ”homeopatiskt självmordsförsök”. Martin Rundkvist väljs till ny ordförande i VoF.

2012
Jesper Jerkert utger Från ad hoc till önsketänkande, en alfabetisk uppslagsbok om pseudovetenskap. Peter Olausson utger boken Blindspår, där flera kapitel i tidigare versioner tryckts i Folkvett. Föreningen fyller 30 år den 4 december.

Sammanställningen ovan är en utvidgning av den historik som publicerades 2007 i Fakta eller fantasier.

Vetenskap och Folkbildning