Sverige

Irländsk mytologi om Sverige

I Irish Times för 25 oktober skrev Alanna Gallagher om exorcister som sanerar hus och byggtomter för att avlägsna spöken. I branschen kallas sådan hemsökelse för geopathic stress. Artikeln slutar med upplysningen att ”I Sverige och delar av Tyskland kräver vissa kommuner ett geopatiskt stresstest innan de ger bygglov.” Jag skrev till Gallagher och bad att få en källhänvisning för detta påstående. Hon svarade att ”Slagrutemannen eller spåmannen Martin Flanagan berättade för mig om det där”.

Det måste ha varit en stressig dag för denna journalist, som utan tvivel egentligen vet allt om faktakontroll.

MR

Arbetslinjen i ny tappning

Arbetsförmedlingen i Helsingborg publicerade den 14 oktober 2012 en annons från företaget Hälsokällan med rubriken ”Andlig vägledare/ Häxa” (annonsnummer 2198491). Vi återger texten ordagrant, utan att ändra stavningen: ”Vi söker dig som har erfarenhet av din mediala gåva så pass bra att du intuativt kan känna in en klients energier på olika nivåer. Du bör också behärska guide kontakt, anhörig kontakt samt rekarnation.

Eller har du någon annan andlig förmåga som skulle passa bra hos oss? Lägger du tarotkort och kan läsa dem utan och innan? Kan du ge healing, regression eller har du någon annan förmåga ska du inte tveka att höra av dig omgående till oss. Anställningen är en behovsanställning per uppdrag, vilket gör att den går bra att kombinera med eget företag eller annan tjänst vid sidan om.” Statlig häxförmedling? Det är något magiskt med arbetsmarknadspolitiken just nu.

SOH

Homeopati på Chalmers

Café-å-lär, ett vetenskapscafé på Chalmers, bjöd in till ett populärvetenskapligt föredrag med titeln ”Vad är homeopati?” den 18 oktober 2012. Föredragshållaren var den 92-åriga ”Diplomerade homeopaten” Evald Lindqvist.

Ett hundratal åhörare fick höra bl.a. om att homeopatin fungerar genom strålning, att den fungerar sämre om man är skeptisk, att den klarar ”obotliga” sjukdomar, och att alla som avfärdar den är okunniga eller oärliga. På frågan om vilken typ av strålning som avsågs svarade han förvirrat om att varje grundämne (inklusive kvarts!) har sin egen strålning. Föredraget och den påföljande frågestunden gav inte en ordentlig genomlysning av det faktum att homeopati brukar klassas som pseudovetenskap, och inte har någon verkan utöver placebo. Att Chalmers vetenskapscafé bjöd på pseudovetenskap den här gången är anmärkningsvärt på minst två viktiga punkter. För det första är begreppet populärvetenskap förknippat med en rättmätig förväntan från mottagaren att innehållet i budskapet ska vara vetenskapligt sunt. Det var det uppenbarligen inte i det här fallet. Tyvärr tror jag inte att alla åhörare var medvetna om detta, utan vissa snarare verkade vara anhängare av homeopati. För det andra är det olämpligt att låta företrädare för pseudovetenskap sprida sina budskap med draghjälp från högskolor och universitet.

Pseudovetenskap i samhället ska bemötas, men utan att samtidigt okritiskt sprida villfarelser. Former och arenor för debatter som genomlyser pseudovetenskapliga strömningar i samhället måste väljas med omsorg så att budskapet från vetenskapssamhället blir tydligt. Vi hoppas att Chalmers finner vägar att undvika framtida spridning av pseudovetenskap utan att ducka för sitt samhällsansvar.

Sheila Galt

Utrikes

Yukon-ufo förklarat

Observationer av en rad vittnen i Yukon-territoriet i norra Kanada på kvällen den 11 december 1996 har kittlat ufologers fantasi, och har av somliga ansetts utgöra bland de mest övetygande beläggen för att utomjordiska farkoster besökt oss. Vittnena såg flera rader av ljus röra sig över den mörka himlen på ett sätt som gav intryck av att de alla kom från en och samma farkost, som i så fall måste ha varit mycket stor. Nu har observationerna fått sin naturliga förklaring (Skeptical Inquirer Sept/Oct 2012, s. 22–23). Vad vittnena såg var återinträdet och spittringen i atmosfären av andra steget av den raket som placerade den ryska satelliten Cosmos 2335 i omloppsbana.

Det var den kanadensiske satellitexperten Ted Molczan som gjorde identifieringen och publicerade den på epostlistan SeeSat-L den 30 april 2012. Ufoentusiaster har förstås ifrågasatt denna förklaring, men de bör då i sin tur lämna en god förklaring till varför rymdskeppet visade sig vid en tid och på en plats som stämmer perfekt med återinträdet i atmosfären av det ryska raketsteget. Besökarna från rymden vill kanske få ufoentusiasterna att framstå som idioter?

JJ

Paul Kurtz (1925–2012)

Den amerikanske filosofen Paul Kurtz har avlidit vid 86 års ålder i oktober 2012. Han var under ett halvsekel en av de viktigaste personerna inom amerikansk humanetik (humanism) och kritik mot pseudovetenskap. Han deltog aktivt i grundandet av inte mindre än tre stora organisationer som lever och frodas idag: Council for Secular Humanism, Center for Inquiry och Committee for Skeptical Inquiry (CSI). Den sistnämnda, som grundades 1976 och ursprungligen hette Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, anses vara den s.k. skeptikerrörelsens portalorganisation.

Svenska VoF kan räknas som en direkt motsvarighet till CSI (men med lite annorlunda arbetssätt). Kurtz var ordförande för CSI i tre decennier. Kurtz grundade även bokförlaget Prometheus Books och var länge redaktör för tidskriften Free Inquiry. Kurtz skrev och var redaktör för ett 40-tal böcker. Hans mest kända bok är kanske The Transcendental Temptation: A Critique of Religion and the Paranormal (1991). Bland antologierna skulle jag själv vilja framhålla A Skeptic’s Handbook of Parapsychology (1985). Paul Kurtz erövrade doktorsgraden i filosofi vid Columbia University (1952) och var professor vid State University of New York i Buffalo från 1965.
(Huvudkälla: http://centerforinquiry.net/paul_kurtz_ obituary.)

JJ

Stabil motvilja mot evolutionen

Under 30 år har opinionsundersökningar oregelbundet sökt ta reda på amerikanernas inställning till evolutionsteorin, och då i synnerhet frågan om människor omfattas av den. Detta har vi rapporterat om flera gånger i Folkvett (t.ex. i nr 3/2007, s. 68–72). Ibland kan man tycka sig se trender.

Inte minst efter 2011 års undersökning verkade det finnas fog för påståendet att amerikanerna långsamt blivit mer tillåtande till vetenskapens ståndpunkt, och således mindre benägna att stödja den kreationistiska åsikten att gud skapade människor i sin nuvarande form. I 2012 års undersökning är dock denna trend som bortblåst. År 2011 var det 40% som stödde påståendet att gud skapade människorna i nuvarande form, vilket var den lägsta siffran under hela undersökningstiden från 1982.

År 2012 stöddes påståendet av 46%, mycket nära genomsnittet för hela perioden 1982–2011. Ingen statistiskt säkerställd förändring tycks således ha skett under 30 år. Endast 15% stödjer det korrekta påståendet att människan utvecklats utan någon gudomlig inblandning. 32% stödjer ett slags kompromisspåstående, nämligen att människan utvecklats men under guds ledning (”with God guiding”). (Källa: Skeptical Inquirer Sept/Oct 2012, s. 12.)

JJ

Andliga operationer

Vid början av oktober 2012 uppmärksammade flera svenska medier de resor som bl.a. det svenska resebolaget Weforyou anordnar till den kände brasilianske healern ”John of God” (”João de Deu”). Denne man, som egentligen heter João Teixeira de Faria, utför så kallade ”andliga operationer”.

Han har upprepade gånger avslöjats som bedragare. Han använder flera olika tekniker för att lura sina offer. Ofta gör han ett ytligt hudsnitt och drar sedan till synes fram tumörvävnad ur såret. Själva snittet är äkta, men därefter använder han klassisk trolleriteknik för att ta fram djurvävnader t.ex. kycklingtarmar som han har dolt i handen.

Det finns en film på Youtube som verkar ha lagts fram av anhängare men där den uppmärksamme kan få en ganska god bild av hur bedrägeriet går till. Den heter ”John of God Surgery Nov. 9 2007” och man finner den lätt om man skriver in dessa ord i sökfältet. På Youtube finns också en film där João Teixeira de Faria utför det gamla marknadstricket att trycka in ett förvånansvärt långt metallföremål i en persons näsa. Filmen heter ”VISIBLE SURGERY Forceps up the nose”. Att detta fungerar beror på huvudets anatomi. Det finns helt enkelt hålrum som sträcker sig mycket längre rakt in bakom näsöppningen än vad man kanske skulle tro. Därför kan man stoppa in ett förvånansvärt långt metallföremål med liten (men inte försumbar) risk att ställa till med allvarlig skada. Men: Don’t do this at home! Researrangören talar mycket om det andliga värdet av att resa till ”John of God”.

Folkvett brukar inte kommentera andliga spörsmål men vi tillåter oss ändå att ifrågasätta det andliga värdet i att trolla fram slakteriavfall ur ett sår i huden.

SOH

Poltergeisten i Enfield

En brittisk spelfilm som ska handla om poltergeisten i Enfi eld är under produktion, enligt imdb.com med planerad premiär i oktober 2013. Med anledning av detta har Joe Nickell i Skeptical Inquirer (July/Aug 2012, s. 12–14) påmint om vad som är känt om detta fall, som i verkligheten utspelade sig under hösten 1977. Här följer en sammanfattning.

Händelserna startade den 30 augusti hos familjen Hodgson i Enfi eld norr om London. Knackningar hördes, föremål fl ög i luften utan att någon sett hur de startat sina luftfärder, sängar skakade, och även ljud med oklart ursprung hördes ibland, såsom visslingar och hundskall. Det var i närheten av mellanbarnet Janet (11 år) som det mesta hände, och därför blev hon misstänkt för att medvetet skapa störningarna. Även kring den äldre systern Peggy (13 år) hände vissa saker. Parapsykologerna Guy Lyon Playfair och Maurice Grosse gjorde omfattande undersökningar, vilka redovisades i Playfairs bok Th is House Is Haunted (1980). Där framgår tydligt att Playfair och Grosse gärna ville tro att något paranormalt inträff at. De konstaterar att barnen kan ha skapat många fenomen på egen hand, men vidhöll att de inte kan ha skapat alla fenomen.

Det faktum att fenomenen aldrig hände när en observatör var närvarande, men kunde sätta igång så snart observatören lämnat rummet, togs som belägg för att poltergeisten ”är smartare än vi”. Röstfenomen vägrade att ge sig tillkänna om inte fl ickorna var ensamma i ett rum med dörren stängd. När en morrande röst hördes ”tycktes Janets läppar nästan inte röra sig”, skriver Playfair, och vill anföra detta som belägg för fenomenets äkthet. Om röstfenomen heter det också: ”Det är tydligt att det finns en nära koppling mellan Janet och Rösten. Vid flera tillfällen har hon sagt något som det var meningen att Rösten skulle säga, och tvärtom. Skulle hon säga fel på det sättet om hon fejkade alltihop?” Även andra personer undersökte Enfield-poltergeisten, men med mer uppenbart negativa bedömningar av äktheten. Anita Gregory från det brittiska parapsykologiska sällskapet SPR ansåg att utbrottet kunde ha startat som ett äkta paranormalt fenomen, men att det snabbt förvandlats till en fars där undersökare och journalister suktade efter sensationella historier. Trollkonstnären Milbourne Christopher gjorde en kort undersökning och kunde observera hur Janet försökte fuska.

Sammantaget menar Nickell att allt talar för att poltergeisten i Enfield bestod i spratt utförda av Janet och Peggy. Vilket gör fallet ganska typiskt i litteraturen om poltergeister: de brukar bestå i trick utförda av flickor i yngre tonåren.

JJ

Föreningen

Bokkei var det ju

I Folkvett 2012:3 hade vi en fin illustration av hur nyttigt det är att äta naturprodukter som kvicksilver. Tyvärr missade vi att ange vem som gjort bilden: det var självaste Bokkei, eller Maria Björnbom Öberg som hon också kallar sig. Mer av henne ser ni i det här numret. Och tag en titt på !

MR

Bokmässan

Vetenskap och Folkbildning fanns som vanligt närvarande på Bok- och biblioteksmässan i september. Runt 20 volontärer gjorde en gigantisk insats i montern, och dessa vill föreningen förstås ge ett stort TACK! Hos VoF fick besökarna se gafflar böjas med ”tankekraft”, diskutera allt mellan kvantfysik och bortträngda minnen, bota sin vidskeplighet genom att gå under en stege, träffa Sveriges enda astronaut eller se en demonstration av hur man framställer homeopatisk sömnmedicin. Våra nya svarta ”Jag är skeptisk”-tröjor gick åt som smör.

Under mässans fyra dagar värvades också en hel hög nya medlemmar, varmt välkomna till föreningen!

Riksstyrelsen

Vetenskap och Folkbildning