Kommentar från redaktionen angående ”Illa underbyggt om språk och biologi”

Redaktionen konstaterar i efterhand att Hillerdals artikel på grund av sitt kontroversiella innehåll hellre borde ha rubricerats som debattartikel än som reguljär artikel. Tack
vare ovanstående replikskifte hoppas vi att läsarna fått ett mera allsidigt underlag för att ta ställning i de frågor som behandlades i artikeln.