Denna resolution antogs av ECSO, det europeiska samarbetsorganet för skeptiska organisationer, vid vårens världskonferens i Berlin.

Forskare och skeptiker i hela världen är djupt oroade över en ökande tolerans för, acceptans av och även förespråkande av pseudovetenskapliga och ockulta idéer och aktiviteter inom vetenskapliga, akademiska och undervisande institutioner. Studenter över hela världen kan utsättas för att undervisas med ogrundade utsagor av ideologer och förespråkare för pseudovetenskap, i stället för att lära sig att bygga slutsatser på tillförlitligt, vetenskapligt kunnande. Forskare och akademiker kan vara tveksamma eller rädda för att protestera, till och med när det sker uppenbara brott mot vetenskapliga principer och kriterier, av hänsyn till kolleger eller till överordnade med inflytande över deras karriärer.

Vid den 6:e Skeptiska Världskonferensen i Berlin förespråkar de deltagande nationella skeptikerförbunden en hög vetenskaplig standard vid vetenskapliga institutioner och i undervisningen. De uppmanar forskare och akademiker över hela världen att höja sina röster och protestera när pseudovetenskap etableras inom akademiska och undervisande institutioner. I fall då dessa verksamheter finansieras av allmänna medel är det särskilt viktigt att skattepengar inte används för att förespråka pseudovetenskap eller ideologi. Närmare bestämt uppmanar vi de ansvariga att:
• Se till att universitet, medicinska högskolor och andra högskolor lär ut pålitlig vetenskaplig kunskap och motstår frestelsen att släppa in obekräftade påståenden i yrkesutbildningar; dessa institutioner har ett ansvar att hjälpa studenterna att klart kunna skilja mellan vetenskapsbaserad och ovetenskaplig metodologi inom vetenskap och evidensbaserad medicin; och
• Se till att den evidensbaserade medicinens vetenskapliga standard tillämpas utan kompromisser, och att motsätta sig alla försök att göra undantag på ideologiska och kommersiella grunder för vårdformer som kan hota patienters välbefinnande; och
• Se till att skolorna bygger sin undervisning i naturvetenskaperna på accepterad vetenskap, och förkastar försök att påverka kursmålen på ideologiska, politiska eller religiösa grunder som ibland har skett inom undervisning om den biologiska evolutionen och klimatforskningen.

Vi uppmanar våra skeptiska systerorganisationer över hela världen att, i enlighet med principerna för konsumentupplysning, satsa på att gynna god vetenskap inom akademin och skolväsendet, samt att fortsätta sina ansträngningar att sprida vetenskap och kritiskt tänkande till allmänheten.

Övers. Aija Sadurskis & Martin Rundkvist.

Vetenskap och Folkbildning