”Tack för ditt brev! Tyvärr måste jag säga att om L Ron Hubbards forskning håller den nivå som framgår av Allt om radioaktiv strålning är vårt intresse obefintligt. Jag har läst mycket underligt om joniserande strålning, men denna publikation tar priset i osaklighet, okunnighet, undermålig översättning och bristande redigering.” – Sedan de av någon anledning köpt en scientologisk bok fick Statens strålskyddsinstitut (numer Strålsäkerhetsmyndigheten) ett uppföljande kundbrev vari eventuellt intresse för ytterligare material av samma sort sonderades. Det besvarades som ovan. (Folkvett 3/1985)

”Ja, svavlet bleve en alkohol! Det låter ju barockt, och dock är det kanske så. Ty tänk efter: svavlet är en harts, i ett visst ögonblick en kamfer, och kamfer kan betraktas som envärdig alkohol! […] Tror du inte, att det är något ruttet i reguladetrin? En sjuk punkt? Jag fruktar vi får operera matematiken! Ett kejsarsnitt! Ja, låtom oss! […] Växtens rot är en ut- och invänd tarm, rothåren flimmerepitel, och bladen, där trakéerna förgrenar sig äro gälar! Ja: botaniken behöver omredigeras. Hej!” – August Strindbergs naturvetenskapliga studier präglades av intensitet, en sorts produktiv genialitet och inte minst avsky för allt vad etablissemanget dittills kommit fram till. Citat återgivna av Bengt Lidforss. (Folkvett 3–4/1990)

”En man som påstår sig vara spåman i Alby, söder om Stockholm, har polisanmälts av en kvinna som lagt ut nästan 10 000 kronor på sessioner med mannen. Mannen har bl.a. lovat att ordna åska och att kvinnan skulle vinna 100 000 kr om hon köpte en viss trisslott. Kvinnan var dock inte nöjd med utfallet av mannens trollkonster, som bl.a. innefattade ett offer av en svart ko i Senegal.” (Folkvett 2/2002)

Vetenskap och Folkbildning