101 historiska myter Åke Persson och Thomas Oldrup Historiska media 2010. 221 s.

Vikingarna hade inte horn på hjälmarna. Christofer Columbus upptäckte inte Amerika. Gutenberg uppfann inte boktryckarkonsten. Man klädde inte bordsben av anständighetsskäl i det viktorianska England. Gustav Vasa åkte inte Vasaloppets sträckning på skidor. Napoleon var över medellängd (169 cm). Einstein hade bra skolbetyg… Det finns gott om historiska myter, och åtskilliga blir avslöjade i denna lilla bok som ägnar två sidor åt varje myt.

De flesta av dem framstår som tämligen oskyldiga. Men boken är ändå angelägen av åtminstone två skäl. För det första kan den läsas som en lättsam introduktion till källkritik. För det andra är några av de myter som tas upp ganska viktiga att avslöja. Ett exempel är påståendet att “när Mussolini styrde gick tågen i tid”. Påståendet framställer den fascistiska diktaturen i positiv dager. Men det är felaktigt. I själva verket var det alldeles tvärtom: de italienska tågen var mycket punktliga då fascisterna kom till makten, men punktligheten försämrades avsevärt under deras styre.

Enligt en likartad myt var det Hitler som genomförde utbyggnaden av Autobahn, de tyska motorvägarna. Men även detta är fel. De första motorvägarna i Tyskland byggdes innan nazisterna kom till makten, och i riksdagen röstade nazisterna mot att det skulle byggas några motorvägar. Väl vid makten ändrade de sig och fortsatte utbyggnaden. Den huvudsakliga inverkan som nazisterna hade på motorvägsbyggandet var att fångar från koncentrationslägren användes som byggnadsarbetare.

Persson och Oldrup har skrivit en underhållande bok. Av bara farten får läsaren lära sig en hel del om hur myter uppstår och hur de kan avslöjas. Nytta förenad med nöje.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning