Den kreationistiska rörelsen är på frammarsch, även i Sverige; TV 4 sänder en helt okritisk serie om inkarnation, spådomskonster och astrologi; och så konstateras att begreppet ”paradigm” missbrukats så till den grad att det närmast blivit meningslöst. – Detta är från Folkvett 2/1990, men hade kunnat vara från nästan vilken årgång som helst.

”Janov har råkat i konflikt med nästan alla terapeuter som han utbildat. Därför säger han nu, efter att ha utbildat primalterapeuter i tjugo år, att han inte har några färdiga terapeuter att rekommendera.” – Primalterapin hade en våg på 1970-talet, detta verkar ha varit det sista skriket. (Folkvett 2/1993)

”Som Folkvett rapporterade i förra numret finns det inget vetenskapligt stöd för påståendet att MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund) skulle kunna ge autism. Nu har en jättestudie definitivt bekräftat att farhågorna är ogrundade.” (Folkvett 4/2002)

Vetenskap och Folkbildning