Inrikes

Västra Götaland faller för strålningstrycket
Enligt Ekot den 5 januari 2012 var Jonas Andersson, oppositionsråd i Västra Götalandsregionen, med och drev igenom ett beslut att elsanera ett mottagningsrum på Falköpings sjukhus. Elsaneringen har kostat en miljon. Enligt ekot säger han: ”Det är en grupp som uppenbart lider av problem och har ett behov av att för sin egen tillfredsställelse befinna sig i så elfria utrymmen som möjligt.” Detta säger han trots att varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller Socialstyrelsen anser att det finns vetenskapliga data som bekräftar att elöverkänslighet existerar.

Bo Persson

VoF får kulturpris
VoF har fått Olofströms kommuns kulturpris som delas ut till minne av författaren Harry Martinson. Denne föddes i Blekingekommunen 1904, växte upp under fattiga omständigheter, skrev romaner, essäer och lyrik, blev ledamot av Svenska Akademien 1949 och tilldelades Nobelpriset i litteratur tillsammans med Eyvind Johnson 1974.

I prismotiveringen sägs att vi får priset för vårt arbete med att i Martinsons anda värna kunskap och fördriva förvillelse. Prissumman om 83 950 kronor delas ut i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög den 5 maj. Jag reser dit och föreläser om Martinsons relation till folkbildning och vetenskap. Styrelsen har beslutat använda prispengarna för att sponsra våra medlemmars deltagande i europakonferensen vi anordnar 2013.

MR

Foliehatt
Vid nyår presenterar Språkrådet en lista med ”årets nyord”. Halvt på skämt och halvt på allvar ger man språket, orden och sig själva uppmärksamhet, med såväl förslag på nya ord som skulle kunna tas i bruk (och aldrig gör det) som nya ord som faktiskt används. I den senaste listan fanns ett ord som torde vara välbekant för Folkvetts läsare.

Begreppet myntades i Julian Huxleys novell The Tissue-Culture King från 1927, där huvudpersonerna skyddar sig från att bli tankelästa med bl.a. ”caps of metal foil”. Så småningom blev ”tin foil hat” en beteckning på folk som tror på telepati, konspirationsteorier med mera, och därmed, tänker man sig, skulle kunna finna sådana huvudbonader användbara. (Även om ordet är skämtsamt så finns det personer som bär foliehattar på fullt allvar.) I svenska har man talat om ”foliehattar” sedan åtminstone 1990-talet, betydligt oftare sedan millennieskiftet.

Språkrådets defi nition är därmed på fel spår: ”(symbol för) rädsla för inbillad fara [en foliehatt tros skydda mot strålning från rymden]”. Vågar man hoppas på en korrekt definition när det är dags för SAOL?

Det kan även nämnas att foliehattar i kontrollerade studier visat sig fungera suboptimalt: ett tunt aluminiumskikt som täcker hjässan fungerar långt sämre än en heltäckande hjälm, och under vissa omständigheter kan den rentav förstärka radiosignaler.

PO

Lågstrålande skola
Historien om dalakommunerna som låtit sin gemensamma miljönämnd slösa stora resurser på att tillfredsställa en elöverkänslig mans klagomål (se artikel på annan plats i detta nummer och Annika Rullgårds artikel i Folkvett 4/2011) har genererat uppföljningsartiklar i dalatidningarna.

Bland annat har vi kunnat läsa om en skola i Hedemora, Annaskolan, som har som policy att vara en lågstrålande skola. Rektorn Monica Mohlin ”säger att det finns så mycket som pekar på strålningen påverkar hälsan negativt, och då särskilt hos barn och ungdomar”, enligt en artikel i Dala-Demokraten (2012-01-13). Satsningen uppges vara lyckad; familjer ända från Tyskland och Holland har flyttat till trakten eftersom den ska ha mycket låg strålningsnivå. Rektor Mohlin uppger att hon själv blev elöverkänslig när hon skaff ade mobilt bredband.

JJ

Mobil fortsatt OK i Dalarna
Vi har tidigare i Folkvett rapporterat om den ytterst besynnerliga hantering av klagomål över den allmänna strålningsnivån från en elöverkänslig man i Venjan (Mora kommun) som miljönämnden i Mora-Orsa gjort sig skyldig till. Under en lång rad år har man lagt totalt hundratusentals kronor på att driva ärendet gentemot mobiloperatörer och gentemot EG-domstolen.

Hanteringen har kännetecknats av total brist på såväl vetenskaplig som juridisk kompetens.

Miljönämnden utsågs till Årets förvillare 2011 av VoF. Den 6 mars meddelades det till slut att miljönämnden lagt ner ärendet. Således sker ingen nedsläckning av mobilnätet samt tv-sändningar över norra Dalarna, som annars blivit konsekvensen.

Den elöverkänslige mannen är förstås inte nöjd. I ett mail (2012-03-08) till miljönämndens drivande man, inspektör Niklas Sjödin, beklagar han nedläggningen och menar att miljönämnden vikt för industrins påtryckningar. Även föreningen VoF sägs att ”med fascistiska förtecken” ha påverkat frågan.

JJ

 

Utrikes

Klimatförnekares finansiering belyst
2009 och 2011 offentliggjorde hackers stora samlingar av stulen internkorrespondens mellan akademiska klimatforskare: ”Climategate”.

Det finns inga tecken på forskningsfusk i någon av dokumentsamlingarna. Men i februari fick nu klimatförnekarna sin släng av sleven när en samling interna dokument från Heartland Institute läcktes på internet. De gav omvärlden insyn i hur organisationen fungerar, varifrån dess pengar kommer och vilka debattörer man understödjer med pengarna.

Heartland Institute är en konservativ eller libertariansk tankesmedja i Chicago som förespråkar en fri marknad. Sedan starten 1984 har man bland annat propagerat mot uppfattningen att passiv rökning är skadlig (vilket den är) och mot klimatforskningens resultat rörande drivhuseffekten.

Av de läckta dokumenten framgår att halva tankesmedjans årsinkomst på senare år ibland kommit från en och samma anonyma privatdonator, förmodligen baserad i Illinois eller Wisconsin, och med ett särskilt intresse för klimatförnekelse. Andra stora donatorer är ägarna till oljejätten Koch Industries, tobaksföretagen Altria och Reynolds American, läkemedelstillverkarna GlaxoSmithKline, Pfizer och Eli Lilly, samt mjukvarujätten Microsoft och General Motors. Bland mottagarna av medlen märks klimatförnekarna Craig Idso, Fred Singer, Robert Carter, Anthony Watts och David Wojick. Ett dokument, som enligt tankesmedjan är förfalskat, är en plan för hur man skall få in klimatförnekelse i skolundervisningen i USA.

MR

Brutal andeutdrivning
Två fall av brutal andeutdrivning har på kort tid uppmärksammats i svenska massmedier. Det ena fallet rör en 12-årig flicka i Borås, vars styvmamma och pappa misshandlat henne med en glödgad kniv, hotat henne till livet, dunkat hennes huvud i golvet, hindrat henne från att få mat och gå på toaletten under flera dagar, med mera, enligt ett åtal som nu väckts (artikel från TT som bl.a. återgavs i Dagens Nyheter 2012-02-24). Flickan tvingades att i utmattat tillstånd erkänna häxkonster. Det andra fallet rör en 15-årig pojke i London, som under flera dagar misshandlades svårt, bland annat av sin äldre syster (Dagens Nyheter 2012-03-02).

Tortyren bedrevs med knivar, pinnar, metallstänger, hammare och mejsel. Den beskrivs som fruktansvärd, och pojken bad till slut att få dö. Han dränktes till slut i ett badkar. Misshandeln syftade till att få honom att erkänna sig ha använt häxkonster.

Gemensamt för bägge fallen är de ansvariga personernas ursprung i Kongo-Kinshasa (Demokratiska Republiken Kongo). Anklagelser om häxkonster är vanliga i detta land, och det bedöms att tiotusentals barn i huvudstaden Kinshasa lever som gatubarn efter att ha blivit övergivna på grund av anklagelser om besatthet och häxeri. Flera kristna sekter deltar i häxjakterna på besatta barn.

JJ

Poltergeist-jägare död
Den amerikanske parapsykologen William G. Roll avled i januari 2012. Han föddes 1926 och var sedan 1950-talet känd för sina parapsykologiska undersökningar, som framför allt rörde spöken, poltergeist och överlevnad efter döden, det vill säga ämnen som till och med många parapsykologer finner hopplösa att undersöka. Roll erhöll doktorsgrad i psykologi från Lunds Universitet (!) år 1989 på en avhandling om reinkarnationsforskning. Han genomförde också en del undersökningar av påstått hemsökta herrgårdar och slott i Sverige. Hans mest kända undersökning rörde Tina Resch, en femtonårig flicka som år 1984 sades orsaka psykokinetiska effekter, exempelvis att föremål oförklarligt föll i golvet i hennes omgivning. (Det är just sådant som parapsykologer kallar ”poltergeist-fenomen”. Poltergeist är ett tyskt ord som betyder ’bult-ande’.)

Roll fick utstå en hel del kritik för att han inte undersökt möjliga naturliga förklaringar nöjaktigt, och för att han inte velat låta utomstående få undersöka materialet. Kritiker anser att poltergeist-fenomen, som ofta är knutna till unga flickor, har helt naturliga förklaringar som består i att flickorna kastar omkring föremål när ingen ser, dels för att få uppmärksamhet och eventuellt som ett rop på hjälp. Fallet Tina Resch fick en mycket tragisk fortsättning, då hon 1994 dömdes till livstids fängelse för att ha dödat sin treåriga dotter 1992.

JJ

Frank Cioffi död
Den amerikanske litteraturforskaren och filosofen Frank Cioffi avled den 1 januari 2012. Han föddes 1928 i New York av italienskättade föräldrar.

Cioffi skrev utförligt och på många ställen om Sigmund Freuds ovetenskapliga verksamhet, bland annat i boken Freud and the Question of Pseudoscience (1998). Han medverkade ofta i Times Literary Supplement och London Review of Books. Förutom om Freud skrev han bland annat om Wittgenstein, litteraturkritik och socialpsykologi.

JJ

Brittiskt medium i blåsväder
Det brittiska andemediet Sally Morgan, författare till storsäljande böcker som Healing Spirits (2009) och Life After Death (2011), har hamnat i massmedialt blåsväder sedan hon anklagats för att fuska under sina seanser. Ett vittne uppgav i ett radioprogram i september 2011 att hon bevistat en seans i en stor teaterlokal, att hon suttit långt bak i lokalen och att hon genom ett fönster till något slags projektorrum hört en mansröst svagt säga saker som Morgan på scenen sedan upprepade några sekunder senare. Det rörde sig om uppgifter om seansdeltagarnas personliga förhållanden, den typ av information som Morgans medhjälpare lätt skulle kunna få fram genom att samtala med deltagarna i foajén innan de tog plats i seanslokalen. Även andra vittnen uppgav sig ha hört samma sak. Minnesgoda läsare ser likheten mellan denna historia och den metod som den amerikanske helaren Peter Popoff avslöjades med att använda 1986, nämligen att låta en medhjälpare berätta saker om deltagarna genom en dold radiosändare. Till en början fick vittnesmålen om Morgans seanser ingen vidare spridning, men sedan Chris French, psykologiprofessor och bekämpare av pseudovetenskap, skrivit en spalt i The Guardian har många andra massmedier hakat på.

Morgan uppges förbereda stämningar för förtal mot sina vedersakare. Hon har däremot undvikit att besvara de anbud om att ordna vetenskapliga tester av hennes förmågor som erbjudits.

(Källa: Artikel av Chris French i Skeptical Inquirer Jan/Feb 2012, s. 5–6.)

JJ

 

Föreningen

Skeptikerpoddens lyssnare går med i VoF
Då och då sammanställer vår kassör Janne listor på vad nya medlemmar har fyllt i angående hur de kom i kontakt med föreningen. Det är ganska blandat, men ett ord återkommer ofta: Skeptikerpodden.

Stort tack till redaktionen! Länge var ju Folkvett den största skeptiska publikationen i Sverige (upplaga ca 3 000 per kvartal idag). Men senast jag hörde en nedladdningssiffra från Skeptikerpodden hade de över 50 000 nedladdningar per kvartal. Så inte undra på att podcasten ger VoF nya medlemmar.

Deras lyssnare är den största identifierbara skeptikergruppen i Sverige! (Frånräknat då alla nyandliga som lyssnar och förfasar sig.) Lyssna här: http://skeptikerpodden.se/

MR

Vetenskap och Folkbildning