Sverige

Martin Johnson död
Martin Johnson föddes 1930 i Malå och avled den 17 mars 2011 i Lund. Han är den ende professorn i parapsykologi som Sverige hittills producerat. Han blev fil. lic. i psykologi vid Lunds universitet 1969 och upprätthöll professuren i parapsykologi vid universitetet i Utrecht (Nederländerna) åren 1973–1986. Johnson var allmänt respekterad men lyckades inte för egen del producera några tydligt positiva resultat. Han var empiriskt inriktad och undvek teoretiska spekulationer. På svenska publicerade han böckerna Parapsykologi (1980) och Parapsykologi och övertro (tillsammans med Örjan Björkhem, 1986).
I Sällskapet för Parapsykologisk Forsknings skriftserie Aktuell Parapsykologi har han uttryckt sig så här (nr 1995:15):
”Vad som i betydande grad har bidragit till ett livslångt intresse för paranormal problematik är några personliga upplevelser främst i form av drömmar. Som vetenskaplig bevisning duger upplevelserna inte, men rent subjektivt är de mera övertygande än när man läser om andras rapporterade upplevelser. Det självupplevda kan vara bedrägligt och påverkat av många felkällor, men inte nödvändigtvis mera förvanskat än en andrahandsuppgift!”
JJ

Bern-konventionen klarlagd
I nummer 2011:2 av Elbranschen, som uppges vara en ”oberoende elteknisk tidskrift”, läser vi en arg artikel av Lars Bern, en av de drivande i Stockholmsinitiativet som utsågs till Årets förvillare 2010. Artikeln är en kavalkad av anklagelser mot vetenskapen. Här är ett intressant stycke:
”FN började gå ut med larmrapporter som påstods vara solitt förankrade i en enig vetenskap. Larmen bygger på ett hypotetiskt antagande om att koldioxid förstärker vattenångans växthuseffekt, vilket påstås leda till en rad klimatförändringar. Till dags dato finns det inga faktiska observationer som styrker detta grundläggande antagande. För varje ny FN-rapport hävdar man trots det, att tillståndet är värre än vad man tidigare befarat. Målet är att med skrämselpropaganda skapa underlag för en överstatlig ordning under FN. Detta har väckt till liv vänsterns gamla dröm om ett elitistiskt globalt styre.”
Sådana här uttalanden förstärker den misstanke som många av oss nog haft när det gäller programmatiskt motstånd mot klimatvetenskap: det finns en viktig politisk komponent i motståndet.
JJ

Utrikes

Wiseman dissar parapsykologin
Britten Richard Wiseman är professor i psykologi och har bland annat gjort sig känd för populärvetenskapliga böcker. Han är också känd för att ha genomfört en rad parapsykologiska experiment, för sin kritiska hållning och för att ha upprätthållit en dialog med många parapsykologer. I senaste numret av brittiska The Skeptic (dubbelnummer: 22:4 + 23:1, s. 56–60) finns en intervju gjord av Chris French. Här framgår att Wiseman blivit allt mera skeptisk till att bedriva parapsykologisk forskning, trots att han själv alltså lämnat väsentliga bidrag till den. French ställer frågan: ”Tror du att det finns något enda fenomen inom parapsykologin som förtjänar vidare studium?” Wiseman svarar: ”Nej. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att inget inom parapsykologin förtjänar mer studium, i den meningen att det redan uppmärksammats länge. Påståendena borde ha skärpts till vid det här laget. (…) Jag tycker att det vore OK att säga ’Nu ska vi systematiskt studera det här eftersom det ser lovande ut, men vi skulle kunna komma fram till att det inte finns. Vi kommer inte att hoppa över till en annan båt om idén visar sig vara fel.’ (…) Jag vill inte vara inblandad i ett fält som fortsätter i all evighet genom att man hoppar från båt till båt.”

French undrar om det inte ligger något i parapsykologers klagan att alltför lite resurser satsats hittills. Wiseman: ”Jag skulle svara: hur lång tid behöver ni? Jag menar, ni har hållit på i 60 år. Det finns flera tidskrifter med beskrivningar av hundratals, tusentals experiment. Hur lång tid behöver ni innan ni kan säga: ’Jag tror att det här är upprepbart’? (…) Jag har viss förståelse för uppfattningen att vetenskapens huvudfåra inte visar något större intresse för parapsykologi och skjuter undan det. I viss mån är det sant, men inte i så stor utsträckning som parapsykologer påstår. I stället är det fråga om klassisk attributionsteori. När man misslyckas vill man kunna skylla på något. Till exempel ’Det är de elaka vetenskapsmännens fel’, eller ’Vi har för lite pengar’, eller ’Om jag bara kunde arbeta på helgerna också’, istället för att säga ’Vänta lite, detta kanske är vårt eget ansvar. Kanske det inte finns något här’. Det är klassisk socialpsykologi.”

Richard Wisemans bok Paranormality recenseras på annan plats i detta nummer av Folkvett.
JJ

Intelligent designat öl
På Systembolaget finns nu att köpa ett öl som heter ”OrginAle, Darwinian IPA” (nr 11006) från det danska mikrobryggeriet Djævlebryg. På etiketten kan man läsa att det är ett ”intelligent designat öl”. Huruvida detta öl är gott är en smaksak, men det är i alla fall en hyllning till Charles Darwin och en mild drift med kreationisterna. På bryggeriets hemsida (www.djaevlebryg.dk/omos.php) får man en uppfattning om bryggeriägarnas världsuppfattning då det där sägs ”Og nej, vi tror naturligvis hverken på Djævlen, Gud(er) eller julemanden”.  Alkohol fördunklar ju även en skeptisk hjärna, men om man nu ska dricka en öl så kan denna sort initiera en livlig diskussion kring taffeln.
Leif Svensson

Föreningen

Rekrytera fler kvinnor!
VoF har år efter år 15% kvinnliga medlemmar, vilket just nu innebär drygt 400 stycken. Att andelen är så låg beror enligt min mening på samhällets konventionella könsroller. Ett intresse för vetenskap är inbyggt i den konventionella mansrollen medan det i breda folklager snarast gör en kvinna till en avvikare. Kvinnliga VoF:are gör ett mycket mera radikalt ställningstagande än manliga, som så att säga kan bli medlemmar genom att flyta med strömmen.

Men könsroller är förhandlingsbara. Om tillräckligt många svenska män började bära kjol skulle kjolen bli ett konventionellt mansplagg – se bara på Skottland. Och likadant är det med kvinnor och vetenskap. Många svenska småflickor växer idag upp med en mamma som är väg-och-vatteningenjör eller matematiklärare. Om tillräckligt många kvinnor går med i skeptikerrörelsen så blir vetenskaplig skepticism en konventionell kvinnlig attityd. De som har störst inflytande på kvinnorollen är ju kvinnorna själva. En kvinna som talar högt om vetenskap och skepticism förändrar kulturens förväntningar på kvinnor.

Kära VoF:are, när rekryterade du senast en kvinnlig medlem till föreningen? Om enbart alla kvinnliga VoF:are rekryterade varsin väninna så fick föreningen 25% kvinnor. Det vore väl inte direkt något att skryta om, men det vore ett väsentligt steg i rätt riktning – både i det trängre föreningsperspektivet och i det vidare samhällsperspektivet.

MR

Debatt

Borde inte vetenskap vara grunden i Folkvett?
I förra folkvett (2/2011) skrev VoFs ordförande Martin Rundkvist om kost och hälsa i en liten notis. Med tanke på att en i dessa frågor mycket aktiv person för inte så länge sedan utnämnts till Årets Förvillare hade en ordentlig artikel måhända varit att föredra.
Men kanske det bästa är att Martins text inte blev längre. Han skriver om LCHF att några följer den dieten för att gå ner i vikt och andra gör det i hopp om andra hälsoeffekter. Därefter konstaterar han att ”den vetenskapliga medicinen ställer sig frågande och ser ingen grund till någondera förhoppningen”.

Socialstyrelsen uttalade 2008 att LCHF-kost var ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” som dietråd till diabetiker, så man kan fråga sig vad det var som undgått Socialstyrelsen, landets auktoriserade uttolkare av vad som är adekvat medicinsk behandling. Jag har inte sett något annat än en åsiktsnotis i Lancet från 20091, som skulle stödja Rundkvists i Folkvett framförda påstående. Bortsett från att den textens huvudförfattare sedan snart 40 år varit försörjd av sockerindustrin(!) innehåller hans notis ingenting substantiellt utan bara grämelse över att livsmedelsindustrins välbetalda propagandister här i landet förlorade den medicinska debatten i Läkartidningen2 efter Socialstyrelsens beslut i januari 2008.

Men diskussionen är säkert inte slut än. Det finns många faktorer att väga in och just i dag har LCHF-dieten ifrågasatts för sina förmenta effekter på miljön (vilka snarare har med frågan om hur ett långsiktigt jordbruk ska bedrivas att göra) genom reportage i etermedia.3 Här finns det mycket att studera och vi bör göra det i enlighet med föreningens klara uppgift att ”bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor, som kan avgöras vetenskapligt”, vilket borde mana till viss försiktighet i frågor där vetenskapen ännu inte gett definitiva svar. Det är också möjligt, och alldeles särskilt inom medicinen, att det som krävs för lyckade resultat blir en allt mer individualiserad behandling där patientens egen förmåga tas tillvara (jmf designed drugs och debatten om dessa) och vetenskapen kanske aldrig blir ”definitiv”.
Dennis Zackrisson

Noter
1. The Lancet, Vol 374, Issue 9692, p 767-769, 5 sep 2009.
2. Jmf Läkartidningen 37/2008 där debatten avslutas (Sundberg m fl, Eenfeldt).
3. Inslag i Dagens Eko (hela dagen) och Studio Ett (1700) 2011-08-30.

Svar direkt:
Socialstyrelsen bedömde att ordination av LCHF-kost till diabetiker överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det betyder inte att sådan kost är bättre än de vanliga kostråden för diabetiker. Och det betyder inte att någon annan kategori av sjuka har nytta av LCHF. Och det betyder därtill inte att man går ner i vikt av LCHF.
Martin Rundkvist

Vetenskap och Folkbildning