Här följer några glimtar ur tidigare årgångar av Folkvett.

Eftersom tidningen i din hand är Folkvett nr 100, passar vi på att gå igenom samtliga årgångar. Peter Olausson har sammanställt.

”TV 2:s nöjeschef Lars Boberg försvarar programvalet med att man tvingas göra ’veckotidningsunderhållning’ pga minskade anslag. Varför minskade anslag måste innebära att man gör program om just astrologi är dock svårt att förstå.” (Medlemsbladet – tidningen hade till att börja med inget annat namn 1983:4)

”En sak är jag säker på: År 2000 kommer astrobiologi eller kosmobiologi att vara universitetsämne även i Sverige. Och dessutom: Karaktärshoroskop kommer att få ställas enbart av folk med akademisk examen i ämnet – troligen underställda Socialstyrelsen.” Citat från en artikel i DN av Eva Moberg. Långt senare, dock innan profetian uppfyllts, utsågs Moberg till Årets förvillare 1999. (Folkvett 1984:2)

”Från sovjetisk sida hävdar man emellertid att de sovjetiska u-båtarna söker efter det sjunkna Atlantis. Detta har hävdats bl a i en artikel i Pravda 1973 och i ett sovjetiskt radioprogram i september 1984.” (Folkvett 1985:4)

”Jag har uppenbarligen blivit lurad, säger Amelia Adamo, redaktör för bilagan. Men hon tillägger att hon inte tyckte navelskådning var mycket konstigare än till exempel healing, som Aftonbladet skriver mycket om.” Det gällde en artikel (AB 17 augusti) om en lovande ny metod att ställa diagnoser och bota sjukdomar genom att studera naveln.

Denna omfaloskopi, navelskådning på svenska, var en ren bluff för att pröva tidningens journalistiska nivå. Adamo utsågs senare till Årets förvillare 1988. (Folkvett 1986:1-2)

”Utmärkelserna är inte förbundna med några andra materiella fördelar än att både årets folkbildare och årets förvillare får en gratis prenumeration på föreningens tidskrift Folkvett.” Så småningom kom folkbildarna att erhålla en prissumma, men förvillarna inte ens en prenumeration.(Folkvett 1987:3)

I 1988 års första nummer uppmärksammades femårsjubileet (VoF bildades den 4 december 1982) med en översiktlig berättelse om perioden. Samtliga 22 sammankomster som dittills hållits i föreningens regi nämndes med plats, föreläsare och ibland antal deltagare. Tillväxten angavs med antal medlemmar den 1 januari för följande år: 1984 ca 100, 1985 119, 1986 187, 1987 260, 1988 244.

”I den första styrelsens verksamhetsberättelse stod det: ’Den kanske viktigaste effekten av att vår förening har bildats är att det verkar att numera förekomma [sic] fler mot pseudovetenskap kritiska artiklar i svensk press. Medlemskapet i föreningen har stimulerat åtskilliga medlemmar till att skriva.’ Detta stämmer fortfarande. Det viktiga är inte att försvaret för den vetenskapliga kunskapsvägen sker i föreningens namn, utan att det sker.” Vilket är lika sant ännu 2010. (Folkvett 1988:1)

”Det är mycket som klarnar i början av året. Men jag ser en mycket hård knut med många trådar som dragits åt. Mer vill jag inte säga om det.” När mediet Doris Ankarberg försökte att förutspå 1989 hade hon bland annat detta att säga om utredningen om Palmemordet. Att hon inte var mer precis än så här var nog bra eftersom det just inte klarnade alls, rättegången mot Pettersson till trots. (Folkvett 1989:¾)

”Från att på 1960-talet ha varit en hobby för stolliga fanatiker har revisionismen idag vuxit till en omfattande industri. Idag finns revisionistiska centra etablerade i USA, Latinamerika, Sydafrika, vissa muslimska stater och i flera västeuropeiska länder. Man döljer sig vanligen bakom en fasad av ’akademiska institut’, som vid första anblicken kan framstå som helt seriösa. Det viktigaste av dessa centra är Institute of Historical Review i USA, som startades 1979 av antisemiten Willis Carto och hans organisation Liberty Lobby. Trots att institutet är en ren täckmantel för ett flertal nazistiska organisationer, har man likafullt lyckats profilera sig i seriösa akademiska sammanhang.” Stieg Larsson, Antisemitism med nytt ansikte (Folkvett 1990:2)

”Den som vill ägna sig åt att kritiskt granska pseudovetenskap har ingen brist på sysselsättning. Vi möts av en strid ström av pseudovetenskap, och antalet personer som ägnar sig åt att bemöta pseudovetenskap är mycket litet i förhållandet till antalet personer som ägnar sig åt att producera och sprida den. Därför är det nödvändigt för oss som bemöter pseudovetenskapen att prioritera våra insatser. Att ’slå på allt som rör sig’ är ingen god strategi.” (Folkvett 1991:3-4)

”Det gäller för en organisation som vår att både fullt ut försvara vetenskapens metod gentemot charlataneriet och bemöta dess offer med respekt och förståelse. Det är ingen lätt balansgång, men vem trodde att vår uppgift är lätt?” (Folkvett 1992:4)

”Om jag vill åka säkert sätter jag mig inte i en bil utan bromsar. Om jag har högt blodtryck undviker jag att dricka öl i bastun. Om jag vill att mina barn ska lära sig något om äldre svensk historia, bör jag se till att de inte skaffar sig Herman Lindqvists bok Från islossning till kungarike.” (Sågnings-recension i Folkvett 1993:2)

”Hans ritning gällde en rent mekanisk evighetsmaskin med några hjul och kulor. Jag begrep naturligtvis inte hur den skulle fungera och frågade om han hade provat att bygga den. Han svarade då lite förnärmat att varför skulle man behöva göra det, man såg ju på ritningen att den skulle fungera.” (Folkvett 1994:2)

Att de som föds när planeten Mars står i öster eller som högst på himlen oftare blir framgångsrika inom idrott visade Michel Gauquelin på 1950-talet. Nog så anmärkningsvärt, men är det sant? Eller en slump? En noggrannare undersökning av källmaterialet visade att det innehöll fel, varav Gauquelin visserligen korrigerat många: ”Problemet var emellertid att hans korrigeringar var selektiva. Fel som stred mot hans hypotes hade blivit korrigerade, sådana som bekräftade hypotesen hade däremot fått stå kvar.” Så lätt kan små fel förstoras. (Folkvett 1995:1)

”En av Folkvetts läsare ringde till Nyföretagarcentrum och undrade om man kan bli beviljad stöd för att arbeta med t ex ufologi eller slagrutor, eller som spåman. Det skulle nog gå bra, fick han till svar, bara affärsidén var bra.” (Folkvett 1996:2)

”Vid 1996 års Vattenfestival i Stockholm kunde man ta sitt aurafotografi i handen och gå några meter till nästa tält. Där fick du inte bara besked om vilka sjukdomar du bar på – allt tolkat utifrån aurafotografiet – du fick också ’instant healing’. En New Age-ålderns akutmottagning. Botad kunde du sedan vandra tillbaka och låta dig fotograferas ytterligare en gång. Och vips var din aura helt återställd.” Clas Svahn rapporterar om ovanligt flagrant kvacksalveri mitt i stan, och ger sedan en enkel byggbeskrivning av aura-kameran ifråga. (Folkvett 1997:3-4)

”Även om Darwin aldrig hade levt, även om paleontologin eller den jämförande anatomin och embryologin aldrig hade funnits, så skulle den molekylära genetiken oundvikligen ha lett oss till slutsatsen att dagens levande organismer har ett gemensamt ursprung. Evolutionen är skriven på näsan på oss – eller rättare sagt i våra gener.” (Folkvett 1998:1)

1999 utförde Bengt Sändh ett klassiskt astrologiskt experiment. Han tog ett detaljerat horoskop (fyra A4) som ställts för honom, och gav det till en rad personer under förevändningen att det var ställt för dem… Hur mycket som stämde? Alla tillfrågade menade att ungefär två tredjedelar av påståendena var korrekta. Vilket är desto enklare då de avgjort flesta påståendena är positiva, allmängiltiga eller luddiga. ”Det är självklart lättare för probanden och hans kära att skrika ’Jaa, det stämmer ju precis!’ när man får höra hur ädelmodig, lojal och begåvad han är.” (Folkvett 1999:3-4)

”Fysikens, biologins och psykologins lagar pekar alla mot den troligaste förklaringen av alla: Paranormala fenomen finns i betraktarens öga. De inträffar mellan människans öron, inte utanför dem.” Gerard ’t Hooft, nobelpriset i fysik 1999, Fysiken och det paranormala (Folkvett 2000:2)

Nationalencyklopedins s.k. supplementband, utgivna för att komplettera och aktualisera de 1989-1996 utgivna banden, hade även en märkvärdigt förlåtande inställning till exempelvis kvacksalveri. ”I originalverket står helt korrekt under uppslagsordet homeopati: ’Eftersom inga biologiskt aktiva ämnen har någon säkerställd effekt vid så låga halter torde eventuellt tillfrisknande bero på självläkning’. I supplementbandet kan man under samma uppslagsord läsa att ’i denna sin strävan upptäckte han [Hahnemann] att ämnena fick bättre verkan om de späddes ut kraftigt och skakades’, dvs. homeopatins enligt originalverket helt ogrundade hypotes tas nu som ett vetenskapligt faktum.” (Folkvett 2001:4)

”Vetenskap och Folkbildning brukar ömsom förkortas V&F, ömsom VoF. Styrelsen anser att den senare varianten, alltså VoF, är att föredra, eftersom V&F lätt leder tanken till V&S, det vill säga Vin & Sprit.” (Folkvett 2002:1)

”Vi har nu facit från de båda spåren i AIDS-patienternas rörelse. Det alternativmedicinska spåret var en återvändsgränd. Det andra spåret, som hade formen av ett kritiskt ibland mycket kritiskt – stöd till den naturvetenskapliga forskningen, visade sig däremot ge framgång.” (Folkvett 2003:1)

”I en seans efter terrorattacken i New York den 11 september 2001 meddelade den Helige Ande att ett sådant hjälparbete hade inletts i himlen i just detta fall. ’Det är katastrofberedskap i himlen nu. All energi går åt till de själar som gått över. Andevärlden är inblandad i ett stort räddningsarbete.’” Robert Hahn citeras under rubriken Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet eftersom det, otroligt nog, är just vad han är. (Folkvett 2004:4)

”Sedan en tid tillbaka finns ett webbforum på Vetenskap och Folkbildnings hemsida (www.vof.se). Den som registrerar sig där kan diskutera frågor som rör vetenskap och pseudovetenskap, föreningen och skeptikerrörelsen, medlemsmöten och artiklar i Folkvett med mera. För att kunna skriva i alla delar av forumet behöver man vara medlem i föreningen.” (Folkvett 2005:1)

”I årets sommarkatalog handlar hela tolv sidor om hur hem och trädgård skall planeras för att låta den universella energin qi ’flöda fritt och lätt’ enligt den ’urgamla traditionen’.” Snabbrecension av IKEA-katalogen (Folkvett 2006:3)

”Jag har alltid hyst en stark motvilja, närmast avsky, mot pseudovetenskap och vidskepelse, så det var en naturlig sak för mig att gå med.” Christer Fuglesang intervjuad efter sin första rymdfärd (Folkvett 2007:2)

”Brittiska The Independent uppger (30 januari 2008) att homeopatin i öriket står inför svåra ekonomiska utmaningar. Orsaken är att många av den statliga sjukvårdens inrättningar under de senaste åren har reducerat eller helt upphört med betalningar avseende homeopatiska medel. Remisser till brittisk homeopatis flaggskepp Royal London Homeopathic Hospital har minskat med 20 % på ett år, och sjukhuset uppges kämpa för sin överlevnad.” I september 2010 ändrades namnet till Royal London Hospital for Integrative Medicine. (Folkvett 2008:1)

”En artikel av det här slaget ser ut att vara hämtad ur kvällspressen i nyhetstorka och inte ifrån en skrift som Folkvett som folk skall ta på allvar. Vi tycker att den istället för att upplysa vilseleder den oerfarne läsaren och gör skada istället för nytta.” Studiefrämjandet protesterar mot att deras pseudovetenskapliga kurser beskrivits som just sådana. (Folkvett 2009:4)

Vetenskap och Folkbildning