Sverige

Hälsa, Vetenskap & Magnetiska Jadetofflor
Hösten 2009 startade Läkartidningen Förlag AB en populärvetenskaplig tidskrift med namnet Hälsa & Vetenskap, riktad till allmänheten med syftet att ge lättillgänglig och saklig information om medicin. I början av maj utkom nummer 2/2010 med en rad intressanta artiklar och notiser med god vederhäftighet (www.halsavetenskap.se).

Dessvärre motverkas förlagets ambitioner av en annons om zonterapitofflor med magneter och jadesten som lovar att stimulering av fotzoner kan balansera kroppens alla organ. Magneterna i tofflorna påstås påverka ”människans elektriska fält”. Förlagets pressmeddelande i höstas nämnde att ”Den ekonomiska grundvalen för projektet är en förändrad annonsmarknad”.

Det vore trist om ivern att få in annonsintäkter motverkar Läkartidningens lovvärda initiativ. Annonsavdelningen bör rimligtvis ha tillgång till medicinsk expertis på nära håll som kan förhindra dylika klavertramp.

Dan Larhammar

Ulfstrand belönad igen
Årets folkbildare 2009, zoologiprofessorn Staffan Ulfstrand, har fått ytterligare en utmärkelse. Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat honom sitt enda författarpris, det Letterstedtska författarpriset, för år 2010 för boken Darwins idé: den bästa idé någon någonsin har haft och hur den fungerar idag. Prissumman är på 60 000 kronor. Samtidigt fick VoF:s medlem och föredragshållare Christer Fuglesang Wargentinmedaljen i guld av KVA ”för hans hängivna insatser som astronaut, forskare och inspiratör inom rymdområdet”.

Tidigare i år mottog Staffan Ulfstrand Linnémedaljen av Uppsala universitet, bl.a. för ”en synnerligen imponerande produktion av populärvetenskaplig litteratur” där han ”förmår förklara komplexa problem utan att ge avkall på vetenskaplig stringens”.

Dan Larhammar

KMR:s nye talesman
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) är en frontorganisation för scientologerna som sprider propaganda mot psykiatri och psykofarmaka.

I en debattartikel i Expressen med titeln ”Scientologerna räddade mig från knarkläkarna” berätter KMR:s nye talesman Hans-Erik Dyvik Husby (som rocksångare mer känd under artistnamnet Hank von Helvete) om sitt drogmissbruk som han menar inte hjälptes av konventionell sjukvård då han fick vänta länge och till slut fick antipsykotiska medel som enligt honom förvärrade läget. Han fick kontakt med Narconon, scientologernas program för avgiftning av drogmissbrukare (som består av mycket höga doser vitaminer och långa bastubad) och blev drogfri på några månader. Han kritiserar Socialstyrelsen för dess bedömning av Narconons behandlingsmetod som ovetenskaplig.

Han skriver: ”[Jag] tänker på vetenskapen som påstod att jag aldrig skulle kunna vara drogfri, inte ha min underbara dotter, min vackra fru och min coola livsstil”.

Joacim Jonsson

Arken forskar
Den trosrörelsebaserade församlingen Arken i Kungsängen som inriktar sig på själavård och helbrägdagörelse har nyligen haft en s.k. Mirakelfestival. Förutom mirakulösa helanden presenterades en prognos av ett forskningsprojekt som Arken driver via sitt vårdbolag Hälsolövet AB under ledning av Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, ungdomspsykiater på det kristna psykiatriska vårdhemmet Framtidens Port i Finland.

Forskningens målsättning uppges vara att 1) visa att kristen vård resulterar i bättre psykisk hälsa, 2) kräva acceptans av kristna vårdalternativ.

Det preliminära resultatet är mycket positivt: bl.a. har många botats från medelsvår/ svår depression. Pastor Linda Bergling som leder församlingen och själv helar människor med hjälp av handpåläggning har bidragit till forskningen genom att utarbeta ett frågeformulär för att mäta effekten av den inre bönen på kroppen, själen och anden. I framtiden ska man bl.a. jobba för att öka svarsfrekvensen (som inte anges i artikeln) och ”jobba för att få samhället att bekosta även kristna vårdalternativ”.(Källa: www.dagen.se/dagen/ lasargenererat/article.Aspx?id=681.)

Joacim Jonsson

 

Benny Hinn i Uppsala
Varje sommar har Livets ord sin internationella ”Europakonferens” i Uppsala med 10 000-tals besökare. I år bjöd de på kontroversiell underhållning: televangelisten och helandepredikanten Benny Hinn. Hinn är ökänd – även i pingstkyrkliga kretsar – av flera skäl. Hans profetior har inte gått i uppfyllelse (att Gud skulle utplåna de homosexuella i USA 1995, att han inte kan profetera fel, att döda skulle väckas till liv genom att deras händer vidrörde TV:n när hans program sändes), hans kontroversiella teologi (en nioenighet istället för en treenighet, stark betoning på kropp-själdualism) och hans lyxiga livsstil (privatjet och dyra hotellsviter). Hinn har dock även tidigare varit en frekvent gäst hos Livets ord.

På det första kvällsmötet fick nu publiken lära sig att det för miljarder år sedan bodde demoner, närmare bestämt en korsning mellan människor och djur, på jorden. Vidare hade Gud sett till att utplåna dinosaurierna genom att frysa jorden till en isboll, vilket i våra dagar lämnat spår i form av nedfrysta mammutar. Vetenskapen arbetar enligt Hinn med att avtäcka fler spår från denna händelse. Vidare är kroppen bara ett skal för anden och själen som man kastar av sig när man dör.

Dagen därpå, under det andra kvällsmötet, berättade Hinn under ett långt kollekttal om hur han omvänt tre miljoner människor på en dag i Indien, däribland alla närvarande poliser och regeringsmedlemmar. Enligt pingsttidningen Dagen blev det ingen ökad aktivitet i de kristna kyrkorna efter detta, och politikerna som besökte mötet är fortfarande trogna hinduer. Hela kollekten under detta möte gick till Hinn, som nyligen på sin hemsida bad om två miljoner dollar och sade att han dragit ner på sina kostnader till bara ”skinn och ben”. Under vistelsen i Uppsala bodde han dock på Grand Hôtel i Stockholm.

Efter kollekten började miraklen i form av profetior och helanden. Flera sjuka kom fram på scenen och botades enligt Hinn mirakulöst. Det rörde sig dock uteslutande om subjektiva tillstånd och på scen okontrollerbara förändringar (t.ex. förändringar av hjärncancer), vilket inte hindrade rykten från att uppstå om att en flickas puckelrygg försvunnit. Ytterligare granskningar av Hinn, sammanfattade av Dagen, visar att Hinns tidigare påstådda mirakel går upp i rök när de undersöks närmare.

(Källor: www.dagen.se/dagen/ article.aspx?id=220467, www.dagen.se/blogg/europakonferensbloggen2010/ 2010/07/ambivalent, www.dagen.se/dagen/article.Aspx?id=219648.)

Joacim Jonsson

 

Okritisk textreklam i DN
I DN Söndag (13 juni) gjorde reportern Astrid Johansson textreklam (s. 16) för ”hälsopionjären” Sanna Ehdins kostråd. Sanna Ehdin utnämndes 2000, då under namnet Susanna, till Årets förvillare för att ”hon blandat enstaka förnuftiga råd med vantolkningar och övertolkningar av vetenskapliga resultat som hon låter ligga till grund för kategoriska rekommendationer”. Astrid Johansson skriver enligt bylinen om hälsa. Till råga på allt kunde man (s. 38) svara på tre enkla frågor och vinna boken Sannas smoothies: För den självläkande människan. Här presenteras Sanna Ehdin som ”hälsocoach”.

Bo Persson

Vulkan med horoskop
På Newsmill (www.newsmill.se), där vem som helst får skriva vad som helst, läste vi den 26 april astrologen Tor Tolanders artikel om brytningen mellan prinsessan Madeleine och Jonas Bergström. Han frågade sig om det fanns någon koppling mellan vulkanutbrottet på Island och brytningen: ”Jag har ställt Madeleines och Jonas horoskop många gånger och de är, var, en bra men inte oproblematisk matchning.

Utgången av deras relation känns tyvärr inte överraskande men tidpunkten förvånar, särskilt när förhållandet överlevde den verkliga krisen (då Jonas var otrogen) borde det inte ha fallit nu. Astrologiskt skulle antingen slutet eller en ny början, ett bröllop, kommit under hösten eller senast nästa vår. Skillnaden är vulkanen (vars horoskop pratar om kommunikationsförändringar) som kastar paret in i en kris som var både väntad och, i vanliga fall, lätthanterad.” Tydligen har vulkaner egna horoskop.

JJ

Utrikes

Häxtrons kraft
Tron på häxeri, som idag huvudsakligen finns i delar av Afrika och Västindien, uppvisar inga tecken på att minska. Varför består häxtron? Antropologen Anthony Layng, som bodde ett år hos indianfolket karib på ön Dominica i Västindien, skriver att häxtro kan ha många funktioner (Skeptical Inquirer Mar/Apr 2010, s.51–53). Häxtron

  • ger förklaringar till sjukdomar, död, varför magisk läkekonst inte alltid fungerar, med mera
  • uppmuntrar gott uppförande genom att den som inte uppför sig väl löper större risk att bli utpekad som häxa. Den som är snål riskerar också att drabbas av häxeri, enligt tron, vilket uppmuntrar generositet
  • bevarar normer och social ordning: Den som utmanar normer riskerar att bli anklagad för häxeri. Att anklaga någon ur en annan familj eller klan för häxeri kan stärka den egna gruppens sammanhållning
  • ger underhållning: historier och skvaller om häxeri konsumeras i stor mängd, och kan även användas i barnuppfostran.

JJ

 

Byrålådsstudier
En återkommande debattfråga i parapsykologin är den eventuella förekomsten av en ”byrålådseffekt”. Med detta menas att studier med negativa resultat i högre utsträckning hamnar i byrålådan och förblir opublicerade än positiva studier, som publiceras och diskuteras offentligt. Richard Wiseman nämner i Skeptical Inquirer Jan/Feb 2010 (s. 37) en studie av Caroline Watt publicerad 2006 som skulle kunna ge en aning om problemets omfattning. Watt gick igenom alla examensarbeten som utförts vid Koestler Parapsychology Unit, Edinburgh University från 1987 och framåt. Hon fann 38 arbeten, av vilka 27 förutspådde positivt resultat jämfört med slumpen (resterande förutspådde skillnader mellan olika experimentella betingelser).

Av de 38 studierna hade sju blivit publicerade offentligt, nämligen genom att presenteras på konferenser arrangerade av Parapsychological Association. Alla sju var från gruppen med 27 studier bland vilka författarna hade förutspått positiva resultat jämfört med slumpen. Fem av de sju offentliggjorda studierna (ca 70%) uppvisade positiva resultat, att jämföra med endast tre av tjugo studier (15%) bland de icke offentliggjorda studierna som förutspått positiva resultat. De positiva resultaten var alltså kraftigt överrepresenterade bland de publicerade studierna. Watts studie omfattade inte många andra projekt som utförts vid Koestler Parapsychology Unit: mindre projekt av yngre studenter, projekt bedrivna av gästforskare och annan personal, alla projekt före 1987.

Wiseman skriver: ”Multiplicera dessa siffror med antalet parapsykologer som utfört och handlett forskning över hela världen under de senaste 60 åren eller så, och frågans omfattning blir uppenbar”.

JJ

 

Ny parapsykologisk metaanalys
I välsedda Psychological Bulletin (vol. 136, nr 4, 2010, s.471–485) har en ny parapsykologisk metaanalys publicerats: ”Meta-Analysis of Free-Response Studies, 1992–2008: Assessing the Noise Reduction Model in Parapsychology” av Lance Storm, Patrizio E. Tressoldi och Lorenzo Di Risio. Försteförfattaren Lance Storm är sedan tidigare känd för sin övertygelse att psi (paranormala fenomen) existerar. Han är verksam vid University of Adelaide, Australien, och har en doktorsgrad i parapsykologi (!) därifrån. En metaanalys är en statistisk sammanvägning av många enskilda studier. Metaanalysen jämförde studier som gjorts enligt Ganzfeld- metodik (som syftar till att reducera sensoriskt brus på ett speciellt sätt) med studier som använt andra brusreduceringsmetoder samt studier som inte använt någon uttalad brusreducering alls.

Författarna drar slutsatsen att studier som använt brusreducering gav resultat som avvek från slumpen. I synnerhet Ganzfeld-metodiken var framgångsrik, men bara om utvalda deltagare användes. Författarna menar att psi uppträder på ett konsistent sätt. I samma nummer av Psychological Bulletin kommenteras metaanalysen av Ray Hyman, en av de mest kända och aktade skeptikerna med expertkunskaper om parapsykologi. Hyman är inte speciellt imponerad. Han beskriver den parapsykologiska evidensen som inkonsistent, opålitlig och motsägelsefull.

I bästa fall, menar Hyman, ger metaanalysen anvisningar om hur man i fortsättningen ska bete sig för att öka chanserna att finna psi. Hyman understryker att förutsägelser om hur man ska finna psi som sedan slår in har mycket större värde än den typ av retrospektiv evidens som kommer ur metaanalytiska sammanvägningar av redan utförda studier. Hyman är dock skeptisk till att det recept för framgång som eventuellt kan utläsas ur metaanalysen är riktigt, eftersom han menar att det finns redan utförda experiment som följt receptet till punkt och pricka men ändå inte funnit några statistiska belägg för psi. Hyman avslutar: ”Parapsykologin kommer att lyckas i strävan att påvisa kommunikationsanomalier endast om den kan generera specifika hypoteser som förutsäger konsistenta, lagbundna utfallsmönster som är oberoende upprepbara av parapsykologer och andra. En noggrann bedömning av den parapsykologiska litteraturen ger hittills inte anledning till optimism i denna fråga.” Storm och medarbetare avvisar stora delar av Hymans kritik i en slutreplik.

JJ

Nobelpristagare stödjer homeopati
Den franske Nobelpristagaren och virologen Luc Montagnier deltog enligt artikeln ”Nobel laureate gives homeopathy a boost” i The Australian 5 juli 2010 i ett möte för nobelpristagare i slutet på juni i år. Där upplyste han sina förvånade åhörare om att lösningar innehållande DNA från skadliga bakterier och vi rus kan sända ut lågfrekventa radiovågor vilket får omgivande vattenmolekyler att bilda ”nanostrukturer” som i sin tur också sänder ut radiovågor.

Vidare kunde vattnet ha kvar dessa egenskaper även efter stor utspädning, till och med när DNA:t i princip försvunnit. Dessa radiovågor skulle läkare kunna använda för att ställa diagnos. Enligt brittiska homeopatföreningen ger detta ett ”sant vetenskapligt berättigande” för homeopati.

Luc Montagnier, som fick sitt delade Nobelpris 2008 för att ha upptäckt HIV-viruset, kämpade 2009 i en rättegång om upphovsrätten till tekniken för att upptäcka dessa radiovågor med uppfinnaren Bruno Robert, som i sin tur forskat om ”digital biologi” tillsammans med en annan känd homeopatstödjare, Jacques Benveniste.

Joacim Jonsson

Lönsamma preparat
Den tyska tidskriften Die Zeit har granskat den homeopatiska industrins ekonomi. Denna industrigren skiljer sig från all annan varuproduktion genom de unikt låga kostnaderna för insatsvarorna. Ett av de mest sålda homeopatiska preparaten, Oscillococcinum, används runtom i världen som medel mot influensa.

Den ”verksamma substansen” kommer från anklever och ankhjärta. Ett extrakt från dessa organ späds ut till koncentrationen 1 till 10200, vilket om utspädningen lyckas innebär att det inte finns en enda molekyl från ankan kvar i de pillerburkar som säljs i butikerna. I motsats till den vanliga läkemedelsindustrin, som använder dyra patenterade substanser, tillverkar den homeopatiska industrin sina produkter väsentligen av vatten, alkohol och socker. Dessutom tillsätter man spårmängder av kemikalier, växtextrakt eller som i detta fall djurextrakt.

Detta är en affärsidé som torde borga för mycket gynnsamma vinstmarginaler. En homeopatisk pillerburk kan kosta cirka 80 svenska kronor.

Det är billigt jämfört med verksamma mediciner, men mycket dyrt i förhållande till vad den innehåller. Den homeopatiska industrins omsättning i hela världen har uppskattats till cirka 20 miljarder svenska kronor.

(Källa: Die Zeit Wissen 4/2010. www.homeowatch.org/history/oscillo.html.)

SOH

 

Föreningen

Randi i Sverige
I juni gjorde James ”The Amazing” Randi en turné i Europa. Här i Sverige arrangerade VoF föreläsningar med honom i Stockholm, Göteborg och Lund. Samtliga blev fullsatta – inte så få fick tyvärr vända i dörren, publiktrycket var större än vi vågat hoppas – och sammanlagt över 1000 personer kunde lyssna på en av världens mest berömda skeptiker. Han medverkade även i TV 4 Nyhetsmorgon tillsammans med den svenske magikern och VoF-medlemmen John Houdi, där de böjde skedar och pratade om övertro, påstådda övernaturligheter och charlataner.

PO

 

Skeptisk happening
Fredagen den 13 augusti arrangerade VoF Göteborg en skeptisk happening i Brunnsparken. Förbipasserande erbjöds att spela enkla spel där de kunde vinna VoF-prylar och exemplar av Folkvett. För att pröva deras vidskeplighet ytterligare denna otursdag fick de dessutom gå under en stege och konfrontera en svart katt som passerade framför dem (förtjänstfullt agerad av lokalavdelningens ordförande Jonas Wieszkos). Många prövade på, och många vann mot förmodan? Dessutom delades över 400 flygblad ut, och en mängd intressanta samtal hölls om vidskeplighet, märkliga påståenden i allmänhet, skepticism och VoF.

PO

 

VoF på nätet
Nu finns VoF på internet i fler former. Förutom hemsidan och diskussionsforumet finns föreningen även på Youtube, Facebook och Twitter. På Youtube finns redan ett par föreläsningar upplagda om kreationism och alternativmedicin och fler planeras att läggas ut. På Facebook finns både en officiell sida och en gruppsida, och på Twitter skickas meddelanden ut med tips om notiser, nyheter med mera. Lägg gärna till oss på dessa ställen.

Youtube: www.youtube.com/user/SwedishSkeptics

Facebook: http://tinyurl.com/35tnvrx

Facebook gruppsida: http:// tinyurl.com/32n5ryp

Twitter: twitter.com/swedishskeptics

Joacim Jonsson

Vetenskap och Folkbildning