Lennart Olsson, professor i zoologi, för närvarande vid Duke University i Durham, USA, ger oss en uppdatering om en påstått återupptäckt fågel.

I Folkvett 4/2007 skrev jag om kryptozoologin, ett av pseudovetenskap ansatt forskningsfält där legender om diverse snömän (Yeti, Bigfoot, Sasquatch), odjur i Loch Ness eller i Storsjön och andra osannolika varelser blandas med seriös forskning och spektakulära upptäckter av nya arter t.ex. i Indokina. När jag skrev artikeln var återupptäckten 2004 av en stor hackspett Campephilus principalis, på svenska kallad elfenbensnäbbad hackspett och på engelska ivory-billed woodpecker, en stor sensation inom zoologin.

Det rör sig om en stor fågel (med ett vingspann på 80 cm) som man trodde varit utdöd länge. Under 60 år inkom inga säkra rapporter om arten, men så 2004 menade sig ornitologer ha sett den i Arkansas. Några döda exemplar eller rester som bon eller spillning hade man dock inte funnit. Det verkade också märkligt att en så färggrann och storväxt fågel (se Audubons vackra målning här intill) kunnat förbli oupptäckt så länge.

När jag fick höra talas om återupptäckten var jag i Boston på sabbatstermin, våren 2005. Nu är jag åter i USA under en del av en sabbatstermin och tänkte att det är dags för en uppdatering i ämnet. Det har nu gått fem år av tämligen intensivt letande efter arten, och, för att göra en lång historia kort, fågeln verkar ha varit utdöd hela tiden.

Redan 2005 fanns det skeptiker bland experterna. Bl.a. menade min kollega Richard Prum vid Yale University, efter att ha sett den videoupptagning som dokumenterade upptäckten, att det kunde röra sig om en annan hackspettsart (Dryocopus pileatus, amerikansk spillkråka) som finns i området. Flera andra experter delar den uppfattningen.

Nu har flera expeditioner ledda av professionella ornitologer från Cornell University, både till Arkansas (2005–2008) och till Florida (2008–2009), där en annan forskargrupp menade sig ha sett arten, misslyckats med att finna klara bevis för fågelns existens. I oktober 2009 meddelade Cornellgruppen att man avslutat sökandet och inte längre tror att det finns någon population av den elfenbensnäbbade hackspetten som kan räddas (man använder uttrycket ”recoverable population”). Andra ornitologer verkar ha kommit till samma slutsats. Den elfenbensnäbbade hackspetten var nog tyvärr en hägring.

För den som vill läsa mer finns en bra artikel, på engelska och med källhänvisningar, på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivory-billed_woodpecker.

Vetenskap och Folkbildning