Publicerat i Folkvett nr 2/2010.

Sverige

Teleologisk teologi i Umeå

DEN 22 JANUARI i år disputerade teologen Mats Wahlberg på avhandlingen Seeing Nature as Creation, där han hävdar att det är möjligt att genom iakttagelser av naturen få kunskap om en skapare. Hans paradexempel är Charles Darwin som uttryckte att när han tittade på vissa växter och djur ”[slogs] han med oemotståndlig kraft av tanken på en skapare”. Wahlberg stöder sig på medvetandefilosofen John McDowells teorier om perception, medvetande och kunskap som går ut på att vissa s.k. ”expressiva egenskaper” existerar, t.ex. när människor med kroppen uttrycker känslor såsom smärta, och att dessa direkt kan upplevas korrekt av iakttagare utan att behöva tolka eller göra slutledningar. McDowell utökar teorin till att mänskliga artefakter såsom tavlor också har expressiva egenskaper, t.ex. att ett musikstycke direkt kan förmedla känslor till oss.

Wahlberg utökar i sin tur denna teori till att naturen kan ha expressiva egenskaper som gör att vi direkt upplever att naturen har en skapare, på samma sätt som vi upplever färger. Även om det skulle kunna vara ett sätt att få kunskap om naturen menar Wahlberg inte att detta handlar om vetenskaplig kunskap. Han påstår dock: ”Att den kunskapen [att det står en dator på bordet] inte är ’vetenskaplig’ innebär inte att den inte är ’riktig’ kunskap. Perceptuell kunskap och kunskap som vårt minne ger oss är mer fundamental än vetenskaplig kunskap, eftersom vetenskaplig kunskap (kunskap härledd ur observationer och minneskunskap) förutsätter sådan kunskap. (…) Min tes i boken är att perceptuell kunskap om existensen av en skapare är möjlig” samt att vetenskaplig kunskap inte kan vara mer säker än perceptuell kunskap.

Disputationen blev välbesökt och enligt en deltagare påstod opponenten John Haldane att det är lika självklart att en skapare finns som att man håller upp sin egen hand framför sig när man gör det. De som inte förstår detta lider av ”teologisk autism”.

Wahlberg förnekar att han stöder kreationism eller intelligent design. Istället säger han sig förespråka teistisk evolution och diskutera kristna konsekvenser av resonemangen i avhandlingen. Man får förmoda att han tror på en gud som skapat livet via slump och naturligt urval, utan att lägga sig i, men på ett sätt som gör att det omedelbart står klart när vi tittar på naturen att den är skapad.

Joacim Jonsson

Merwyn Johnson ”behandlar” igen

DEN SÅ KALLADE ”sexhealern” Mervyn Johnson som omtalades i Folkvett 2009:2 under rubriken ”Medialitet som partnermisshandel” frigavs i senvintras. Han dömdes 2007 till fem års fängelse för flera våldtäkter begångna mellan 2001 och 2005.

Märkligt nog bedriver Johnson åter igen healing inom föreningen Trollsländan i Västerås. Hans metod är transmedialitet, att ”gå ner i trans” och ”kanalisera” andar med olika språk och rörelsemönster, vilka sedan ger råd till och masserar patienten. Det var under sådana behandlingar som Johnson begick våldtäkterna och, enligt hans f.d. hustru Mia Ottosson, manipulerade andra med hänvisning till andarnas vilja.

Per Edman

Friskis & Svettis Stockholm på rätt spår

IDROTTSFÖRENINGEN Friskis & Svettis har ibland fått kritik i dessa spalter för att man okritiskt framfört medicinsk pseudovetenskap. Senast i förra numret av Folkvett fick Stockholmsföreningen sådan kritik. Sedan dess har Friskis & Svettis Stockholm haft årsmöte, till vilken undertecknad tillsammans med några likasinnade författade en motion med titeln ”Om ounderbyggda påståenden”. Motionstexten är för lång för att återges här, men den handlade just om det olyckliga i att föra fram pseudovetenskap. Yrkandet var:

”Att föreningen framöver efter bästa förmåga ska avhålla sig från påståenden som står i uppenbar strid med medicinsk vetenskap.”

Glädjande nog gav styrelsen motionen sitt stöd, och den antogs av årsmötet utan märkbart motstånd.

Skrivningen tillåter fortsatt erbjudande av kinesiologi och liknande behandlingar, men torde omöjliggöra att man exempelvis påstår att det skulle kunna bota borrelia.

Hur det blir med efterlevnaden återstår att se, men bara att Stockholmsföreningen gör en sådan utfästelse är mycket bra och ett gott tecken för motionärer som värdesätter vederhäftighet.

DT

En svensk Conan Doyle i vardande?

SIR ARTHUR CONAN DOYLE är känd som författare till böckerna om Sherlock Holmes men också för att han trodde på allsköns skrock och skrönor. Den gode Sir Arthur hade med andra ord lite svårt att skilja på fantasi och verklighet, trots det skarpsinne som han la in i Holmes-gestalten. Även svensken Johan Theorin är deckarförfattare, och likheterna med Doyle slutar inte där.

I en intervju i SR P1 den 20 april sade Theorin: ”Jag tycker att det är jobbigt med folk som påstår sig veta allting, som sådana här föreningar som Vetenskap och Folkbildning, som skall avslöja allting, visa att allting är rationellt och allting är förklarat i universum. Men det är det ju faktiskt inte, vi vet ju inte ens hur stort universum är och vi vet inte var våra drömmar kommer ifrån på natten, och ja, allting, det finns mysterier överallt.”

Förutom att Theorin verkar tro på en del övernaturliga väsen så har han även missförstått en del om vad VoF står för. Föreningen har aldrig förnekat att det finns mycket som ännu saknar en vetenskaplig godtagbar förklaring, eller att det kanske även finns sådant som människan aldrig kommer att kunna förklara rationellt. Däremot anser vi förstås att om man skall välja mellan en rationell förklaring, och en övernaturlig sådan, så föredrar vi den förstnämnda.

Kjell Strömberg

Fettdoktor kritiserad av Socialstyrelsen

I APRIL KRITISERADE Socialstyrelsen Annika Dahlqvist, läkare och Årets Förvillare styrelsen 2009. Myndigheten, som på eget initiativ öppnat ett tillsynsärende mot Dahlqvists blogg, fastslog att hennes patientrådgivning där var oansvarig. Genom att inte informera om olika behandlingsalternativ och inte följa upp effekten av sina rekommenderade åtgärder hade Dahlqvist, enligt Socialstyrelsen, brustit i sin handläggning och inte gett vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Myndigheten påminde även Dahlqvist om hennes skyldighet att joumalföra alla vårdkontakter men ansåg inte att det fanns anledning till ytterligare åtgärder.

Dahlqvist kommenterade i Läkartidningen, ”Om det inte ska vara tillåtet att ge personliga råd som läkare via en blogg, bör det inte heller vara tillåtet med läkarspalter i tidningar. Ingen av dessa läkare har möjlighet att följa upp frågeställarna och föra journaler på dem.” Men i tidningarnas läkarspalter finns ju i regel en ansvarsfrihetstext längst ned.

MR

Bantningsbluffar i repris

Konsumentorganisationen Cint berättade den 8 februari på sin webbsida ”Varning för nya bantningsbluffar” att en ny våg av reklam spreds av ett danskt företag som år efter år marknadsfört bantningsprodukter med orimliga löften. Reklamen finns i häftet ”Direct Shopping/Hälsa & Välbefinnande” och beställs från SWEDA POST. Ett av kännetecknen för företagets bluffprodukter är att man på beställningsblanketten ska kryssa för det antal kilo man önskar gå ned i vikt, varefter man får olika varianter eller förpackningar av produkten och betalar i proportion till den önskade viktminskningen. Företaget har tidigare kritiskt granskats av radions P1 Konsument och produkterna har tagits i beslag av danska myndigheter. Annonshäftet innehåller också en rad andra tvivelaktiga produkter som magnetterapi och en skadedjursskrämmare. Det är bara att hoppas att lämplig myndighet ingriper snabbt mot den nya bluffkampanjen innan några konsumenter hunnit förföras av de tomma löftena.

Dan Larhammar

Pseudovetenskapsparad på SARA:s årsmöte

FÖRENINGEN SARA som publicerar magasinet 2000-talets vetenskap hade sitt årsmöte den 27 mars (händelsevis samtidigt som VoF). Även SARA bjöd på föreläsningar.

Niels Harrit framförde en konspirationsteori om att byggnad nr 7 i World Trade Center blivit sprängd. Gösta Walin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, pratade om sin klimatskepsis. Alan Rees framförde åsikten att det inte finns några bevis för att vaccination fungerar. Ingemar Ljungqvist hävdade att HIV är ett syntetiskt virus framställt av forskare på den amerikanska militärbasen Fort Detrick. Annika Dahlqvist, mottagare av SARA:s Gnistanpris 2009, pratade om lågkolhydratkost.

Joacim Jonsson

NBV still going strange

Bildningsförbundet NBV i Örebro län (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) utsågs till Årets förvillare 2002 efter att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter. Nu är förbundet igång igen: under våren hölls flera workshops i astrologi i samarbete med firman Astrocoach som säger sig erbjuda professionella astrologiska konsultationer under devisen ”life is magic”. Det verkar vara hög tid för NBV med en förnuftsmässig tillnyktring.

Dan Larhammar

Kvinnan som kunde tala om hästar

DEN 7 APRIL rapporterade ”Insidan” i Dagens Nyheter om folk som identifierar sig med någon djurart. I en sidospalt hade man med några uttalanden av djurprataren Emelie Cajsdotter som visserligen ”hjälper och behandlar … hundar och hästar”, men som förnekade att hon själv skulle identifiera sig med sin ”patient”. Därtill en trevlig bild av Cajsdotter, som förmodligen var mycket glad för denna gratisreklam för sin fantasiverksamhet.

MR

Ny tid i Svenska Kyrkan

DET VÅRAS FÖR alternativmedicin, -terapi och new age i Svenska Kyrkan. Den 22 februari i år arrangerades helgen ”Hela människan” i Nacka församling i Stockholm. I programmet stod andliga aktiviteter som ”Din personliga Mayapuls”, deeksha, auratolkning med det välkända andemediet Elisabeth Lannge, healing, tibetansk/kinesisk medicin med guru Dharam samt ”Ayurveda, lyssna till ditt hjärta – bli den du är”. Man kunde flera gånger pröva på de olika aktiviteterna och lyssna på föredrag om reinkarnation, bland annat.

Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, hälsar via medhjälpare att hon inte bejakar pseudovetenskap. Vidare heter det: ”Hon har försäkrat sig om att Nacka församlings medarbetare, trygga och grundade i sin egen kristna tro, har bjudit in andra företrädare till möte och dialog. Det handlade inte om att göra reklam för något.” Frågan är om man inte i samma anda kunde beskriva diverse harmoni- och hälsomässor med stort alternativmedicininslag som ”möten för dialog mellan företrädare för olika synsätt”?

Joacim Jonsson

Skeptisk webbradio på svenska

MÅNGA VOF:ARE lyssnar på amerikanska webbradioprogram, podcasts, med skeptiska teman. Nu har vi fått en svensk motsvarighet: Skeptikerpodden. Den produceras av en fristående skeptikergrupp inklusive bland annat en läkare, en trollkonstnär och en psykolog. Tack vare gratis internettelefoni kan redaktionen vara utspridd över landet. I slutet av april hade man hunnit släppa fem långa intressanta program i tät följd. Se <skeptikerpodden.se>.

MR

Landstinget i Jönköping vill bekosta alternativmedicin

SR JÖNKÖPING rapporterade i mars att hälso- och sjukvårdsutskottet i landstinget i Jönköping föreslagit att alternativmedicin i framtiden skulle kunna betalas av landstinget för de patienter som vill ha det. Ordföranden i utskottet, moderaten Urban Blomberg, sade att konventionell medicin bör acceptera och visa respekt för alternativmedicin eftersom vissa patienter vill ha den, samt att man bör lita på patienterna i högre grad än nu. Redan innan bekostade man kiropraktik, naprapati och akupunktur.

Joacim Jonsson

Föreningen

Årets folkbildare

VI MISSADE ATT i Folkvett nr 1 meddela vem som utsetts till Årets folkbildare 2009 av Vetenskap och Folkbildning. Han heter Staffan Ulfstrand och är professor emeritus i ekologisk zoologi vid Uppsala universitet. Motiveringen lyder: ”för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och hans många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009. Staffan Ulfstrand medverkar flitigt i naturprogram, frågespalter och debatter om biologi och beteenden. Han har även vid ett flertal tillfällen på ett pedagogiskt sätt förklarat evolutionen när den utsatts för vantolkningar och missförstånd.” De nämnda böckerna handlar särskilt om evolutionära förklaringar till djurs beteenden.

JJ

Årsmötet

SOM AVSLUTNING på vårmötet den 27 mars höll VoF årsmöte. Av årsberättelsen för år 2009 framgår följande. Antalet medlemmar den 1 januari 2009 var 2411. På årets sista dag den 31 december var antalet 2530, en ökning med 119 medlemmar. Föreningen höll inte mindre än 21 medlemsmöten under 2009 i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro och Linköping. En lokalavdelning har under 2009 startat i Göteborg. Ekonomiskt blev 2009 ett neutralt år: resultatet blev nära ±0 kr, vilket var bättre än väntat då styrelsen planerat för ett ganska ordentligt underskott. Medlemsavgiften för år 2011 fastställdes till oförändrade 200 kr.

Vid årsmötet valdes ny styrelse. Två ledamöter avgick: Bengt Erlandsson och Sofia Fransson. Nya styrelseledamöter blev Joacim Jonsson, Elisabeth Rachlew och Malin Sandström. Joacim Jonsson, född 1978, bor i Uppsala och har studerat fysik och filosofi där. Han är sedan länge aktiv på VoF:s forum under namnet Devadatta. Elisabeth Rachlew, född 1944, är professor i fysik vid avdelningen för atom- och molekylärfysik, KTH. Hon har varit medlem i VoF under flera år. Malin Sandström, född 1980, har nyligen disputerat i datalogi på en avhandling om modellering av luktsinnet. Hon driver bloggen Vetenskapsnytt och har tidigare varit styrelseledamot i VoF under ett år. Den nya styrelsens fullständiga sammansättning är således: Hanno Essén (ordförande), Aija Šadurskis (vice ordförande), Jan Wallin (kassör), Per Edman, Sven Ove Hansson, Dan Israel, Jesper Jerkert, Joacim Jonsson, Dan Larhammar, Peter Olausson, Elisabeth Rachlew, Martin Rundkvist, Malin Sandström, Johan Sperling, Kjell Strömberg.

En motion var inlämnad till årsmötet. Den yrkade att föreningen skulle tillsätta en grupp för att ta fram etiska regler och riktlinjer för hur medlemmar uppträder i debatter. Sittande styrelse ansåg att sådana regler – åtminstone om de tolkades som regler som skulle kunna leda till särskilda åtgärder – skulle innebära ett alltför stort ingrepp i hur medlemmar ska få agera, särskilt som ett av motionsyrkandena nämnde såväl offentliga som privata debatter. Om en medlem agerar mot föreningens syften finns redan enligt gällande stadgar möjligheten att utesluta medlemmen ur VoF. Efter en kort debatt beslöt årsmötet att avslå motionen. Flera personer som yttrade sig framhöll dock att det fanns element i motionen som var värda att ta till sig.

JJ

VoF:s vårmöte

VETENSKAP OCH Folkbildning anordnade lördagen den 27 mars en heldag i skepticismens tecken. Lokalen var Rotundan i Allhuset, Stockholms universitet. Närmare 100 personer deltog. Dagen inleddes med ett föredrag av föreningens ordförande Hanno Essén, fysiker vid KTH. Föredraget hette ”Inom- och utomvetenskapliga kontroverser inom fysiken”. Essén delade in de avvikande teorierna i (från sämre till bättre) pseudovetenskap, crackpotteorier (grundläggande fysikaliska teorier lanserade av anspråksfulla amatörer), dissidentteorier (avvikande åsikter bland professionella fysiker) och debatt.

Därefter höll arkeologen och författaren Jonathan Lindström (Årets folkbildare 2007) ett föredrag om sina böcker, bland annat om hjärnan, om månen, om ett bronsåldersmord och om döden i största allmänhet.

Efter lunch talade Aija Šadurskis, nutritionist och VoF:s vice ordförande, om vad man vetenskapligt kan säga om samband mellan kost och hälsa, särskilt cancer. Föredraget liknade artikeln i samma ämne i Folkvett 2010:1.

Mentalisten Micke Askernäs underhöll oss sedan. Mentalism är den gren av scenmagin där man efterliknar tankeläsning.

Hans Rehnvall, som utsågs till Årets folkbildare 1987, det första året som utmärkelsen delades ut, var gäst på vårmötet och mottog ca 22 år försenat sitt folkbildardiplom. Av ej helt utredd anledning delades diplomet inte ut när det begav sig.

Staffan Ulfstrand, Årets folkbildare 2009 (se notis ovan) tog emot sitt pris och höll ett föredrag med titeln ”Mor är rar, men vem är far?”.

JJ
Vetenskap och Folkbildning