Publicerat i Folkvett nr 4/2009.

Håkan Johansson undersöker två moderna upplysningstjänster.

Genom bl.a. tv-reklam har vi upplysts om att det finns två större SMS-tjänser som ger ”svar på allt”, nämligen 118 100 och Eniros 118 118. (Det finns också en tredje tjänst, 72535 RAKEL, men det är bara en hjälp att slå upp ord i Wikipedia.) Men hur bra svar får man inom områden där pseudovetenskap är vanlig? För att testa satte jag mig ned och började skriva på min mobiltelefon. Frågorna skickades samtidigt till både tjänsterna, och formulerades avsiktligt lite vagt eftersom alltför specifika frågor lätt blir ledande.

Så här svarade de på mina frågor, med svarstiden inom parentes:

Fråga 1: Hur fungerar homeopatiska mediciner?

118 118 (22 MIN): Hej! Inom den homeopatiska medicinen dödas inte bakterier utan istället ser man till att kroppens förmåga att själv göra sig kvitt bakterier och virus återges. De ursprungliga ämnena i homeopatiska preparat är hämtade från växtriket, mineralriket och djurriket. Mvh 118118

118 100 (4H 53 MIN): Det finns många teoretiker och kritiker som hävdar olika angående huruvida homeopatiska preparat är verksamma eller inte. Självklart finns mycket preparat som hävdas vara av homeopatisk sort men egentligen bara är en stor bluff av sockerpiller eller liknande. Dock finns många dokumenterade fall där äkta preparat faktiskt har fungerat.

Kommentar: Det första svaret tror jag inte ens att en homeopat skulle ställa upp på. Om preparaten stärker den allmänna motståndsförmågan skulle man ju knappast behöva olika preparat. Det andra svaret är bättre eftersom man i första meningen påpekar att det finns sådana som hävdar att det inte fungerar. Fast man blir lite nyfiken på vilka homeopatiska medel som inte är ”sockerpiller eller liknande”.

Fråga 2: Hej! Hur går det till när man hittar vatten med en slagruta?

118 118 (7 MIN): Hejsan! En slagruta sägs fungera genom att den följer och känner av jordens naturliga strålningslinjer. Slagrutor har testats under kontrollerade former vid flera tillfällen, men då har resultaten endast blivit lika bra som slumpen. Trevlig måndag önskar Eniro 118 118.

118 100 (3H 45 MIN): Slagruta är ett redskap som används i syfte att hitta till exempel vattenkällor, ädelstenar och malmer. Slagrutor har testats under kontrollerade förhållanden flera gånger men resultatet har endast blivit lika bra som slumpen.

Kommentar: Båda svaren framhåller att slagrutor inte fungerar bättre än slumpen under kontrollerade former. Bra!

Fråga 3: Är biodynamiskt odlad mat bättre än KRAVmärkt? I så fall, varför?

118 118 (7 MIN): Hejsan! Vi på Eniro 118 118sms uppfattar ingen direkt skillnad i de båda odlingsformerna och tycker att båda två verkar vara bra. Varken i biodynamisk odling eller kravmärkt odling används bekämpningsmedel vilket påverkar miljön positivt. Hälsningar Eniro 118 118sms

118 100 (1H 56 MIN): Biodynamiskt odlad mat är oftast nyttigare än vanlig mat men det är ingen större skillnad i övrigt.

Kommentar: Att det inte är någon skillnad på själva maten är visserligen sant (i efterhand borde jag kanske formulerat frågan annorlunda). Men inget av svaren antyder något om de tämligen bisarra inslagen i biodynamisk odling. Det skulle vara intressant att veta vad 118 100 menar med ”nyttigare” och vad som är ”vanlig mat”: KRAV eller konventionellt odlad?

Fråga 4: Hej! Hur stor är risken att ett barn får autism av mässlingsvaccin (MPR)? Finns det andra skador barnet kan få?

118 118 (5 MIN): I flera länder har det gjorts epidemiologiska studier där man studerat sambandet mellan MPR och autism. Inte i någon studie har man hittat något samband mellan vaccinationen och utveckling av autism. Extremt ovanliga biverkningar är hjärnhinneinflammation och astma. Eniro 118118

118 100 (9 MIN): Av flera epidemiologiska undersökningar som gjorts har man inte lyckats hitta ett samband mellan vaccinet MPR och autism. Därför finns det ingen statistik på hur stor risken är eftersom det ännu inte funnit några kopplingar mellan vaccinet och autism. Det vaccinet bevisats ge för biverkningar är feber några dagar efteråt. Ha en fortsatt trevlig dag!

Kommentar: Det är mycket upplyftande att de svarar så bra på en så viktig fråga. Fast man bör nog vända sig till sjukvårdsupplysningen om man har medicinskt inriktade frågor.

Fråga 5: Hejsan! Hur kommer det sig att horoskop stämmer så ofta? Är kinesiska bättre än västerländska?

118 118 (9 MIN): Hej! Horoskop brukar ofta vara väldigt luddigt skrivna, vilket gör att de ofta kan tolkas väldigt generöst. Det finns inga vetenskapliga belägg för att horoskop stämmer men var och en tolkar som man vill! Kinesiska eller västerländska spelar ingen roll! Mvh Eniro 118118 SMS

118 100 (24 MIN): Anledningen till att horoskop stämmer så ofta är att de är anpassade att kunna tolkas till vem som helst. Det som betyder något för den ene betyder något annat för den andre, men formuleras på samma sätt i horoskopet. T.ex. ”Du kommer att stöta på problem med kärleken”, det kan för en person betyda att kärleken helt tar slut, men för en annan bara att det är lite knakligt i förhållandet osv. Ha en bra dag!

Kommentar: Även här klockrena svar från båda tjänsterna.

Fråga 6: Är det sant att den globala uppvärmningen beror på ändringar i solens aktivitet snarare än koldioxidutsläpp?

118 118 (3 MIN): Globala uppvärmningen beror på människans stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Största boven i det hela är fossila bränslen, när dom förbränns (bensin i bilar) släpps koldioxid ut. Koldioxiden ligger i atmosfären & släpper in men ej ut värme. Hälsningar 118118SMS

118 100 (15 MIN): Det finns många teorier om vad den globala uppvärmningen beror på och de flesta forskarna är eniga om att det är människornas utsläpp av växthusgaser, speciellt koldioxid, som bidrar till största delen av uppvärmningen. Det finns vissa som hävdar att det är solens aktiviteter som gör att det blir varmare. Det kan vara så att det är ett samband mellan våra utsläpp och solens aktiviteter som gör att det märks extra mycket.

Kommentar: 118 118 uppfattade inte alls att min fråga grundades i debatten som de s.k. klimatskeptikerna (t.ex Stockholmsinitiativet) försöker föra. Det gjorde däremot 118 100, som jag tycker svarade ganska bra.

Fråga 7: Ordet ”Qi” beskriver någon slags energi inom fengshui, qigong, akupunktur. Vad är ”Qi” mera specifikt? Är det samma sak som jordstrålning?

118 118 (4 MIN): Qi kan man säga är livsenergi. En av de mest grundläggande och kraftfullaste energin som en människa besitter. Inom kampsport så kan Qi användas som en kraft att böja stål och slå hål på väggar, exempel på detta är Shaolin munkarna. /Eniro 118 118 SMS

118 100 (3 MIN): Qi kallas den livsenergi som omger och passerar genom människor. Det är många som försökt hitta Qi, se det på bild eller bevisa att det finns. Men liksom själen kan det finnas trots att vi inte ser det.

Kommentar: I det första svaret får man intrycket av att Qi är någon slags superkraft som kan användas till allt möjligt, bara man lär sig hur. Det andra svaret är klart bättre, då man talar om att Qi inte är någon fysikalisk energi.

SKIFTANDE SVAR

Som synes skiftar kvaliteten på svaren ganska mycket även om tjänsterna svarar ganska lika. Det är bara fråga 1 och 7 som har någon väsentlig skillnad i svaren, där 118 100 åtminstone antyder ett naturvetenskapligt perspektiv. De bra svaren på frågorna 2, 4 och 5 är upplyftande, medan fråga 3 återger den vanligt förekommande sammanblandningen av ”vanlig” ekologisk odling och biodynamisk odling.

Det är upp till läsarna att bedöma om kvalitén hos svaren är värt priset, båda tjänsterna kostar 18 kr per SMS (plus operatörskostnad). De som svarar har antagligen inte särskilt lång tid att formulera och kontrollera sina svar, så man skall nog inte ägna allt för mycket tid att analysera varje ord.

Svarstiderna varierade mellan några minuter och flera timmar, 118 100 behövde oftast längre tid, men gav sammantaget något bättre svar. De ibland långa svarstiderna kan bero på att frågorna som ställts faller utanför ramen av vad tjänsterna är avsedda för (118 100 skriver på sin hemsida att svåra frågor skickas vidare till experter); frågor som man vill ha svar på innan man kommer åt internet (t.ex. hitta lämplig restaurang medan man går i affärer) eller frågor som ställs som ren förströelse (”Är det tufft att dricka Fernet-Branca?”).

Vetenskap och Folkbildning