Publicerat i Folkvett nr 1/2008.

Annika Rullgård, VoF-medlem boende i Orsa, undrar om lagen om kvalificerad yrkesutbildning efterlevs.

Årets Förvillare blev Tvagen-gruppen i Landstinget Kronoberg: en offentlig institution som spenderar skattepengar på pseudovetenskap. Tyvärr är gruppen inte ensam. Till exempel är många kommunala bibliotek välförsedda med böcker om homeopati, tarotkort, zonterapi etc., och i åtminstone Orsa vill man inte ställa böcker som ifrågasätter sådana läror bredvid de pseudovetenskapliga böckerna.

I Orsa finns Svenska Hälso- och Turismutbildningen. Utbildningen bedrivs i kommunal regi i form av en KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) som ger 100 poäng. Kursen berättigar som alla KY-utbildningar till studiemedel från CSN och statsbidrag utgår för kursverksamheten.

På utbildningens kursplan finns, enligt dess hemsida, bland annat:

* Orienteringskurs i komplementär- och alternativ medicin 2 p. Kursen ger insikt i alternativmedicinens historia och i några av de vanligaste metoderna och deras filosofi, t.ex. zonterapi, reflexologi och akupressur. Eleven får kunskap om lagar som reglerar de alternativmedicinska behandlingsmetoderna.

* Orienteringskurs i ayurveda 2 p. Kursen ger en allmän förståelse för och praktisk erfarenhet av grunderna i det ayurvediska hälsosystemet. Ayur Veda är en urgammal universell livsvisdom som genom sin helhetssyn integrerar alla områden i livet oberoende av i vilken del av världen man befinner sig. Kursen ger kunskap om de fem elementen samt hur dessa ger upphov till vata, pitta och kapha.

Det finns också en kurs i spa- och kurbehandling där akupressur ingår.

Man kan på goda grunder anta att kurserna inte innefattar kritiska granskningar av ayurveda och de alternativmedicinska metoderna. Dels står det inget om kritisk granskning i kursplanerna och dels är det orimligt att tro att man i en yrkesutbildning först lär ut metoder för att sedan, fortfarande inom ramen för utbildningen, rekommenderar eleverna att inte använda dem eftersom de är ovetenskapliga.

Högskolan Dalarna har, i enlighet med reglerna, två ledamöter i ledningsgruppen för denna KY-utbildning. I ett e-brev 2008-01-11 beskriver Helén Holmquist högskolans roll:

”Högskolan Dalarna i egenskap av mig, Helén Holmquist och Jürgen Hartmann sitter med i ledningsgruppen för alla tre av SCOTTs KY utbildningar. Det är ett krav att det finns en högskola med för att få driva KY utbildning. Vi levererar också en 7,5 hp kurs i turism till dessa tre utbildningar. Övriga kurser ansvarar SCOTT för själva. Högskolan gör ingen kvalitetsuppföljning av hela utbildningen, det gör KY myndigheten. Vi som sitter i ledningsgrupperna har dock ett visst ansvar för utbildningarna.”

Enligt Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning ska utbildningen ha sin grund i vetenskap. Jag har via e-post frågat Myndigheten för KY-utbildning om KY-utbildningar kan anordnas i homeopati, ayurveda, zonterapi och liknande. Vilka krav som ställs på lärares utbildning och erfarenhet? Finns idag några KY-utbildningar i homeopati/djurhomeopati eller utbildningar där homeopati, ayurveda, zonterapi eller liknande utgör del av utbildningen? Om så är fallet, var finns de?

Som svar fick jag följande: “Utbildningens innehåll ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att utbildningen ska komma ifråga för statsbidrag. Lärarnas kompetens bedöms i första hand av utbildningens ledningsgrupp (med arbetslivsmajoritet). (…) Det är möjligt att vi har några utbildningar med sådana inslag, dock inte med sådant huvudtema. Myndigheten tar i sin bedömning enbart ställning till en övergripande kurslista och varje anordnare ansvarar för det detaljerade kursinnehållet” (e-post från Anna Haglund, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning till AR, 2008-01-14).

Jag har ställt samma fråga till Utbildningsdepartementet. Kan en utbildning komma i fråga som KY-utbildning där hela eller delar av schemat består av ayurveda, homeopati, akupunktur, zonterapi, fibromassage, energimassage, kinesiologi, akupressur, taktil massage och rosenmassage m.m., Det vill säga, ryms de uppräknade behandlingarna inom vad lagen säger om att utbildningarna ska ha sin grund i vetenskap?

Svaret löd: “Varje utbildning är unik och myndigheten är egentligen den som bäst kan svara på din fråga om hur bedömningen görs utifrån bla de skrivningen [sic] i lagen och målet i regleringsbrevet du hänvisar till, att utbildningen skall enligt 4 § 1. ha sin grund i dels kunskap som genererats i produktion av varor och tjänster och dels i vetenskap samt utformats så att en hög kvalitet och yrkesrelevans nås. Som tjänsteman på Utbildningsdepartementet kan jag inte ta någon ställning i frågor som en myndighet ansvarar för. Du kan alltid ta kontakt med myndigheten för frågor om ansökningsförfarande och hur bedömning utförsh (e-post från Brittmarie Högberg, Utbildningsdepartementet till AR 2008-01-22, dnr U2008/197/SV).

Huruvida zonterapi med flera behandlingar är vetenskap vill ingen svara på. Utbildningsdepartementet hänvisar till Myndigheten för KY-utbildning som hänvisar till den som anordnar kursen. Ledningsgruppens ledamöter från Högskolan Dalarna synes heller inte ifrågasätta om ayurveda, zonterapi, homeopati etc. ryms inom lagens krav på vetenskap.

Det enda som är säkert är att statsbidrag beviljas!

Vetenskap och Folkbildning