Publicerat i Folkvett nr 2/2007.

Sverige

Tarottest i Insider

Sierskan Ylva Trollstierna deltog i ett vetenskapligt test i TV3-programmet Insider den 5 april 2007 (direktsändning). Programledare var Robert Aschberg. I femton svarta lådor låg femton olika böcker. Med hjälp av tarotkort skulle Trollstierna identifiera i vilken låda respektive bok låg. Det var en blandad skara böcker, både romaner och facklitteratur, samtliga på svenska. Titlarna var alltså kända för Trollstierna, som hade i uppgift att sätta rätt titel på rätt låda. Om hon fick tolv rätt eller fler skulle hon förutom ära och berömmelse vinna 100 000 kr som garanteras av föreningen Humanisterna och dess ordförande Christer Sturmark till den som under vetenskapligt kontrollerade förhållanden demonstrerar en paranormal förmåga. Testförfarandet hade godkänts i förväg av Trollstierna. Testet var dubbelblint, det vill säga ingen som var närvarande visste i förväg vilken bok som låg i vilken låda. Det statistiska väntevärdet om Trollstierna inte hade någon paranormal förmåga vore ett (1) rätt.

Inför programmet skrev Trollstierna, som har författat åtskilliga böcker om tarot och håller kurser i ämnet: ”Jag har sista dagarna tänkt på alla dessa medium i Sverige som hävdar att de är så bra, men varför testar de sig inte, varför bevisar de inte att de kan?” (www.vipstar.nu/trollstierna/ylvasblogg.lasso). Om sig själv skrev hon: ”[J]ag vet vad jag kan, har full tillit till både mig själv och till Tarotkorten. Och en sak är säker, om de inte gör programmet så VÅGAR de inte för att de vet att jag överbevisar att jag kan detta” (www.vipstar.nu/trollstierna/insider.lasso).

Ylva Trollstierna fick noll (0) rätt.

JJ

Alternativmedicin på GU?

Tidskriften GU-Spegeln från Göteborgs universitet berättar i nr 1/2007 om ett seminarium om forskning och hälsa som universitetet höll 27 november 2006. Där ska rektor Pam Fredman ha sagt att vi bör undersöka med vetenskapliga metoder det okända som kallas hokus-pokus. Hon föreslog att Västra Götalandsregionen ska börja arbeta med kvalitetssäkring av integrativ medicin. Flera förslag lades fram under seminariet om att GU och Västra Götalandsregionen ska gå i bräschen för att integrera alternativmedicin och västerländsk medicin. Även Sahlgrenska akademins dekanus, dermatologiprofessor Olle Larkö, betonade på seminariet vikten av att ”tänka annorlunda” eftersom länder med mer alternativmedicin har kortare sjukskrivningar (enligt artikel i Göteborgs-Posten).

Christina Doctare, som efter en personlig upplevelse av ayurveda blivit allmän alternativmedicinentusiast, betonade vikten av att bygga broar mellan västerländsk medicin och alternativmedicin. Den fjärde och sista talaren var akupunktören Ren Jun Kullenberg med verksamhet på AM-Kliniken i Göteborg (am-kliniken.nu) som, förutom att förespråka akupunktur, tydligen helt obemärkt presenterade en historisk sensation genom att hävda att akupunktur har en historia på 5000 år (vilket i ett medicinskt sammanhang ändå är tämligen ointressant eftersom placebokontroller infördes först på 1800-talet). Göteborgs (s)-politiker Göran Johansson, som fick seminariet som 60-årspresent, uttryckte tillfredsställelse och förutspådde att alternativmedicin ”kommer att få stor betydelse i framtiden”. Förmodligen var det rena näringslivsaspekter han hade i åtanke och inte medicinsk nytta för patienter.

Man undrar osökt om Ren Juns användning av diagnosmetoder som puls- och tungdiagnostik och hennes behandlingsmetoder som koppning och moxibustion ingår i de hokus-pokusmetoder som ska ”kvalitetssäkras”.

DL

Perifer jojk på Sturebadet

En VoF:are i Teckomatorp tipsar om en ny behandlingsform för kropp och själ på Sturebadet i Stockholm. I SJ:s tidskrift Kupé kunde man i vintras läsa om ”samezen”-behandlingen, vars namn skall tolkas som att den har något att göra med samer och zenbuddhism. För 1590 kronor får man under 80 minuter vara med om följande. Annika Jankell berättar:

”Till tonerna av perifer jojk inleds behandlingen med en ordentlig bodyscrub som får kroppen att liknas vid en barnrumpa. Därefter får man hoppa ner i ett träbadkar till brädden fyllt med ett renande hett örtbad med essentiella oljor från björkträdets vårknoppar (som sedan urminnes tider använts för att skydda spädbarn från onda omen och för renlighet). Idag symboliserar björkoljan, med dess antibakteriella egenskaper, själslig rening och skydd mot faror. Efter badet får man en avslappnande massage som avslutas med uppvärmda stenar på hela kroppen.

Det är heta botestenar (med hög halt av kristaller från floder och bäckar) som läggs på kroppen för att dra ut negativ energi och obehag. Stenarna läggs i mönster som följer kroppens chakran.”

Det ser ut som svenska, men när man försöker förstå tankarna bakom texten inser man att man misstagit sig. Ja, det får faktiskt nästan kroppen att liknas vid en barnrumpa. Men av vem?

MR

Kontroversiell Hardell

Lennart Hardell är adjungerad professor vid Örebro universitet. Han forskar om risker med mobiltelefonstrålning, och är känd för att rapportera risker som i ringa grad återfinns av andra forskargrupper. Hardell själv menar att andras forskningsrapporter inte är pålitliga, eftersom författarna har eller påstås ha bindningar till telekomindustrin. Han talar inte om att han själv också har ekonomiska bindningar. Exempelvis har Hardell i en amerikansk rättegång, där en person stämt Motorola för att mycket telefonerande skulle ha orsakat en hjärntumör, vittnat mot ekonomisk ersättning. Hans vittnesmål uteslöts sedermera, sedan andra epidemiologer påtalat metodsvagheter i de studier Hardell hänvisat till. (Källa: J. K. McLaughlin et al. ”A rebuttal: Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research”, American Journal of Industrial Medicine, kommande.)

I Veckans Affärer (2007-02-17) karakteriserar Hardell mobiltelefonriskerna sålunda: ”Detta blir antagligen vår tids asbestskandal.” En tämligen säker profetia är att Hardell kommer att fortsätta stå i kontroversernas centrum många år till.

JJ

Pseudovetenskap i Sydnärke

Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) med säte i Hallsberg sköter gymnasie- och vuxenutbildning för kommunerna i Sydnärke. De fortsätter hösten 2007 att hålla i kursen ”Alternativmedicinska synsätt på vård och behandling”. Kursen är en valbar fördjupningskurs inom omvårdnadslinjen på vuxenutbildningen. Studenterna kan bland annat under handledning få pröva någon alternativ behandlingsmetod. Den lärobok som används är Alternativ medicin av Ulla Fjellström, en godtrogen och okunnig sammanställning av myter och orimliga påståenden. Brasklapparna är försvinnande få och alltför milt formulerade. Myterna blandas med direkta sakfel. Ren pseudovetenskap som kirlianfotografering, homeopati och iridologi och, än värre, healing, blandas med rimligare metoder som massage och örtmediciner utan någon som helst urskiljning.

Även lärarna hos SUF har beretts möjlighet att utöva pseudovetenskap då ett av valen till aktivitet under en friskvårdsdag hade rubriken ”Currylinjer – prova på”. Lärarna på det naturvetenskapliga programmet ifrågasatte lämpligheten i detta då gymnasieskolan ska arbeta för att varje elev ska närma sig ett alltmera vetenskapligt sätt att arbeta och tänka. Aktiviteter för lärarpersonal borde väl i detta sammanhang vara ett föredöme och inte bestå i att en slagruteförespråkare fritt och ensidigt får framföra sina pseudovetenskapliga och sedan länge tillbakavisade teorier. Den administrative tjänstemannen på utbildningsförbundet, till vilken kritiken framfördes, avvisade de kritiska synpunkterna med att lärarna borde kunna kritiskt granska och värdera påståenden. 19 lärare av ca 150 anmälde sig men enligt uppgift var det ingen lärare inom naturvetenskap som kunde förmå sig att delta för att göra denna kritiska granskning. Huruvida de deltagande lärarna blev friskare av denna ”friskvårdsaktivitet” förtäljer inte historien.

DL

Känd rutgängare avliden

Slagrutemannen Arne Groth, känd för sina utstuderade spekulationer om slagrutans förmåga att avslöja naturens alla hemligheter, om auror, elöverkänslighet och mycket annat, avled i maj 2006. Groth var pensionär sedan många år och hade tidigare varit anställd vid FOA. Han verkade i Värmland. Groth var en av de oftast omskrivna rutgängarna, åtminstone i deras egna publikationer. Han sålde apparater som han ansåg ”avstörde” jordstrålning och dylikt. (Källa: http://web.telia.com/~u56310564/)

Utrikes

Examen utan vetenskap?

Universitetsundervisning som leder fram till en akademisk examen skall behandla vetenskap. Kravet ställs av en grupp brittiska forskare med David Colquhoun vid University College, London som talesman. Han protesterar mot att det vid sex universitet i landet ges kurser i komplementär och alternativ medicin. Det är i synnerhet de nya universiteten som tagit upp dessa ämnen, där bland annan homeopati ingår som en delkurs i BSc-examen (fil. kand.). Den statliga instans som skall övervaka undervisningen, QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) säger sig inte ha befogenhet att ingripa. Deras uppgift är att övervaka kursernas uppläggning, innehåll och organisation, inte bestämma vilka kurser som ges. Vem skall då se till att universiteten lever upp till sin bestämning som platser där man söker sanningen?

(Källa: Nature 446, 22 mars 2007, s. 373-374)

Marianne Rasmuson

Ian Stevenson har avlidit

Ian Stevenson, som under många decennier publicerade böcker och artiklar där han redogjorde för fall som han ansåg tydde på reinkarnation, avled i februari 2007 efter en längre tids sjukdom. Han blev 88 år. (Källa: SPF:s nyhetsbrev, mars 2007.)

Franska ufon på nätet

Franska rymdstyrelsen, CNES (Centre National d’Études Spatiales), lagt upp sitt arkiv över ufo-observationer (förklarade såväl som oförklarade) på nätet. Materialet är i sin helhet på franska. Adressen är www.cnes-geipan.fr.

JJ

Föreningen

Årsmötet

VoF:s årsmöte hölls lördagen den 14 april i ABF-huset, Stockholm. Mötesordförande var Gunnar Ståldal. Mötet gick rekordsnabbt, kanske på grund av det vackra vädret utanför. Föreningens ekonomi var utmärkt under år 2006: +182 000 kr (2005: +141 000 kr). Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att medlems- och prenumerationsavgifter ska vara fortsatt oförändrade år 2008.

Ordförande Jesper Jerkert omvaldes, liksom vice ordförande Hanno Essén och kassör Jan Wallin. Två styrelseledamöter drog sig tillbaka ur styrelsen: Niels Hovmöller och Mattias Öhman. Istället invaldes Malin Sandström, doktorand i beräkningsbiologi vid KTH. Hon har även varit verksam som vetenskapsjournalist och driver bloggen Vetenskapsnytt. Den nya styrelsens fullständiga sammansättning är därmed: Jesper Jerkert (ordf.), Hanno Essén (vice ordf.), Jan Wallin (kassör), Bengt Erlandsson, Dan Israel, Sven Ove Hansson, Per Olof Hulth, Kristina Johansson, Dan Larhammar, Lydia Melchior, Martin Rundkvist, Aija Šadurskis, Malin Sandström, Johan Sperling, Kjell Strömberg.

Enda bakslaget under årsmötet var att endast en ordinarie revisor blev vald. Eftersom stadgarna föreskriver minst två ordinarie revisorer kommer ett särskilt medlemsmöte att behöva utlysas före nästa årsmöte så att ytterligare en revisor kan väljas. Valberedningen mottar gärna förslag.

Efter årsmötet mottog Årets folkbildare Hans Rosling sitt pris och höll ett mycket engagerande föredrag.

JJ

VoF:s geografi

Var bor egentligen VoF:s medlemmar? I universitetsstäderna, särskilt i Stockholms och Uppsala län. Faktum är att nästan 50% av alla i Sverige boende VoF-medlemmar är hemmahörande i ABC-länen. Den kommun som har överlägset flest medlemmar i förhållande till folkmängden är Uppsala, där 223 medlemmar bor. Den kommun som har flest medlemmar i absoluta tal är (föga oväntat) Stockholm med 453 st. VoF har medlemmar i 203 av Sveriges 290 kommuner. Den största kommunen som saknar medlemsrepresentation är Falköping (drygt 31 000 invånare). Det totala antalet medlemmar i VoF är för närvarande 2094, varav 2071 bor i Sverige och 23 bor utomlands. Könsfördelningen är mycket ojämn i VoF:s medlemsstock. Endast 14,5% är kvinnor, medan 85,5% är män. Alla uppgifter avser februari 2007.

JJ
Vetenskap och Folkbildning