Publicerat i Folkvett nr 1/2007.

Björn Abrahamsson är en av administratörerna på VoF:s diskussionsforum på nätet (www.vof.se/forum).

I anslutning till föreningens webbplats har ett diskussionsforum funnits i drygt två år. Forumet har inte gjort mycket väsen av sig i vare sig Folkvett eller föreningens andra utskick, vilket har medfört att en del medlemmar inte ens känner till dess existens. En nyregistrerad användare vittnade om detta och beskyllde sig själv för att inte läst Folkvett tillräckligt noga. Ska man vara petig var inte hans självkritik helt missriktad; forumet omnämndes faktiskt i Folkvett vid ett tillfälle förra året!

Många av de mest aktiva användarna är personer som sympatiserar med föreningen och dess syfte. Exakt hur många av dessa som faktiskt är medlemmar förs det ingen statistik över. Det vore heller inte relevant då forumet är särskilt från föreningen, rent formellt. Detta för att inte enskilda forumanvändares uttalanden eller ståndpunkter ska tas för att vara föreningens. Inget av detta hindrar dock styrelseledamöter eller andra som bidrar till Folkvett att använda forumet, såsom några av dem redan gör.

Mer än bara ett trivsamt tillhåll för nuvarande och framtida medlemmar har webbforumet också attraherat personer som med all sannolikhet ställer sig mer tveksamma inför tanken att ansluta sig till vår skara. Det är dessa meningsmotståndare som bidragit till de mest storslagna och minnesvärda diskussionstrådarna. Många, långa ordkrig om våra osynliga vänner andarna och deras jordbundna uttolkare har utkämpats av dessa hjältar, inte sällan med den virtuella pennan i en hand och en paj i den andra. När VoF i höstas satte mediet Carina Landins påstådda förmåga på prov rapporterades och kommenterades detta yvigt på forumet. En stor del av diskussionen ägnades åt den kontrovers som uppstod kring testets utfall och Landins förklaringar därtill. “Troende” och “skeptiker” är termer som brukas flitigt i anslutning till dessa diskussioner för att beskriva de två läger som uppstått. Av någon anledning är denna terminologi inte särskilt populär i det ena lägret.

Vid sidan av en aktiv kärna återkommande användare – alla med en varierande vetenskaplig sensibilitet och med skiftande känsla för den nätbaserade diskussionens ädla konst – finns en yttre krets av mer flyktiga forumiter. De senare infinner sig oftast med anledning av någon viss diskussion och kan då under en kortare period vara väldigt flitiga vid tangentbordet, för att sedan försvinna från forumet för gott, frivilligt eller inte. Ett exempel är Adrian Parker, docent i psykologi vid Göteborgs Universitet och en av Sveriges namnkunnigaste parapsykologer. Under en kort period bidrog han till forumet för att bemöta kritik som hade framförts av en av forumets ihärdigaste debattörer.

Vissa forumskribenter har roat sig med att plötsligt systematiskt börja radera sina egna inlägg. Den förste som kände sig manad att utföra ett sådant stordåd var en person vid namn Ingvar. Vilka kognitiva processer som ger upphov till dessa virtuella tippex-kalas är i nuvarande kunskapsläge inte helt klarlagt. Kanske var det i fallet Ingvar motståndet han mötte mot sina revolutionerande fysikaliska teorier. Kanske inte. Efter ett halvt dussin liknande uppvisningar från andra användare (och lika många bannlysningar, en frikänd borträknad) kände vi som sköter forumet oss inte längre intresserade av att studera saken ytterligare, och omöjliggjorde förfarandet på teknisk väg. Sedan dess har de som roade sig med systematiska raderingar fått komma tillbaka.

Men allt är inte avstängningar och dramatik, och de ämnen som avhandlas är inte bara parapsykologi, andar och exotisk fysik: merparten berör faktiskt betydligt mera jordnära saker. Forumets hittills längsta och kanske mest intensiva diskussion handlade om något så alldagligt som Livsmedelsverkets kostråd. Vad som började som en anklagelse om brist på vetenskaplighet gällande kostråd förvandlades snabbt till en hetlevrad debatt av oöverskådliga proportioner. En hel hord av paleodietälskande kolhydratskeptiker anlände för att engagera sig i spektaklet. I skrivande stund verkar de flesta ha återvänt till varifrån de kom.

Aktiviteten på webbforumet är alltså hög och stadigt ökande. Nu produceras omkring hundra inlägg per dygn. Det är uppenbart att forumet har blivit ett nytt ansikte utåt för föreningen. Och utöver att ge utrymme för ren debatt fyller forumet även många andra funktioner. Man tipsar varandra om artiklar, böcker, TV-program, filmer etc. Folk frågar mycket och efterlyser information om all världens olika ting. Ju fler vi då är desto större är chansen att någon kan svara.

Vetenskap och Folkbildning