Publicerat i Folkvett nr 1/2007.

Edzard Ernst, professor i komplementärmedicin vid University of Exeter, Storbritannien.

För åtta år sedan, då jag bestämde mig för att på heltid ägna mig åt forskning kring alternativ och komplementär medicin (AKM), var jag inskränkt och kortsiktig! Inskränkt eftersom jag haft föreställningen att data är en nödvändig del av en vetenskaplig debatt, och kortsiktig eftersom jag inte insåg hur effektivt man kan vidga sitt sinne om man bara lyckas överge vetenskapens besatta frågor kring data, fakta och belägg. Efter att numera ha deltagit i över 300 konferenser om AKM har jag lärt mig en viktig läxa och insett de datafria diskussionernas sanna värde och den känsla av sällhet de ger.

De datafria diskussionerna har många fördelar. För det första är de mycket mindre tröttsamma. I det gamla paradigmet var man tvungen att läsa, göra efterforskningar och förberedelser inför varje presentation. En del talare fick ägna dagar eller till och med veckor eller månader för att förbereda ett enda föredrag. Det nya AKM-paradigmet har gjort allt mycket enklare. Inga tidsödande förberedelser. Nu kan man gå rakt in i händelsernas centrum och bli en del av dem. Den insparade tiden medger att man kan utöka sina intresseområden i det oändliga och delta i ännu fler möten och datafria diskussioner, till gagn för alla.

För det andra kan data skapa trakasserier och ojämlikhet. Förr hade kunniga personer ett klart övertag över okunniga. I det nya datafria paradigmet kan alla delta och alla är jämlikar. Ju mindre man vet om fakta, desto lättare kan man komma igång och arbeta. Data kan kännas så väldigt nedlåtande; de tynger dig och kringskär din frihet. I jämförelse kan datafria debatter vara befriande roliga!

För det tredje står data i vägen för våra verkliga livsmål. Datafria möten är mycket mera praktiska om man verkligen vill uppnå något snabbt. Allt som behövs är att bjuda in talare som någorlunda håller med dig, låta dem lägga ut texten och slutligen nå en banbrytande, gränsöverskridande konsensus. Om du vill vara absolut säker på framgång ska du bjuda in några höjdare som får sitta och nicka sina kloka huvuden under tiden. Vem i hela friden skulle våga utmana en konsensus? Datafria diskussioner kan vara mycket fruktbara.

För det fjärde kunde, i det gamla paradigmet, vissa data motsägas av andra data. Det ledde oundvikligen till kontroverser där människor blandade in sina känslor och i slutändan skadade varandra. Så icke i datafria sammanhang! Utan data ingen oenighet. Här finns energin som verkligen kan hela medicinen i det Nya Årtusendet. Datafria diskussioner utgör den sanna grunden för allomfattande fred, kärlek och lycka.

För egen del är jag övertygad: de gamla dåliga tiderna när vetenskapliga möten handlade om data och belägg måste en gång för alla vara över, särskilt inom AKM. Det sista vi vill är att våra vackra hypoteser ska dräpas av fula, motbjudande fakta.

Satiren publicerades ursprungligen i Focus on Alternative and Complementary Therapies (FACT), 6(2), juni 2001. Översättning: JJ.

Vetenskap och Folkbildning