Publicerat i Folkvett nr 3/2006.

Sverige

Feng shui på IKEA

Inte heller IKEA lyckas stå emot frestelsen att använda feng shui i marknadsföringen. I årets sommarkatalog handlar hela tolv sidor om hur hem och trädgård ska planeras för att låta den universella energin qi “flöda fritt och lätt” enligt den “urgamla traditionen”. Helt utan reservationer beskrivs den kinesiska bronsålderns uppdelning av energi i fem element (vatten, eld, trä, jord och metall) och den förenklade synen på världen i form av motpolerna yin och yang. Till och med förhållandet mellan grannar sägs knytas samman med qi.

Katalogen gör reklam för fengshui-terapeuten Agneta Nyholm Winqvists hemsida (www.nordic-fengshui.com) där man kan anmäla sig till en distansutbildning med tolv undervisningsdagar för att bli certifierad konsult till en kostnad av 24 000 kronor plus litteratur. Bland kursens lärare finns, förutom en akupressör och en antroposofiutibildad dekoratör, även docent Olle Johansson, Årets Förvillare 2004. Kurslitteraturen består av två böcker av Agneta Nyholm Wingqvist samt boken Feng Shui Your Workspace for Dummies. Just så.

DL

Sierska spådde fel

I Västerbottens Folkblad den 4 februari läser vi om Sol Brith Rönnqvist, dotter till sierskan Saida. Sol Brith har också fått gåvan, säger hon. För att demonstrera detta ger hon en karakteristik av den vid denna tid ännu inte gripne Hagamannen, som våldtagit ett antal kvinnor i stadsdelen Haga i Umeå: “Han bor tillsammans med äldre personer, förmodligen hans föräldrar. Hon tror att mannen varken arbetar eller studerar. … Han bara driver omkring där hemma. Enligt Sol Brith har han inget körkort och han cyklar inte heller. När han åker in till Umeå på sina räder tar han bussen.”

Den bilplåtslagare som greps i mars och sedermera erkände våldtäkterna visade sig bo med fru och två barn. Han hade ett ordnat liv och fast anställning. Han var påfallande intresserad av bilar och hade självfallet körkort.

JJ

Ifrågasatt konferens på KTH

11-12 september anordnades på KTH en klimatkonferens, “Global Warming – Scientific Controversies in Climate Variability” som redan före invigningen väckte stark kritik från etablerade klimatforskare (Arbetaren 2006:23). Under rubriken “Why this meeting is a bad idea (comments received)” på konferensens hemsida framförde forskarna Tom Wigley, Mike MacCracken och Bert Bolin stark kritik mot konferensens inriktning och upplägg. Intressant att notera på samma hemsida är rubriken “Constructive Feedback” där Richard S. Courtney, en i sammanhanget välkänd olje- och kolindustrilobbyist, tillika inbjuden talare, uttryckte sitt stöd. På talarlistan förekom minst två ytterligare personer med starka kopplingar till oljelobbyn, Sally Baliunas och Fred S. Singer. Även organisationskommitténs renommé som klimatforskare var föremål för diskussion.

Anders Borggren & Dennis Andersson

Folkbildare får professors namn

Folkloristen Bengt af Klintberg har av regeringen tilldelats professors namn. Motiveringen lyder: “[F]ör hans mångåriga och omfattande vetenskapliga och populärvetenskapliga produktion, företrädesvis inom området folklore, samt hans folkbildningsverksamhet mot mytbildning och fördomar”. Sista delen av motiveringen är rena kopian av VoF:s motivering när Klintberg utsågs till Årets Folkbildare 1994. Grattis till Bengt af Klintberg!

JJ

TM-flygarnas öde

I Sökaren nr 4/2006 skriver Lars Lundmark om “TM-flygarna”, de som gick TM-kurser för att lära sig levitera, alltså sväva fritt i luften i strid med tyngdkraften. (TM uttyds Transcendental Meditation.) Lundmark gick själv en av dessa kurser på 1970-talet, då de kostade runt 10000 kronor. Det var mycket pengar för många; själv sålde han ett musikinstrument för att få råd.

“Vi satt i skräddarställning, i ett rum fyllt med madrasser. Än idag är jag osäker på mina egna upplevelser från den dagen. Som bekant är ju ens sinnen inte alltid att lita på. Men jag tyckte mig se hur en av killarna lyfte från golvet och svävade någon decimeter över golvet under en kort stund. Kanske inbillade jag mig bara.”

Efter kursen fick han titeln sidha, och ägnade sig därefter åt flygmeditation två timmar om dagen. Dock tröttnade han “efter att, i ett års tid, ha suttit och hoppat på en madrass”. Idag har det gått ett kvartssekel sedan han slutade meditera. “Men jag har börjat fundera över var alla som gick flygkursen befinner sig idag? Sitter de fortfarande och hoppar på madrasser, och väntar på lyftet. Eller har de gett upp eller bara bytt guru?” Av nyfikenhet tog han kontakt med rörelsen och fick då veta att man fortfarande utövar flygtekniken. Dock har TM-rörelsen krympt avsevärt. Det finns nu sex meditationslärare mot etthundra för tjugofem år sedan.

De andra har kanske flugit sin kos.

SOH

Elöverkänsliga i tunnelbanan

Styrelsen för SL (Storstockholms Lokaltrafik) har beslutat att inrätta mobiltelefonfria zoner i tunnelbanan och bussarna. I dessa blir det förbjudet att ens ha telefonen påslagen. Anna Kettner (s), ordförande i SL, säger att många önskemål om mobilfria zoner har inkommit, dels från människor som tycker att telefonerandet är störande, dels från människor som anser sig må dåligt av telefonerna. Med andra ord har elöverkänslighet anförts som skäl av landstingsmajoriteten (s), (v) och (mp), där framför allt det sistnämnda partiet drivit frågan. Oppositionen är skeptisk: “Att anföra hälsoskäl och säga sig värna om elallergiker är misch-masch. Elallergiker har under alla omständigheter svårt att åka med SL:s fordon som ju är fulla av elektronik”, sade oppositionslandstingsråd Maria Wallhager (fp) i Dagens Nyheter den 31 maj.

JJ

Fortsatta mp-förvillelser

I en motion på Miljöpartiets kongress föreslogs att mp skulle klargöra att partiet trots sin positiva inställning till antroposofin inte ställer sig bakom antroposofernas vaccinationsmotstånd. Motions avslogs, och partistyrelsen skriver i sin motivering: “Företrädare för de olika uppfattningarna i denna fråga måste naturligtvis ges tillfälle att framföra sin ståndpunkt och kunna presentera underlag som stöder deras respektivs ställningstagande. Sedan är det upp till varje förälder att själv bestämma om man skall vaccinera sina barn eller inte. (…) Mp är för en fri och öppen debatt även kring denna fråga och det vore olämpligt och helt felaktigt att vi som parti tar ställning i en specifik medicinsk och kontroversiell fråga som vaccinationer eller inte.” Dessa formuleringar vilseleder. Vaccination är inte kontroversiell bland forskare, bara bland pseudovetenskapsmän.

I en annan motion föreslås “att miljöpartiet fastslår att homeopatiska preparat inte ska höra till de komplementära läkemedel som vi vill stödja”. Även denna motion avslogs, vilket kan synas konsekvent om mp:s linje ska vara att inte ta ställning i vetenskapliga frågor ens när evidensen är otvetydig. Men inte heller här kunde partistyrelsen avhålla sig från att vilseleda: “Mp:s generella inställning i frågan är att vi idag behöver en mångfald av olika vårdideologiska inriktningar och inte färre. Motionären citerar två forskningsrapporter av många, och det finns fler. Det finns sådana som dömer ut komplementärmedicin och sådana som stödjer den, även homeopatisk medicin. Mp tar idag inte ställning vilka forskningsrapporter som är bäst, utan vi konstaterar att det behövs mera forskning i ämnet.”

JJ

Högskolekurser om pseudovetenskap

Fempoängskursen “God och dålig vetenskap” har givits i samarbete mellan KTH och Stockholms universitet sedan 2002, och dess popularitet fortsätter att vara hög. En liknande kurs ges också vid Luleå Tekniska Universitet, och nu sällar sig ännu ett universitet till skaran: Karlstads universitet ger hösten 2006 fempoängskursen “Vetenskap och tro” för första gången. Kursansvarig är fysikprofessorn Stephen Hwang.

JJ

Internationellt

Ineffektiva böner

En stor studie av böners inverkan på patienter som genomgår bypass-operation har publicerats (H. Benson m.fl., “Study of therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patients”, American Heart Journal 151(4), 2006, s. 934-942). Patienter delades slumpmässigt upp i tre grupper, ca 600 i varje. För grupperna 1 och 3 ordnades förbön dagligen av tre kristna samfund. Grupp 2 fick ingen ordnad förbön. Patienter i grupperna 1 och 2 visste inte huruvida de fick ordnad förbön eller ej, medan patienter i grupp 3 var informerade. Data om vilka komplikationer som tillstötte under operationen eller inom en månad därefter samlades in och analyserades. Man fann inga skillnader mellan grupperna 1 och 2. Mellan grupperna 2 och 3 fanns dock skillnaden att grupp 3 drabbades av fler komplikationer. Att känna till att man blir bedd för verkar alltså ha negativ inverkan. Effekten var dock ganska liten.

JJ

Temanummer om pseudovetenskap

Den finlandssvenska kulturtidskriften Ikaros har ägnat ett temanummer (nr 2006:2) åt “anti- och pseudovetenskap”. Det är ett ambitiöst nummer med intressant innehåll. Filosofiprofessorn Lars Hertzberg gör i en krönika en intressant reflektion om skillnaden mellan parapsykologisk och annan forskning. När man upptäckte t.ex. radioaktiv strålning eller virus fick man skapa nya begrepp för att förklara sina upptäckter. Parapsykologin “ställer däremot kärran framför hästen. Man tar ett begrepp som har sitt hemvist i folklore, i fiction eller i en persons föreställningsvärld, och frågar sig om detta begrepp har en motsvarighet i verkligheten.”

Ikaros redaktör har intervjuat en homeopat som även är läkare. Intervjun innehåller bl.a. följande lilla tankeutbyte:

– En av homeopatins stötestenar är att den inte vetenskapligt kan bevisas fungera. Är det viktigt att homeopatin blir mer vetenskaplig?

– Det är inte alls viktigt så länge det fungerar. Vilket homeopatin gör. De som kommer hit bestämmer själva om de vill pröva på behandlingen. Den vetenskapliga aspekten är totalt frånvarande i det beslutet.

Visst, men var det någon som begärde att patienterna skulle utvärdera behandlingarna vetenskapligt? Vi som vill ha en vetenskapligt välgrundad vård brukar kräva att vårdgivarna ska svara för utvärderingen, innan de beslutar vilka vårdalternativ patienterna ska erbjudas.

SOH

Vetenskapsakademier försvarar evolutionen

Den 22 juni antog 67 vetenskapsakademier från hela världen, inklusive Kungl. Vetenskapsakademien, ett uttalande som kräver att elever ska förses med fakta kring livets uppkomst och utveckling. Akademierna är bekymrade över att vetenskapligt styrkta bevis döljs, förnekas eller förväxlas med utsagor som inte är vetenskapligt testbara. Uttalandet slår fast att evolutionen styrks av alla oberoende studier i biologi, paleontologi och biokemi samt att ett gemensamt ursprung för alla levande organismer styrks av likheter i den genetiska koden. Människors begrepp om värde och ändamål ligger utanför naturvetenskapens gränser, heter det vidare. Läs hela uttalandet på <www.kva.se>.

DL

Jack Chick på svenska

En VoF:are i Mölndal har haft vänligheten att skicka ett antievolutionistiskt propagandaseriehäfte på svenska till Folkvett-red. Häftet Tjocka släkten? är tecknat av den legendariske Jack T. Chick och publicerades ursprungligen 1991 i USA under titeln Big Daddy? Den svenska översättningen är ganska risig, och även detta häfte verkar vara tryckt i USA, oklart när. Läsaren hänvisas till en boxadress i Borås men inte till någon webbadress, så man kan kanske gissa att det är en tidig 90-talsprodukt.

Handlingen i serien är enkel. En fånig, argsint och dogmatisk biologilärare undervisar om evolutionen. En rakryggad kristen student argumenterar mot honom och övertygar honom om en kreationistisk världsbild. Läraren får sparken av det elaka universitetsetablissemanget. Att studentens argumentation i själva verket är sagolikt usel behöver kanske inte poängteras. Exempelvis får vi veta att anledningen till att de positivt laddade protonerna i atomkärnan inte stöter bort varandra är att allting, enligt Kolosserbrevet 1:17, hålls samman i Sonen.

Jack T. Chick har länge varit enormt produktiv och är en ständig glädjekälla för sina meningsmotståndare genom sin oavsiktliga komik. Läs hans serier på <www.chick.com>.

MR

John Beloff död

Den kände brittiske parapsykologen John Beloff, född 1920, avled i juni. Han var i många decennier verksam vid University of Edinburgh. Bland hans böcker kan nämnas The Relentless Question (1990) och Parapsychology: A Concise History (1993). Beloff var känd för att inte själv lyckas producera positiva resultat, och för sitt stora intresse för enskilda påstådda medier, såsom Eusapia Palladino, Uri Geller och Ted Serios. (Skeptiker kritiserade honom för okunnighet om trolleri.) Beloff var också bekant för att uttalat stödja filosofisk dualism. Han var president i Society for Psychical Research 1974-76.

JJ

Svensk skepsis på franska

I senaste numret av nyhetsbrevet Le Trait d’Union, som utges av Comité Para, de franskspråkiga belgiska skeptikerna, läser vi följande lilla notis: “Appel aux membres: Nous recherchons une personne ayant une connaissance suffisante du suédois pour traduire en français des articles sur le paranormal écrits dans cette langue.” Bakgrunden torde vara att VoF och Comité Para byter tidskrifter med varandra. Efterlysningen kan även göras bland VoF-medlemmar med utmärkta franskkunskaper. Hugade översättare kan höra av sig till M. Soupart. Information om Comité Para finns på <www.comitepara.be>.

JJ

Fungerar kiropraktik?

Kiropraktiken uppfanns av amerikanen Daniel David Palmer (1845-1913) i slutet av 1800-talet. Palmer ansåg att han fått kunskapen på andlig väg. Dagens kiropraktorer är – åtminstone i Nordamerika – starkt splittrade mellan de mer och mindre vetenskapligt inriktade. I en undersökning bland 600 kanadensiska kiropraktorer (Journ. Can. Chiropr. Assoc. 46, 2002, s. 173-184) ansåg 74% att kontrollerade kliniska prövningar inte var det bästa sättet att utvärdera kiropraktiken, och 68% instämde i påståendet att de flesta sjukdomar orsakas av snedheter i ryggraden (“spinal malalignment”).

Fungerar kiropraktiken? Den vetenskapliga evidensen är tunn. En central behandlingsmetod inom kiropraktiken är manipulation, det vill säga tryck eller knådning med händerna av framför allt ryggrad och nacke. Den som vill sätta sig in i forskningen kan utgå från en ny systematisk översikt (E. Ernst & P. H. Canter, “A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation”, Journal of the Royal Society of Medicine 99, 2006, 192-196). Författarna konstaterar att tidigare översikter givit lite olika besked, men att en kvalitetsgranskning indikerar att det inte finns data som påvisar effektiviteten hos ryggradsmanipulation vid något enda sjukdomstillstånd.

JJ

Föreningen

Folkvett komplett på nätet

Nu finns samtliga äldre Folkvett-artiklar upplagda på nätet, från starten 1983 och framåt. Gå till <www.vof.se/folkvett/>.

JJ
Vetenskap och Folkbildning