Publicerat i Folkvett nr 2/2006.

Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund. Så står det i högskolelagen. Det är inget konstigt med det; det hade varit konstigare om formuleringen inte funnits där. Nej, överraskningen finns i skollagen, som reglerar bland annat grundskolan och gymnasiet. Där saknas formuleringen om den vetenskapliga grunden. Det är svårt att tänka sig att någon riksdagsledamot skulle ställa sig upp och deklarera att “jag tycker inte att undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund”. Ändå saknas skrivningen. Varför?

Är det kanske mindre viktigt på lägre nivåer att hålla sig till vetenskapen? Nej, det verkar underligt. Vetenskap är det systematiska sökandet efter kunskap. Det behöver inte handla om att tredjegluttarna ska drillas i Maxwells ekvationer, det går utmärkt att hålla sig till den vetenskapliga grunden även på lågstadiets nivå. Vad det handlar om är inget annat än att förbinda sig att förmedla vad man har sakliga skäl att tro är sant – och vice versa, att inte förmedla vad man har sakliga skäl att tro inte är sant. Någon mer grundläggande uppgift för den av staten instiftade skolgången torde vara svår att uppbringa. Så återigen, varför finns formuleringen inte där?

Vid sidan om ren försumlighet skulle ett svar kunna vara att man räds konsekvenserna. Vissa skolor skulle få problem. Det gäller exempelvis många konfessionella skolor, oavsett vad man säger eller inte säger i biologiundervisningen. I vetenskaplighet ingår god källkritik. Hur ska man förklara att källkritiken gör halt vid vissa skrifter? Ska man i religionsämnet inte behöva ta hänsyn till relevant forskning? Även skolor med antroposofisk inriktning skulle behöva se över sitt stoff. Inte heller i skolor utan specialprofil råder brist på exempel på att direkt antivetenskapliga element letat sig in i undervisningen. Det finns kort sagt jobb att göra. Men om man anser att dessa konsekvenser är skäl att inte kräva vetenskaplig grund, då är det nog dags att ta sig en funderare på vad skolans uppgift egentligen ska vara.

Är kravet på vetenskaplighet då ett lömskt sätt att införa tankeförbud i samhället? Nej. Man får självfallet tro på vad man vill, men att vilja använda skattepengar för att i skolan lära ut saker som strider mot god vetenskap är något helt annat än att tro privat. Ett tillägg i lagtexten skulle förstås inte som genom ett trollslag få allt mörker i undervisningen att försvinna, men någonstans ska man börja.

Vetenskap och Folkbildning