Publicerat i Folkvett nr 2/2006.

Fanny Andersson, Emma Sandin Hansson och Frida Hugne läser tredje året på naturvetenskapliga programmet på Väggaskolan i Karlshamn och har i ett projektarbete undersökt en bantningsprodukt som marknadsförs intensivt i tv. Här följer en sammanfattning.

Drömmen att uppnå sin idealkropp med minsta möjliga ansträngning kan driva människor till att prova vad som helst. Den här tendensen utnyttjas av många oseriösa företag vars syfte är att tjäna pengar. Detta intresserade oss och därför bestämde vi oss för att ägna vårt projektarbete till att undersöka Tv-shops Sauna Solution, ett bantningsbälte som utlovar minskat midjemått och viktminskning. Vi har genomfört en mindre studie och hittar inga tecken på positiva resultat. “Det finns inget som helst vetenskapligt underlag för att produkter som t ex bantningsbälten på något sätt skulle ge viktminskning”, säger professor Stephan Rössner, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

I Tv-shops reklam jämförs bältet med att bada bastu, något vi bestämde oss för att undersöka. Vi har även granskat marknadsföringen för Sauna Solution och kommit fram till att reklamen inte följer Konsumentverkets föreskrifter.

Undersökning

Vi lät tio personer i olika åldrar och kön testa Sauna Solution, 50 minuter om dagen i 14 dagar. Försökspersonerna mätte och vägde sig före och efter användningen av bältet. Vi utarbetade även en enkät för att ta reda på försökspersonernas inställning före och efter att de provat Sauna Solution. Vad svaren beträffar kom vi fram till att sex av tio trodde att produkten skulle fungera.

Vi sammanställde värdena och kom fram till att det utlovade resultatet, en minskning med 2,5 cm runt midjan, inte uppnåddes. Se figur 1.


Figur 1. Viktens medelförändring i kg (heldragen linje) och midjemåttets medelförändring i cm (streckad linje) hos de tio försökspersonerna från dag till dag. Dag 1 är studiens första dag, dag 15 (två veckor senare) är studiens sista.

“Bastueffekt”

I reklamen påstås att 30 minuter i en bastu motsvarar en förbränning av 600 kcal. Vi tog kontakt med Hans Mikaelsson, VD och Nordenchef, Cambridgekuren AB, för att ta reda på om det stämmer. Han svarade: “Att bränna i bastu och jämföra det med ett bälte är helt fel. I bastun bränner du något lite fett, mest vätska. Bältet beträffande så bränner du antagligen ingenting!”

I reklamen hävdas att man kan omforma kroppen som man vill med hjälp av punktförbränning. Enligt experter för viktminskning kan inte detta uppnås. Hans Mikaelsson igen: “Dessa typer av produkter fungerar ej. Punktförbränning vid viktminskning är påhittat precis som för träning. Träna magen och fettet försvinner fungerar ej.”

Hans Mikaelsson hävdar att anledningen till att den här typen av bantningsprodukter kan fungera är att beteendet förändras undermedvetet. “Kortsiktigt kommer de flesta som har bestämt sig för att gå ner i vikt att lyckas. Därefter minskar motivationen snabbt och man återgår till sina vanliga rutiner och ätbeteenden. Kontentan är att vikten går upp igen”.

Granskning av reklamen

Sauna Solution kopplas med hjälp av en sladd till ett uttag. I vissa delar av reklamen befinner sig användarna på stranden och man ser ingen sladd. Det här är ett exempel på att reklamen är missvisande. På hemsidan skriver Tv-shop “den bärbara Sauna Solution”, vilket inte stämmer. I reklamens slut meddelas att det ingår en kokbok med dietrecept i köpet. Ingen antydan ges om att denna måste efterföljas för att resultat ska nås. Konsumentverket skriver om bantningsprodukter: “Påståenden om att man går ned i vikt av ett visst preparat godtas endast om reklamen tydligt anger att viktminskning förutsätter ett minskat energiintag, det vill säga att man äter mindre eller lägger om sina kostvanor. Uppgifter och antydningar om att det finns andra vägar som leder till en minskning av vikten godtas inte. Den utlovade effekten ska vara rimlig och stämma med vedertagen medicinsk sakkunskap”.

Vetenskap och Folkbildning