Publicerat i Folkvett nr 1/2006.

Nedanstående är en replik på en replik av Göran Brusewitz i samma nummer av Folkvett.

Göran Brusewitz har skrivit en spalt i sin tidning som är en direktöversättning av en text på nätet. När jag först publicerade min kritik på VoF:s hemsida antog jag att han skrivit texten själv (eftersom det står “Av Göran Brusewitz” omedelbart under rubriken), men kort därefter upplyste Brusewitz mig om varifrån texten kom. När jag skrev min notis till Folkvett visste jag alltså att texten var plankad, men det hindrade mig inte från att kritisera Brusewitz för att vidarebefordra uppenbart felaktiga argument. Några av dessa argument redovisade jag i notisen, och Brusewitz har inte försökt förbättra dem. Jag upprepar dem därför inte här. Ett par följdkommentarer dock:

  • Brusewitz tror att min kritik enbart består i att han inte tillräckligt noga angivit att han plankat texten. Fel.
  • Brusewitz tror att jag i alla lägen försvarar James Randi. Fel.
  • Brusewitz säger att om man läser förlagan så bemöts mina argument där. Fel.
  • Brusewitz skriver: “Men en sann skeptiker bör inte ta någons ord för givet – så följ gärna upp dessa påståenden och denna källa, och undersök om det ligger något i dem.” Jag hälsar tillbaka: Brusewitz borde ha kollat upp dessa påståenden och denna källa innan han övertog texten.
Jesper Jerkert
Vetenskap och Folkbildning