Publicerat i Folkvett nr 4/2005.

Dan Larhammar uppmärksammar missförstånd förmedlade genom Sveriges Radios “Godmorgon världen”.

I en ytlig betraktelse om intelligent design (ID) i radions “Godmorgon världen” (050925) spred Ricki Neuman, medarbetare på SvD:s kulturredaktion, flera missförstånd om både ID och evolutionen. Missförstånden förstärktes av att programmets webbsida påstod att “en rad vetenskapsmän ställt sig på den darwinkritiska sidan”, dock utan att meddela att dessa vetenskapsmän nästan alltid kommer från andra forskningsområden än biologi och dessutom saknar vetenskapliga argument mot evolutionen. Neuman berättade om krav i USA att ID skall undervisas på biologilektioner i skolor men nämnde inte att ID-resonemanget är ovetenskapligt eftersom det inte går att formulera en testbar hypotes om ID. Neumans okunskap om ämnet lyste igenom redan när han upprepade missförståndet och felöversättningen av naturligt urval (“den starkaste överlever” ska förstås vara “den bäst anpassade”, dvs “the fittest”). Dessutom gav han ID-förespråkaren Michael J. Behe fel förnamn och underlät att berätta att omfattande bemötanden av Behes resonemang om “irreducibelt komplexa system” finns lätt tillgängliga.1

Vidare hävdade Neuman att en ansedd forskartidskrift i fjol haft en artikel om ID. Det han inte berättade var att artikeln, skriven av ID-anhängaren Stephen C. Meyer, hade handlagts av tidskriftens redaktör Richard von Sternberg som själv är kreationist och ID-anhängare. Eftersom artikeln har många allvarliga brister kan misstänkas att den vetenskapliga granskningen var bristfällig.2 Dessutom kan nämnas att tidskriften, Proceedings of the Biological Society of Washington, inte är speciellt välkänd utan är bland de 15 % minst citerade. Den är högt specialiserad på artbeskrivningar och inte evolutionsteori. Inslaget i “Godmorgon världen” avslutades med studioreporterns påstående att ID-förespråkaren Paul Nelson i veckan ska hålla föredrag på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Detta är fel. Nelson är inbjuden att medverka vid en konferens som ordnas i Örebro av den fundamentalistiska skapelsetroende föreningen Genesis. Nelson sägs på föreningens hemsida3 ha forskat i evolutionsbiologi, men han har inte publicerat några studier av evolutionen som sådan utan är filosof.4

Nelson är inbjuden av en kristen församling att hålla föredrag i Örebro vilket av misstag annonserades på Örebro universitets hemsida. Universitetet har inget med arrangemanget att göra och föredraget är nu borttaget från hemsidan. Sens moral: Fundamentalistisk pseudovetenskaplig propaganda kräver noggrann faktakontroll och bemötande av vetenskaplig expertis. De som underlåter att kontrollera fakta hjälper fundamentalisterna att dölja den totala vetenskapliga tomheten.

Noter

  1. http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Catalano/box/behe.shtml#reviews
  2. http://www.pandasthumb.org/pt-archives/000430.html
  3. http://www.genesis.nu/konferens05.html
  4. http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=45&isFellow=true
Vetenskap och Folkbildning