Publicerat i Folkvett nr 4/2004.

Sverige

DN erbjuder självutveckling

I Folkvett 2004:3 berättade vi om hur Dagens Nyheter ibland lånar sitt namn till märkliga verksamheter genom “DN-kortet”, ett plastkort som berättigar till rabatter på utvalda evenemang och varor. Den 7 november var det dags igen: förutom körkonsert och isjaktsegling erbjöds läsarna nu “Konkret e-postkurs i självutveckling!”. Denna korrespondenskurs om tolv elektroniska brev kostar för DN-kortets innehavare 350 kr, annars 500 kr. Kursens syfte är att genom en “konkret och effektiv pedagogik … skapa framgång inom livets alla områden”.

Bakom e-postkursen står växjöfirman Mental Kraft (www.mentalkraftab.se), d.v.s. Emma Abrahamsson och Roger Nilsson. Båda titulerar sig på firmans webbsajt “Mental Coach & Teambuilder”, Nilsson dessutom kiropraktor och f.d. elitidrottare. Nilsson har studerat “Thought Field Therapy” för den amerikanske psykologen Roger Callahan. Abrahamsson har avbrutna svenska studier i juridik och psykologi bakom sig och har utifrån Nilssons och egna kunskaper skrivit kursbreven.

Om Callahan och hans Thought Field Therapy finns en ganska omfattande skeptisk litteratur. Skepdic.com berättar att “Thought Field Therapy (TFT) är ett slags kognitiv beteendeterapi utstyrd i den traditionella kinesiska medicinens kläder”. Behandlingarna går ut på att terapeuten knackar på patientens kropp längs “meridianer” samtidigt som han brukar den kognitiva beteendeterapins tekniker för beteendemodifikation. De senare har till skillnad från den förra metoden dokumenterad effekt.

TFT är alltså inte mycket att räkna med. Nu är ju inte kursbrevet någon TFT-kur, och det är tänkbart att Abrahamsson & Nilsson tillfört något som faktiskt skapar framgång inom livets alla områden åt kunderna. Det är dock en ganska storslagen förespegling. Om firman bara annonserat i DN hade det varit dess eget ansvar, men nu har den stora dagstidningen lånat legitimitet åt verksamheten genom sitt prenumerantkort. 350 kronor för en serie elektroniska brev är ingen vidare affär med tanke på alla de strålande erbjudanden om förstoring av kroppsdelar och nigerianska miljardaffärer som alldeles gratis fyller våra inkorgar varje dag.

MR

Åtal för falsk blodanalys

Genom granskande artiklar i Helsingborgs Dagblad rullades en kvacksalverihärva upp förra sommaren. Åren 1999-2003 sökte sig människor till Ramlösa Forskningsinstitut i hopp om att få hjälp mot diverse åkommor. Institutets ägare och föreståndare, Magdolna Kis, har falskeligen utgivit sig för att vara läkare. Vidare har hon påstått sig använda avancerade och dyra blodanalysmetoder, men hon har vägrat att berätta vilka laboratorier som utfört analyserna. Vetenskaplig expertis har vidare förklarat att det inte går att läsa ut allt det som Kis säger sig kunna göra ur blodprover. Åtal har nu väckts mot Kis för grovt bedrägeri. Underlaget är berättelser från 26 patienter som betalat i genomsnitt över 10 000 kronor vardera till institutet. Åtal är också väckt för bedrägeri, eftersom Kis kvitterat ut alldeles för mycket sjukersättning och bostadstillägg. Däremot blir det inget åtal för att Kis utgivit sig för att vara läkare. Det brottet har redan hunnit preskriberas.

Magdolna Kis har hela tiden varit mycket sparsam med sina uttalanden i media. Enligt hennes meritförteckning är hon utbildad vid Marlborough University i England, ett lärosäte som de brittiska utbildningsmyndigheterna aldrig har hört talas om.

JJ

ICA-kuriren fortsätter vilseleda …

Återigen har journalisten Charlotte Schröder skrivit en okritisk artikel om alternativmedicin i ICA-kuriren, denna gång om traditionell kinesisk medicin (TCM) (http://www.icakuriren.se/artikel.html?id=14876). Artikeln är en intervju med Suzanne Schönström som härigenom får tre sidors gratisreklam för sin nyligen utgivna bok med titeln Kinesisk medicin. Schönström är f.d. civilekonom och frilansjournalist, nu verksam som terapeut inom akupunktur och shiatsu (ung. akupressur). Tyvärr är det bokförlaget Natur och Kultur som givit ut Schönströms bok.

I artikeln upprepas många av de vanliga myterna och missförstånden inom TCM, exempelvis att sjukdomar uppstår på grund av “obalans”, att kroppen har ett energisystem som bildar en nätverk, att den diffusa energin qi flödar genom kroppen, och att moxa-bränning, koppning och qigong kan påverka detta energiflöde. Schönström hävdar att allt i västerländsk medicin som är baserat på molekyler betraktas som sant medan allt i kinesisk medicin är qi, d.v.s. energi. Frånsett att detta är en grotesk och polariserande överdrift (samtidigt som Schönström i nästa andetag beskyller västerländska läkare och forskare för att polarisera) tycks varken Schönström eller Schröder känna till att många sjukdomar har klarlagts på molekylär nivå (cancer, infektioner, diabetes och mängder av ärftliga sjukdomar som cystisk fibros, blödarsjuka, PKU, m.fl.) medan ingen enda sjukdom har blivit det minsta klarlagd av det mytomspunna qi-begreppet, än mindre visats kunna behandlas bättre tack vare detta.

Schönström är inte ens beredd att acceptera att akupunktur mot illamående och smärta inom skolmedicinen skulle vara TCM eftersom skolmedicinen

tänker sig att effekten uppnås via nervsystemet. Äkta TCM måste enligt henne utgå från obalans i energisystemet. En annan klyscha som upprepas är att TCM har existerat i 3000 år och därför måste fungera. Placebokontroller infördes emellertid först i mitten av 1800-talet och dubbelblindning, randomisering och statistiska utvärderingsmetoder först långt senare. Åderlåtning hade också använts i tusentals år innan placebokontrollerade studier visade att den gav betydligt sämre (!) resultat än placebobehandling. Schröder har tidigare publicerat okritiska reportage om ayurvedisk medicin och antroposofisk medicin.

När ska ICA-kuriren sluta utsätta sin läsekrets för helt okritiska reportage om pseudovetenskaplig alternativmedicin? Artikelförfattarens källgranskning tycks helt obefintlig och även bakgrundsbeskrivning, historik och perspektiv saknas. Sveriges största veckotidning borde ha både ambition och resurser att anlita medicinjournalister för att skriva om hälsa. Eller åtminstone en journalist som känner till begreppet källgranskning.

DL

… men kan också gå åt rätt håll

Innan ovanstående notis ens gått i tryck kan Folkvett konstatera att ICA-kuriren glädjande nog har inte mindre än två långa artiklar av Fredrik Kullberg med ett skeptiskt perspektiv på alternativa behandlingsmetoder (ICA-kuriren nr 2004:17). I den ena artikeln intervjuas en långtidssjukskriven kvinna som drivits till självmordets brant av “energiterapi” och “frigörande andning” på rehabiliteringsprojektet Humankraft. Behandlingen bekostades av Försäkringskassan i Umeå.

I den andra artikeln intervjuas VoF:s egen professor Dan Larhammar om de alternativa behandlingsmetoder som erbjuds av fyra lantligt belägna behandlingshem för stresspatienter. Om dessa metoder tycker professorn inte. Men företrädare för behandlingshemmen ger svar på tal: “Pröva för egen del! Tvivlet upplöses ganska snabbt för den som tar reda på mer”, säger Lena Kristina Tuulse på Wäxthuset, Väddö.

Folkvett noterar nöjt att ICA-kurirens redaktion inte låtit det journalistiska tvivlet upplösas alldeles.

MR

Medicinprofessor tobaksbov

Prof. em. Ragnar Rylander utpekades i en rapport från universitetet i Genève, offentliggjord i oktober, som forskningsfuskare i tobaksindustrins tjänst. Rylander var vid sin pensionering professor i miljömedicin i Göteborg. I årtionden var han också biträdande professor vid den medicinska fakulteten i Genève och hade expertuppdrag för Världshälsoorganisationen. Parallellt skall han enligt den schweiziska rapporten diskret ha lyft stora konsultarvoden från tobaksjätten Philip Morris. I rapporten sägs att Rylander i sin forskning strävat efter att förringa riskerna med passiv rökning. Delar av hans produktion skall i själva verket ha spökskrivits av Philip Morris. I de arbeten som bär Rylanders signatur pekas bl.a. på matvanor snarare än passiv rökning som en viktig orsak till lungcancer hos kvinnor. Rapportens författare anklagar professorn för att “medvetet ha dolt och ljugit om dessa bindningar [till tobaksindustrin] för att den vetenskapliga världen skulle tro att han var en oberoende forskare”.

TT, DN

Slut på friden för Storsjöodjuret

DN rapporterar 2004-09-08 att Storsjöodjuret, som varit fridlyst sedan 1986, nu får sin fridlysning hävd efter att Miljödomstolen konstaterat att det saknas belägg för odjurets existens. Jämtlands läns länsstyrelse genmäler att “Vi ifrågasätter inte att Storsjöodjuret finns, för det är ju självklart, men vi måste följa lagarna”.

Tankeläsare förnekar hokus pokus

Henrik Fexeus från Bagarmossen är på fritiden underhållare, står på scen och läser publikens tankar. Han hävdar dock inte att han har några övernaturliga förmågor: “Om det inte lät så tråkigt skulle jag kalla mig psykologisk illusionist”, sade han i september till Lokaltidningen Mitt i Nacka. “Att intuitivt förstå hur människor tänker är inte övernaturligt. Det handlar om att iaktta och lyssna. Och om att manipulera personen framför dig till att ge tecken som avslöjar. Jag har övat upp min förmåga till det”. Till sina förebilder räknar Fexeus britten Derren Brown.

Fexeus föreställning heter Mind Melt och gavs i september på Nacka kommuns kulturcentrum Dieselverkstaden. Hans vanliga jobb är på en gång helt följdriktigt och djupt oroande: Henrik Fexeus arbetar med marknadsföring.
http://www.derrenbrown.co.uk/

MR

Lindex lanserar vitamintrosa

Kläd- och kosmetikakedjan Lindex har lanserat en vitaminberikad trosa, som genom huden ska förse sin bärare med välgörande C-vitamin. “Barockt” säger Georg Asp, professor i näringslära vid Lunds universitet, till DN (2004-11-01). Han menar att det inte finns någon forskning som tyder på att kroppen kan ta upp C-vitamin genom huden.

Icke desto mindre hävdar Linex i pressmaterialet att trosan berikar med vitamin efter upp till tio tvättar – vilket även det tycks tvivelaktigt. C-vitamin är nämligen lösligt i vatten.

Hela artikeln finns publicerad på DN:s webbsida.

JS

Internationellt

Serbisk kreationism

BBC rapporterade i början av september att Serbiens minister för utbildning och idrott, Ljiljana Colic, beordrat landets skolor att hoppa över undervisningen om livets evolution under läsåret 04/05. I framtiden, sade Colic, skulle evolutionen bara presenteras för Serbiens skolelever i samband med undervisning i kreationism. “Båda teorierna är lika dogmatiska”, hävdade ministern.

Colic är filolog och har varit verksam vid universitetet i Belgrad. Hon var tillsammans med nuvarande premiärministern Kostunica en av grundarna av Demokratiska Partiet och har starka band till serbisk-ortodoxa kyrkan.

Ordern väckte starka protester. Landets lärarkår var chockad, särskilt som det till nyligen inte ens förekom religionsundervisning i serbiska skolor. Efter bara några dagar kom dock enligt Reuter kontraorder. Biträdande kulturministern Milan Brdar meddelade generat vid en presskonferens att Colic var bortrest och att regeringen beslutat återinföra evolutionen på läroplanen.

Den inflytelserike biskop Ignjatije förklarade att Darwin talat om hur människan hänger ihop med resten av naturen. “Det sammanhanget får ingen bortse från, inte ens vi teologer”, sade biskopen.

MR

Örtblandning inte ofarlig

PC-SPEC, en kinesisk örtblandning som sägs ge “en frisk prostata” har kunnat säljas fritt som kosttillskott i USA, rapporterar Washington Post den 5 september 2004. På preparat med denna klassifikation ställs inga krav om tester. Vad männen som åt PC-SPEC inte visste var att medlet bland annat innehöll syntetiskt östrogen i så höga koncentrationer att de utvecklade kvinnliga former. Dessutom innehöll medlet warfarin, ett råttgift, för att förebygga de blodproppar männen annars skulle ha fått.

AS
Vetenskap och Folkbildning