Publicerat i Folkvett nr 4/2003.

Jag tackar Jacobson för inlägget. Eftersom han inte ifrågasätter någon del av min kritik, står jag fast vid min slutsats: Från vetenskapliga utgångspunkter finns det ingen anledning att ta psi-spåret på allvar.En randanmärkning: Jacobson skriver att en kritisk undersökning ”med all sannolikhet blockerar slagrutarens eventuella förmåga att detektera psi-spåret”. En sådan hypotes är problematisk, eftersom den skulle kunna användas för att avfärda alla undersökningar som ger negativa resultat. Hypoteser som inte kan motbevisas är inte vetenskapliga.

Jesper Jerkert
Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.