Publicerat i Folkvett nr 4/2003.

Jag tackar Jacobson för inlägget. Eftersom han inte ifrågasätter någon del av min kritik, står jag fast vid min slutsats: Från vetenskapliga utgångspunkter finns det ingen anledning att ta psi-spåret på allvar.En randanmärkning: Jacobson skriver att en kritisk undersökning “med all sannolikhet blockerar slagrutarens eventuella förmåga att detektera psi-spåret”. En sådan hypotes är problematisk, eftersom den skulle kunna användas för att avfärda alla undersökningar som ger negativa resultat. Hypoteser som inte kan motbevisas är inte vetenskapliga.

Jesper Jerkert