Publicerat i Folkvett nr 4/2003.

Jag tackar Jacobson för inlägget. Eftersom han inte ifrågasätter någon del av min kritik, står jag fast vid min slutsats: Från vetenskapliga utgångspunkter finns det ingen anledning att ta psi-spåret på allvar.En randanmärkning: Jacobson skriver att en kritisk undersökning “med all sannolikhet blockerar slagrutarens eventuella förmåga att detektera psi-spåret”. En sådan hypotes är problematisk, eftersom den skulle kunna användas för att avfärda alla undersökningar som ger negativa resultat. Hypoteser som inte kan motbevisas är inte vetenskapliga.

Jesper Jerkert
Vetenskap och Folkbildning