Publicerat i Folkvett nr 4/2003.

Sverige

Många vill bli professor

Ansökningstiden för Lunda-professuren i “psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi” har gått ut. Trettio personer har sökt tjänsten, men bara femton har doktorsexamen, vilket är ett formellt krav. Tre sökande är redan professorer: Richard Wiseman, känd skeptiker och professor vid University of Hertfordshire, UK; Deborah Delanoy, tidigare President i Parapsychological Association och professor vid University of Northampton, UK; Etzel Cardeña, professor vid University of Texas-Pan American, USA.

Övriga tolv med uppgiven doktorsexamen är (i bokstavsordning):

 • Carl Johan Calleman, Falun, biolog, har under senare år skrivit flera böcker om Maya-kalendern.
 • Joop Houtkooper, avd. för klinisk och fysiologisk psykologi, Universitetet i Giessen, har forskningserfarenheter inom parapsykologi.
 • Christer Johansson, Malmö, Folkvett har inte fått fram några uppgifter om honom.
 • Sakari Kallio, hypnosforskare vid högskolan i Skövde.
 • Heaven Lord, USA, som troligen är ett skämt.
 • Robert Pallbo, Köpenhamn, kognitionsforskare.
 • Adrian Parker vid Göteborgs universitet, har forskat i parapsykologi sedan 70-talet.
 • Gunnar Rosén, som har egen hypnosklinik i Risskov, Danmark.
 • Sverker Sikström, kognitionsforskare i Lund.
 • Harald Walach, Basel, mest känd som homeopatiforskare.
 • Uwe Wolfradt, personlighetspsykolog i Halle med några artiklar om déjà vu, ut-ur-kroppen och suggestion på sin publikationslista.
 • Andreas Önnerfors, Lund, förefaller ha disputerat år 2003 på avhandlingen “Svenska Pommern – kulturmöten och identifikation 1720-1815”.

Några i denna krets kan nog räknas bort omgående.

Morgondagens gurka redan idag

Vi är nog många som känner att det som verkligen fattas i våra liv är en mera basisk gurka. Källna Trädgårdsprodukter i närheten av skånska Klippan har tagit tag i problematiken och utvecklat Plusminusgurkan. “För att hålla en perfekt balans mellan syror och baser i kroppen måste födan bestå till 75% av basisk föda. Gurka tillhör det mest basiska du kan äta!”

Plusminusgurkan odlas i en harmonisk miljö med “ett unikt vatten, som energiberikats genom Bertil Petterssons princip för virvling av vatten så att ett energiberikat plusminus vatten uppstår”. Plusminusgurkan är mera aromrik och krispig än konventionella gurkor och håller sig färsk längre.

Susanna Ehdin förklarar apropå plusminusgurkan: “När man tappar ut badvattnet rör det sig alltid i en virvel, men denna naturliga rörelse hämmas i de långa vattenledningsrören. Genom att virvla vattnet kan man dock aktivera det igen.”

(www.plusminusgurkan.com)

Spådam dömd

Umeå tingsrätt har dömt en kvinna i Västerbotten till dagsböter för ocker, dvs. otillåtet utnyttjande av annans underläge i samband med köp eller avtal. Hon reser runt på marknader och försörjer sig som spådam. Två kvinnor som var desperata och i psykisk obalans har köpt spådamens tjänster till allt högre priser. Spådamen ska betala skadestånd till kvinnorna på 43500 resp. 49100 kr.

(TT 2003-09-05)

Scientologer slank med av misstag

En av scientologernas många frontorganisationer är “Kommittén för mänskliga rättigheter” (KMR). Under våren 2003 bjöd det svenska utrikesdepartementet in ett trettiotal organisationer till ett informationsmöte inför årets möte i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna. Scientologernas KMR fanns med bland de inbjudna.

En persom med god kunskap om scientologin skrev ett brev till Utrikesdepartementet och berättade vad KMR är för något. Det kom ett svarsbrev där en handläggare på Utrikesdepartementet bekräftade att inbjudan till KMR skett av misstag. Departementet beklagade misstaget och lovade se över sina listor över organisationer som bjuds in till denna typ av arrangemang, för att undvika en upprepning.

Slagrutor i Örebro

Studieförbund anordnar ofta pseudovetenskapliga kurser. VoF har uppmärksammat detta genom att utse Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Örebro län till Årets förvillare 2002, bl.a. för vilseledande kurser om jordstrålning. Örebro förefaller vara ett starkt fäste för detta slags tro. Studiefrämjandet i staden anordnar i höst en “nybörjarkurs i slagruta och pendel” under den kände pseudovetenskapsmannen Rolf Heinemann. Vid förfrågan från Folkvett svarar Ankie Rauséus vid Studiefrämjandet i Örebro att det inte är folkbildningens ansvar att förmedla kunskap utifrån vetenskapliga grunder. Så nu vet ni det.

Internationellt

Att döda 169 barn

Seth M. Asser och Rita Swan har undersökt dödsfall bland barn orsakade av religiöst motstånd mot vetenskaplig vård (Pediatrics 101(4), s. 625-629, 1998). Studien visar att 172 barn dog i USA under åren 1975-1995 när föräldrarna förlitade sig på bön och pseudovetenskap. (Troligen dog ännu fler, men bara fall där man säkert kunnat fastställa dödsorsaken har inkluderats.) Hur många av dessa barn hade kunnat räddas av vetenskaplig medicin? Bara tre fall bedömdes som helt utsiktslösa. Av de återstående 169 barnen bedömdes endast 11 ha lägre chans än 50% att överleva om de kommit under kompetent behandling, medan hela 140 barn hade haft minst 90% chans att överleva med normal vård. Exempel på åkommor som blev dödliga utan vård var epilepsi, typ 1-diabetes, lunginflammation, mässling, tarmvred, difteri och uttorkning.

Några fall refereras i artikeln. En släkting till ett spädbarn med andningssvårigheter tillkallade läkarhjälp, men en församlingsäldste stoppade hjälpen och sade att andningen skulle bli bättre med böner. Barnet dog inom några timmar. En tonåring rymde hemifrån efter att ha förvägrats hjälp hemma mot svimningsattacker. Polisen återförde henne till fadern. Hon dog tre dagar senare av sprucken blindtarm. En tvååring fick en bananbit i halsen. Föräldrarna samlade ihop församlingsmedlemmar för intensiva böner under den timme då barnet fortfarande visade livstecken.

De hårdast drabbade kyrkorna i studien var Faith Assembly (64 dödsfall), Christian Science (28), Church of the First Born (23), Faith Tabernacle (16) och End Time Ministries (12).

Kreationistiska lögner – igen

IDnet-NM är förkortningen för den kreationistiska rörelsen Intelligent Design Network – New Mexico. IDnet-NM har spridit resultat från en enkät vari 16000 forskare, akademiker och föräldrar ska ha uttalat sig om “utbildningsalternativ till evolutionen”. Bland forskarsvaren – 217 stycken enligt IDnet-NM – stödde 79% att “intelligent design” skulle läras ut. Men vid närmare kontroll med de aktuella högskolorna visar det sig att inga enkäter har skickats ut. Siffrorna förefaller således vara gripna ur luften.

Föreningen

Bok & Bibliotek

Ett hjärtligt tack framförs härmed till de VoF-medlemmar i Göteborgstrakten som hjälpte till vid Bok & Biblioteksmässan den 25-28 september: Patrick Gladh, Jörgen Vessman, Peter W. Möller, Andreas Folkler, Martin Jönsson, Per Schillander och Magnus Parlenvi. Tack!

Styrelsen
Vetenskap och Folkbildning