Publicerat i Folkvett nr 2/2003.

Sverige

Pseudovetenskap i Kanal 5

Kanal 5 har under våren sänt “Förnimmelse av mord”, en serie där människor med påstått mediala förmågor ska försöka lösa gamla mordfall. Sådana människor brukar framträda med ojämna mellanrum, och poliser som har erfarenhet av dem är hjärtligt trötta på “medierna”, eftersom de aldrig kan tillföra något som är användbart. Kanal 5:s upplägg företer inga likheter med ett vetenskapligt test. Caroline Giertz, redaktör för programmet, har dock uppenbarligen blivit lurad. På Kanal 5:s hemsida firar hon under rubriken “Så funkar det…” orgier i pseudovetenskap. Programledaren Pontus Gårdinger skriver: “För mig personligen så är det här utan tvekan det mest seriösa program jag varit inblandad i.” Ridå.

Läkare på villospår

Den alltid lika roliga Tidskrift för homeopati har utkommit med nummer 1-2/2003. I en uselt skriven artikel redogör leg läkare Anders Forneus, Uppsala, för sin syn på homeopatin. Forneus är en av Sveriges få homeopatitroende läkare. Apropå homeopatins teoretiska bekymmer skriver han: “När vi önskar t ex. höja höger hand (egentligen ett mycket komplex [sic] skeende) uppstår en tanke som skickar signaler till rätt ställe. Vad består en tanke av? Transmittersubstans? Hur lite i så fall? Energi? Hur vet ‘tanken’ att den skall gå till rätt motoriskt centrum osv. Hur kan vi plötsligt förnimma en doft och bild av jordgubbar från mormors kök för 40 år sedan? Vad består detta minne av? Dessa frågor har jag ställt till experter för något år sedan utan att få svar. Att vi inte kan förklara en sak måste inte innebära att det ej fungerar.” Det sista påståendet är alldeles korrekt. Även det omvända är riktigt: att en sak inte fungerar måste inte innebära att vi inte kan förklara det. Så är det med homeopatin – den fungerar inte, och vi vet precis varför.

Kreationism på schemat

Högstadieläraren Ulf Hedin undervisar i NO-ämnen vid Vallaskolan på Frösön. Ett tag undervisade han i biologi, trots att han saknar behörighet i detta. Han har där spridit kreationism, vilket har fått föräldrar att protestera och skolledningen att försöka hindra honom att undervisa i biologi. Hedin är upprörd, läser vi i kristna Nya Dagen 2003-03-28: “Jag skulle aldrig försöka övertyga eleverna om att evolutionen är fel, men tycker att jag har rätt att visa på andra synsätt. Om de bara får höra den ena sidans version blir de ju indoktrinerade på ett sätt som inte skolan kan stå för.” Även Nya Dagens journalist verkar vara upprörd å Hedins vägnar. Folkvett hoppas att skolledningen orkar stå emot pseudovetenskapen.

Scientolog angriper psykiatrin

I två nyutkomna böcker går scientologen Peter Anstrin till hårt angrepp mot psykiatrin. Böckerna heter Ett sekel med psykiatrin del I och II med undertitlarna “Männen bakom Hitler” och “Psykiatrin i statens tjänst – behandling och resultat” och har spritts av Kommittén för mänskliga rättigheter, en förgrening av scientologirörelsen. En recension i Dagens Medicin 11/2003 (2003-03-11) av journalisten Jörn Spolander berättar att böckerna vid första anblicken ger ett vederhäftigt intryck med 30 sidor fotnoter, men att texten gradvis förvandlas från en kritisk granskning till en kampanj som demoniserar psykiatrin som roten till allt ont på jorden. Spolander har spårat stora delar av texten till den tyska boken “Männen bakom Hitler” av Bernhard Schreiber (1972) och ytterligare material kommer från en textbank som scientologirörelsen byggt upp. Den avhoppade scientologen Catarina Pamnell berättar att hatet mot psykiatrin har syftet att ena scientologirörelsen och hindrar avhoppade medlemmar från att söka den hjälp de skulle behöva, de är livrädda för psykiatrin och psykologin. I en replik i Dagens Medicin 13/2003 (2003-03-25) skriver Anstrin att Spolanders artikel är “ett slags flummig religionsförföljelse”. Anstrin hävdar att det var psykiatrerna som lade grunden till förintelsen och avslutar med kommentaren att psykiatrin är det enskilt mest destruktiva som påverkat samhället de sista 100 åren.

För bättre koll

I Sökaren nr 2/2003 finns en halvsidesannons för göteborgsföretaget Psikonsult, som erbjuder kurser i klärvoajans och psykokinesi, alltså förmågan att “iaktta och påverka händelser och människor oberoende av tid, avstånd och skydd”. Dessutom får man lära sig ARV, Associativ Remote Viewing – “ett oslagbart instrument som med stor tillförlitlighet kan användas vid investeringar, handel med aktier och optioner, spel och dobbel etc.” Kursen hålls över ett veckoslut och kostar 2300 kr. Vidare heter det: “Efter genomgången kurs inbjudes du till deltagande i den avancerade 4-dagarskursen i ERV, Extended Remote Viewing. En hybrid form av RV där du i ett utvidgat ultradjupt thetavågtillstånd fullständigt bilokaliserar och upplever genom en fyrdimensionell matris, ‘The Matrix’. En helt obeskrivlig upplevelse som kan komma att förändra ditt liv för alltid.”

Medikament förvillar

I tidskriften Medikament nr 3/2003 påstår sig journalisten Bo Walhjalt avslöja kopplingar mellan den internationella skeptikerrörelsen och “konservativa tankesmedjor och internationella industriintressen”. Walhjalt hävdar att inom miljö- och hälsofrågor är den vetenskapliga skeptikerrörelsen skeptisk mot “allt som går emot etablissemangens ställningstaganden”. Artikelförfattarens huvudsakliga grund för påståendena är Steven Milloy och hans hemsida JunkScience.com. En snabb kontroll i Skeptic’s Dictionary skulle ha visat Walhjalt att skeptiker tar tydligt avstånd från och skarpt kritiserar Milloys argumentation (skepdic.com/refuge/junkscience.html). I Skeptical Inquirer 5/2002 finns en mycket kritisk recension av Milloys bok Junk Science Judo. Inte alla på internet som använder ordet skeptisk tillhör den internationella skeptikerrörelsen. När dessa fakta påpekats för Walhjalt har han i stort sett backat från sin kritik (nr 4/2003). Dessvärre var detta inte första gången som artiklar i Medikament haft dålig källkontroll. Chefredaktören Bo Zackrisson tycks finna ett nöje i att publicera provokativa artiklar som grundas på falska påståenden eller vådliga överdrifter.

Djurpratare avslöjade

TV3:s “Insider”, med Robert Aschberg som programledare, sände den 15 maj ett reportage där personer som påstår sig kunna kommunicera med hästar på telepatisk väg sattes på prov inför dold kamera. Djurpratarna ombads att ställa frågor som var av en sådan typ att hästarna borde ha protesterat om de verkligen kunnat besvara dem, t.ex. “Vad tycker den om att kallas Brunte?”, fastän hästen aldrig kallats Brunte, eller “Varför tycker den så mycket om bananer?”, fastän hästen aldrig ätit bananer. (Hästens “svar” på den senare frågan var att bananer var rika på vitaminer och mineraler.) Alla djurpratare som testades misslyckades grundligt. Djurpratarna fick i efterhand möjlighet att kommentera sina felaktiga analyser. En av pratarna tog då åter telepatisk kontakt, varvid hästen ska ha bett om ursäkt för att tidigare ha lämnat felaktiga uppgifter.

TV3 lät även homeopater undersöka hästars hälsotillstånd genom att känna “vibrationerna” från avklippt tagel. En homeopat meddelade att Victory Tilly, en av världens främsta travhästar, var halt. En annan sade att Gustav III:s häst Kaulbach, som har varit död och uppstoppad i drygt 200 år, verkade vara i fin form men att den skulle må bra av lite massage.

Samma dag hade även Aftonbladet ett undersökande reportage om hästpratare. Alla fem testade hästpratare kom med groteskt felaktiga uppgifter om djuren.

Internationellt

Kristen vetenskap på tillbakagång

Även om kvacksalveri står lika starkt som någonsin, så är i varje fall en rörelse på tillbakagång, nämligen Kristen Vetenskap (Christian Science), som är organiserad som kyrka. Den grundades av Mary Baker Eddy (1821-1910) och hävdar bl.a. att sjukdom är en illusion orsakad av felaktig tro. Förteckningar i Christian Science Journal tyder på att antalet utövare och lärare i kyrkan har minskat från ca 5000 till ca 1800 mellan år 1971 och 1996.

(Consumer Health Digest 2003-03-04)

Bibelkod i ullstrumporna

Ett tillräckligt (men inte nödvändigt) villkor för att en teoriförespråkare ska kallas pseudovetenskaplig är att teorin hävdas vara helt korrekt trots att det finns motsägande iakttagelser. Ett färskt exempel är journalisten Michael Drosnins teori om “bibelkoden”. Drosnin hävdade i boken Bibelkoden (1997) att en mängd historiska händelser, t.ex. mordet på Kennedy, finns förutsagt i den hebreiska Torah. Så här gör man: Strunta i alla mellanrum och skiljetecken och läsa var n-te bokstav, där n är ett heltal. Pröva ett stort antal olika värden på n. (Exempel: Ur ordet “generalization” kan man med n = 3 få “nazi”.) Sammanställ alla begripliga ord som kommer fram tillräckligt nära varandra, och associera dem med en historisk händelse.

Frågan är förstås om man med denna metod finner fler suggestiva samband i Torah än i vilken tjock bok som helst. Det gör man inte. Liknande “budskap” finns i t.ex. Moby Dick. Detta har konstaterats av flera oberoende statistiker. Drosnin upprepar dock sina grundligt motbevisade teorier i uppföljaren Bible Code II: The Countdown (2002), som under 2003 utkommer på svenska som Bibelkoden: Nedräkningen.

Falska skeptiker

Två likartade antiskeptiska organisationer har startats. På nätet finns de på www.skepticalinvestigations.org på engelska och www.skeptizismus.de på tyska. (Namnen är valda för att efterlikna skeptiska sidor. Sådan vilseledande namnexercis är vanlig inom pseudovetenskapen.) Att döma av webbplatserna så är syftet att med förment vetenskapliga argument misstänkliggöra vissa kritiker av parapsykologin. Det framgår att en av medlemmarna i den engelska organisationen är Adrian Parker, parapsykolog vid Göteborgs universitet.

Amuletter i sjukvården

I en undersökning på en infertilitetsklinik frågade man kvinnor om de på behandlingsdagen använde någon form av ritual eller föremål som skulle ge dem tur eller lycka, t.ex. böner och amuletter. Cirka 40% av kvinnorna använde en sådan metod. Man fann ingen skillnad i behandlingsresultaten (dvs. frekvensen av graviditeter) mellan dem som använde och dem som inte använde sådana turframkallande metoder.

I en annan undersökning tog man reda på i vilken utsträckning läkarstuderande använde amuletter för att få tur på sin första tentamen. I en grupp av 676 studerande använde 10% lyckoamuletter. De klarade inte tentamen bättre än de som inte bar amuletter vid tillfället.

Källor: Kemmann, E. m.fl.: Good luck rites in contemporary infertility, Journal of Reproductive Medicine 43, 196-198, 1998. Haag-Wackernagel, D.: Trusting to luck? Lucky charms in the propaedeutics, Schweizerische medizinische Wochenschrift 130, 779-783, 2000.

Steve stöder evolution

National Center for Science Education (www.ncseweb.org), en pålitlig organisation när det gäller bevakning av kreationism i amerikanska skolor, har samlat ihop flera hundra underskrifter från forskare som stödjer att evolution lärs ut. Alla som skrivit under heter Steve. NCSE vill på detta lite skämtsamma sätt demonstrera att evolutionsteorin står stark inom vetenskapssamfundet. Kreationister brukar använda namnlistor för att ge sken av att evolutionsläran skulle befinna sig i kris. Av lätt insedda skäl är det ytterst ovanligt att biologer skriver under kreationisternas listor.

Föreningen

Tusenvallen sprängd

VoF har sedan januari 2003 över tusen medlemmar. Den tusende medlemmen blev Henrik Haapala, schackspelande sistaårsgymnasist i Kungsängen.

Hur kom du i kontakt med föreningen?

– Jag har känt till den ett tag, bl.a. genom att jag har läst en del om föreningen Genesis. Dessutom har jag en god vän som spelar schack och som är medlem i VoF och har berättat för mig. Jag har tittat på VoF:s hemsida och jag tyckte att jag ville stödja föreningens kritiska verksamhet.

Vad förväntar du dig av medlemskapet?

– Att läsa Folkvett och förhoppningsvis kunna gå på en del medlemsmöten.

Är det något speciellt inom området pseudovetenskap som intresserar dig?

– Jag har läst en del om skapelsetro, så Molén-debatten var givande. Jag känner även till James Randi och hans pris, Uri Gellers trick och en del annat. Annars tycker jag att allmänfilosofiska frågor om vetenskap är intressanta, såsom hur man skiljer mellan vetenskap och icke-vetenskap. Frågan om demarkationskriterium är mycket viktig, eftersom vetenskapen förser oss med den säkraste kunskap som vi har.

Årsmötet

Vid årsmötet den 5 maj omvaldes Dan Larhammar som föreningens ordförande. En ny styrelseledamot valdes in, Kimmo Eriksson, professor i matematik vid Mälardalens högskola, Västerås. Antalet medlemmar var 1060 i februari 2003, vilket ska jämföras med 850 medlemmar ett år tidigare. Ekonomiskt blev 2002 års resultat +37 133 kr, jämfört med +22 594 för år 2001. Dock stod gåvor för drygt 43 000 kr på intäktssidan. Ekonomin ser således ljus ut, men under 2003 kommer föreningen att ha flera stora utgifter, såsom deltagandet i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samt utgivningen av ett nytt antroposofihäfte. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, 200 kr, även för år 2004. Efter avklarat årsmöte höll Årets folkbildare Olav Hammer ett mycket uppskattat föredrag inför närmare 100 åhörare.

Vetenskap och Folkbildning