Publicerat i Folkvett nr 4/2002.

Sverige

Verkningslösa bantningskurer

Det finns en enorm flora av mirakulösa bantningsmetoder, av vilka några granskades av Lisa Förare Winbladh i DN:s LördagSöndag-bilaga 19 oktober 2002. Särskilt cyniska är dieter baserade på kroppstyp och blodgrupp. Den av Deepak Chopra förespåkade ayurvediska kroppstypsdieten har en obehaglig kroppsrasism och påstår exempelvis att den rundnätta personligheten kallad kaphaper har svårt att fatta beslut och har långsamt att lära. Blodgruppsdieten påstås av författaren Peter D’Adamo bygga på individualitet samtidigt som han schablonmässigt sorterar människor efter deras blodgrupper. Gemensamt för alla dessa märkliga mirakelkurer är att de saknar dokumenterad effekt – förutom ökat tillväxt på författarnas bankkonton.

I DN måndag 21 oktober skriver Eva-Maria Bengtson om en ny reklamkampanj som torde sakna motstycke i lögnaktighet: “Gå ner i vikt upp till 6 kilo på 8 dagar eller upp till 25 kilo på 30 dagar. Utan diet.” Löftet kommer från postlådeföretaget Pharma Post som saknar ansvarig person i Sverige. Tidigare har företaget opererat under namnet Swisstrade då de marknadsförde Pu-Erh te-kapslar som på några få veckor utlovades åstadkomma en viktminskning på hela 12 kg. Pharma Post har skickat personligt adresserad reklam där det står “till dig som vi vet är överviktig”. Adressregistret påstås komma från “sierskan” Maria Duval. Konsumentverket jobbar på ärendet.

Kenny Bräck grundlurad

Kenny Bräck, framgångsrik svensk racerförare i amerikanska Cart-serien, gör reklam för Peter D’Adamos pseudovetenskapliga bok Ät rätt för din blodgrupp, som just utkommit på svenska (med ett förord av Susanna Ehdin, Årets förvillare 2000). D’Adamo hävdar att hälsan kan förbättras högst påtagligt om man håller diet speciellt anpassad för sin blodgrupp. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för detta. Kenny Bräck skriver på det svenska förlaget Andersson Förlags hemsida (www.anderssonforlag.se): “Hösten 1999 började jag följa Peter D’Adamos teori i Ät rätt för din blodgrupp. Nu upplever jag att immunförsvaret har blivit mycket starkare. Jag rekommenderar dig som vill må bra och kunna prestera mycket att inte bara läsa boken, utan också börja äta rätt för din blodgrupp.”

Fresk hedersdoktor

Klas Fresk, som driver Tom Tits experiment i Södertälje, och som av VoF utsågs till Årets folkbildare 1988, har blivit hedersdoktor vid KTH. Folkvett gratulerar.

Hård kritik mot Hardell

SSI (Statens Strålskyddsinstitut) har givit två amerikanska epidemiologer i uppdrag att göra en vetenskaplig bedömning av gjorda studier om eventuellt ökade hälsorisker, särskilt för hjärntumörer, orsakade av mobiltelefoner. Deras slutsats är att man med hög grad av säkerhet kan utesluta riskökningar på 20% eller mer. Det kan noteras att en svensk forskargrupp under ledning av prof. Lennart Hardell i Örebro får mycket stark kritik. Den svenska gruppens undersökningar bedöms vara av så gott som intet värde. Hela rapporten finns på SSI:s hemsida (www.ssi.se).

Debatt i META

I förra numret av Folkvett publicerades en artikel av Jes Wienberg, där bl.a. Erling Haagensens teorier om helig geometri på Bornholm kritiserades. Artikeln hade tidigare tryckts i Medeltidsarkeologisk tidskrift (META). Den som vill ta del av debatt kring Wienbergs artikel bör konsultera META nr 2 och nr 4, 2002.

NE har bättrat sig

Hans Isaksson och Hanno Essén klagade i Folkvett 4/2001 över de ovetenskapliga artiklarna om alternativmedicin i Nationalencyklopedins supplementband. NE finns utlagd på nätet (www.ne.se), där fortlöpande uppdateringar av artiklarna sker. Nyligen har de okritiska artiklarna bytts ut mot betydligt bättre underbyggda artiklar.

Vi i Villa förvillar

Vi i Villa, med en upplaga på nästan 2 miljoner, sprider i nr 7/2002 ett flertal gamla myter kring slagrutan och Currylinjer. Lars E. Olsson skriver om de mystiska rutnäten som om de vore allmänt accepterade. Olssons källa är Föreningen Slagrutan Syd i Osby. I en vidhängande artikel skriver Louise Törnqvist att currykryss förutom växter även påverkar djur från myror till hundar. Inte ett ord sägs om de psykomotoriska orsaker som kan förklara varför varje rutgängare har sin egen föreställning om de tänkta Currylinjernas positioner. Inte heller nämns att ingen rutgängare har lyckats göra anspråk på belöningen på en miljon dollar till den som kan bevisa något paranormalt.

I flera stora, väl upplagda studier har i själva verket existensen av jordstrålning grundligt motbevisats. Vi i Villa publicerade lika okritiska artiklar i samma ämne för ett år sedan (nr 7/2001). Faktafelen påpekades då för dem, men detta har tydligen inte gjort något intryck på tidningens slagruteentusiaster.

Internationellt

Falungong

Falungong (eller Falun dafa) har nästan inte alls granskats kritiskt i svenska media, där den oftast betraktas som en harmlös, kanske rentav sympatisk, hälsorörelse. (Kritik har dock publicerats i några få tidningar.) I FRI-brevet 2/2002 finns ett referat av ett föredrag hållet av Nils Olof Ericsson, tidigare kulturråd i Peking. Organisationen tycks bli alltmer sekteristisk. Ledaren Li Hongzhi lämnade Kina helt legalt 1998 och flyttade till USA (rörelsen förbjöds av regimen först 1999). Lis bok Zhuan Falun, som finns på svenska med samma titel, betraktas som kanonisk. Här finns utläggningar om utomjordingar som övertagit mänskliga kroppar, växter med känslor, förmågan att upphäva tyngdlagen och att gå genom väggar, med mera. Li har absolut auktoritet, allt han säger är sant, enligt läran. Han anser sig stå högt över enkla religionsstiftare som Jesus och Buddha. Li är den enda i universum som förstår alla dess lagar, och han står i kontakt med andra varelser i universum, som står mycket högre än vår futtiga jordiska livsform. “Den som tror att Falun dafa bara är en hälsorörelse är den sämsta av alla levande varelser”, står det på en av rörelsens kinesiskspråkiga nätsidor.

Det är oklart hur många anhängare Falungong har. Siffror på 70-100 miljoner har förekommit, men Amnesty uppskattar att det rör sig om en eller annan miljon, när det var som mest.

Blandade frågor

I vissa delstater i USA har kristna fundamentalister drivit igenom att evolutionsteori och kreationism ska få lika stor plats i undervisningen. Folkvett har kommit över några exempel på skrivningsfrågor till sluttentamen i en sådan blandad kurs. (Vi vet inte om det är skämt eller allvar, det är alltid svårt att veta när man har med kreationism att göra.)

  1. Beskriv teorin för avbruten jämvikt (“punctuated equilibrium”) och diskutera huruvida den utgör ett paradigmskifte inom evolutionsteorin.
  2. Vad skapade Gud på tredje dagen?
  3. Namnge och beskriv minst tre olika mekanismer som ger upphov till genetiska mutationer.
  4. Vem skapade Gud först? a) Adam, b) Eva, c) Steve.
  5. Beskriv vilken roll naturligt urval spelar i evolutionen.
  6. Fyll i det som saknas. “Och Gud såg att ljuset var ___.”

(Källa: E-Skeptic, 29 okt 2002)

Schwartz får flygande gris

James Randi, illusionist och skeptiker, delar varje år ut en “Flying Pig Award” i fyra klasser till personer som sprider och stödjer icke underbyggda påståenden om paranormala fenomen. I forskarklassen gick priset 2001 till Gary Schwartz vid University of Arizona. Schwartz har med hänvisning till egna undersökningar hävdat att det finns överväldigande bevis för liv efter döden, senast i boken The Afterlife Experiments: Breakthrough Scientific Evidence of Life After Death (2002). Undersökningarna uppvisar en rad elementära brister (se notis i Folkvett 1/2002), och Schwartz har envetet vägrat att lämna ut originaldata. I bokens appendix B visar han förresten att kärlek är en grundläggande naturkraft. “Forskning vid Human Energy Systems Lab tyder på att kärlek kan studeras som bioelektromagnetisk energi lika verklig som Newtons gravitation”. Naturläkargurun Deepak Chopra har skrivit bokens förord.

(Skeptic vol. 9, nr 3, 2002, s. 8-10 och 92-94)

Vaccin ger inte autism

Som Folkvett rapporterade i förra numret finns det inget vetenskapligt stöd för påståendet att MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund) skulle kunna ge autism. Nu har en jättestudie definitivt bekräftat att farhågorna är ogrundade. Av de 537000 barn som föddes i Danmark 1991-98 har 82% vaccinerats. Sannolikheten att drabbas av autism eller autism-liknande tillstånd var lite lägre i vaccinationsgruppen än i gruppen som ej vaccinerats, även sedan hänsyn tagits till möjliga andra påverkande skillnader mellan grupperna.

(K. M. Madsen et al., “A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism”, New Engl. J. Med. 347(19), 1477-82, 2002)

Föreningen

PO friade Folkvett

Folkvett hade i nr 2/2002 en artikel av Curt Roslund och Jonathan Lindström där de kritiskt granskade Bob Linds teorier om skeppssättningen Ales stenar i sydöstra Skåne. Bob Lind anmälde Folkvett till allmänhetens pressombudsman (PO) och krävde att tidningen dels skulle be honom om ursäkt, dels skulle publicera ett drygt åtta manuskriptsidor långt genmäle.

Folkvett skrev i sitt yttrande till PO att det utifrån tidningens allmänna policy är självklart att Lind skulle få publicera ett genmäle. Dock måste den version han tillställt Folkvett förkortas, och personangrepp tas bort. På grund av tidskriftens karaktär får Folkvett in så många och långa genmälen att redaktionen regelmässigt måste begränsa utrymmet.

PO fann i sitt beslut ingen anledning att kritisera Folkvett. Beträffande Linds genmäle skrev PO: “Formen avgör tidningen. Någon pressetisk skyldighet att tillmötesgå anmälarens krav på att bemötandet skall publiceras utan förkortningar och andra ändringar föreligger inte.” Detta betyder att Folkvetts allmänna policy har hållit för PO:s pressetiska granskning.

Bob Lind har vägrat att förkorta sitt inlägg. Följaktligen blir det ingen debatt i Folkvett.

Vetenskap och Folkbildning