Publicerat i Folkvett nr 4/2001.

I januari 1999 konstituerades Vetenskap & Folkbildning-Trestad (Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla) som den första lokalavdelningen inom riksorganisationen. Förhoppningen var att detta skulle inspirera till bildandet av fler lokala grupper. Så blev det emellertid inte och efter tre års tid har V&F fortfarande bara en enda formell lokalavdelningen. Förklaringen är förstås att V&F är en relativt liten organisation och att de medlemmar som verkligen vill engagera sig är geografiskt utspridda. Dessutom är det säkerligen så att de som är speciellt intresserade av ett visst ämne, exempelvis alternativmedicin eller jordstrålning, oftast har ringa intresse för att också fördjupa sig inom divergerande områden som t.ex. UFO, astrologi eller parapsykologi och naturligtvis även vice versa – utom på det rent vetenskapsteoretiska planet. Engagemang inom ideella föreningar kräver alltid ett visst mått av tid och arbetsinsats.

Det finns dock alternativ till lokalavdelningar som kan vara värda att pröva. Någon form av nätverk för de medlemmar som har ett gemensamt intresse för vissa frågor, oavsett bostadsort, kan vara ett sådant användbart alternativ. Allt som krävs är en eller ett par personer som sköter administrativa uppgifter t.ex. e-postlistor, utskick av eventuella nyhetsbrev osv. På sikt skulle man rent av kunna tänka sig rikstäckande sektioner inom olika områden, ett system som innebär att specialistkompetens från norr till söder gemensamt organiserar sina krafter på ett sätt som inte är möjligt inom geografiskt bundna lokalavdelningar. Förslaget har nyligen diskuterats på V&F:s styrelsemöte och befunnits vara värt att arbeta vidare med.

Medlemmarna i V&F-Trestad har sitt ursprung inom den svenska UFO-rörelsen och det har därför fallit sig naturligt att vi koncentrerat vår energi på att granska myten om UFO-fenomen och utomjordiska besökare. En begränsning har varit att intressenter utanför vår region ej har kunnat ansluta sig till gruppen eller delta i vårt interna arbete. Men genom att omvandla lokalavdelningen till ett rikstäckande nätverk/sektion är problemet eliminerat och vi välkomnar därför alla V&F-medlemmar med intresse för UFO-frågan att anmäla sig till oss.

Det är givetvis också en förhoppning att fler nätverk efterhand byggs upp, exempelvis inom parapsykologi och alternativmedicin. Det finns anledning att tro att många medlemmar sitter inne med kunskaper och kompetens som sällan eller aldrig kommer till uttryck i någon aktuell debatt. Genom ett effektivare medlemssystem kan V&F ytterligare förstärka sin slagkraft gentemot pseudovetenskap och vidskepelse. Aktiva och sakkunniga medlemmar är förstås alltid organisationens främsta resurs.

Jörgen Bengtsson,
V&F-Trestad
Vetenskap och Folkbildning