Publicerat i Folkvett nr 3/2001.

Water Witching U.S.A. Evon Z Vogt och Ray Hyman. Second edition with a new preface, University of Chicago Press 2000.

År 1959 kom antropologen Evon Vogt och psykologen Ray Hyman ut med en alldeles lysande bok om slagrutor. De beskriver utförligt hur slagrutan fungerar (dvs. hur den reagerar på rutgängarens förväntningar) och hur man vetenskapligt kan påvisa dess funktionssätt. Dessutom skildrar de dess historia och ger en bild av hur och av vem den användes i USA på 1950-talet.

I den andra upplagan, som kom år 1979, tillfogade de ett avsnitt om den nya, new age-anknutna användningen av slagrutan. Utöver att leta efter vatten används den numera till att söka försvunna personer och föremål, fornlämningar mm, och dessutom till att ställa diagnoser. Dessutom har det blivit populärt att använda slagrutan över en karta i stället för att ta den med sig ut i terrängen.

Nu har boken kommit ut i nyutgåva med ett utmärkt nyskrivet förord som ger en bild av hur användningen av slagrutan har utvecklats de senaste tjugo åren. Boken är redan en klassiker, och utan konkurrens den bästa källan för den som vill ha tillförlitlig information om slagrutan.

Sven Ove Hansson
Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.