Publicerat i Folkvett nr 3/2001.

Sverige

Mer arkeoastronomi

Lars Kamél har inkommit med ytterligare ett inlägg angående Göran Henrikssons forskning. Pga platsbrist i pappers-Folkvett har redaktionen beslutat att debatten får fortsätta på nätet. Jonathan Lindström och Curt Roslund har skrivit ett svar. Den fortsatta debatten finns på http://www.vof.se/arkeo/.

Ni kanske undrar varför inget bemötande från Henriksson själv publiceras. Svaret är att han inte har skickat något sådant till Folkvett. Istället anmälde han tidningen till Allmänhetens pressombudsman den 30 januari. Dagen därpå avskrevs ärendet. Henriksson har överklagat till Pressens opinionsnämnd.

Nova i SVT sände den 28 augusti 2000 ett kritiskt reportage om spekulativ arkeologi. Henriksson och ytterligare två personer anmälde programmet till Granskningsnämnden för Radio och TV. Nämnden friade Nova på alla punkter.

Vattenvirvlare i Riksdagen

Företaget Plus & Minus i Åstorp, Skåne, har lyckats sälja s.k. vattenvirvlare till Sveriges Riksdag. Virvlarna sägs förbättra vattnets hälsoegenskaper. Tyvärr kan detta inte påvisas med konventionella mätinstrument, erkänner Kurt Davidsson, en av delägarna i Plus & Minus, utan endast med slagruta, pekare och pendel. Bengt Axeblad, driftingenjör vid Riksdagens fastighetsenhet, lät sig övertygas och har låtit installera virvlare i två byggnader. Kostnad: ca 5000 kr. Bertil Pettersson från Plus & Minus bjöds redan hösten 1998 till Riksdagen av Gunnel Wallin (c) för att tala för centerledamöterna. Wallin, bekant för sitt engagemang för alternativmedicin, har skrivit till Folkvett: “Vad gäller min personliga uppfattning av vattenvirvlare, är mina erfarenheter som jag fått studera på olika håll, bara positiva.”

Plus & Minus har även lyckats sälja vattenvirvlare och plattor som sägs avskärma farlig strålning till tre vårdhem i Helsingborgs kommun för ca 25000 kronor.

(Sydsvenska Dagbladet 2001-04-04 och 2001-05-27, mail från GW till Folkvett 2001-08-13)

Moberg i ullstrumporna

Eva Moberg, som utsågs till Årets förvillare 1999, hade ett Sommar-program i P1 den 31 juli. Hon tog upp sin utmärkelse. Tyvärr har hon inte tagit något intryck av den kritik som har riktats mot henne. Bland annat framförde hon nu ett klassiskt kreationistiskt argument med innebörden att slumpen omöjligen kan spela någon roll i livets utveckling. Att argumentet bygger på en enkel sannolikhetslapsus bekom henne inte.

Kristna friskolor anmälda

Den kristna Sofiaskolan i Örebro anmäldes i augusti till Skolverket av en f.d. lärare. Läraren hävdar att eleverna tvingas delta i masspsykosliknande gudstjänster, och att de får lära sig att cancer beror på bristande tro. Skolan tillbakavisar kritiken. Sofiaskolan drivs av Kristet Center Örebro, en väckelsekristen rörelse som står Livets Ord nära.

I mars anmäldes Livets Ords gymnasium i Uppsala av en f.d. lärare som hävdade att eleverna fick lära sig att jorden är 10 000 år gammal och att vetenskapsmän är onda.

(TT 2001-03-29 och 2001-08-08)

Folkbildare hedersdoktor – igen

Gunilla Myrberg, som V&F utsåg till Årets folkbildare 2000, har utsetts till medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet. Folkvett gratulerar, och vill passa på att påminna om att även Bengt af Klintberg blev utsedd till hedersdoktor strax efter att han utsetts till Årets folkbildare 1994.

Astrologiavslöjande

“Under två år skrevs horoskopet i en svensk veckotidning av en person som knappt visste vilket stjärntecken han själv var född i. Svinet i fråga hade bara gått och köpt en reabok i ämnet och ljugit ihop lite allmänt hållna ascendentfloskler som verkade passa.

Okej, jag erkänner. Det var jag. Men till mitt försvar kan sägas att läsarna verkade nöjda. Och jag behövde stålarna – precis som alla de ‘proffs’ som fortfarande siar i spalterna om lottovinster, exotiska resor och mystiska mörka män mot slutet av spådomsperioden.”

(Peter Wennö i Metro, 17/3 2001)

Inga vikingar i Sydamerika

En speciell form av rasistisk pseudovetenskap är påståenden om att imponerande forntida byggnadsverk i dagens fattiga länder inte kan ha byggts av det lokala folket, utan att teknologiskt överlägsna européer eller utomjordingar stått för ritningarna. En ny sådan villfarelse har nu nått Sverige i och med översättningen av boken Vikingatågen i Sydamerika (Ameris förlag, Lidköping, 1999) av fransk-argentinaren Jacques de Mahieu (1915-91). Han driver tesen att vikingarna koloniserade Sydamerika och skapade de flesta kända förhistoriska monument. Det arkeologiska underlaget för detta är ytterst tunt och de Mahieus argumentation har sedan länge smulats sönder av sydamerikanska arkeologer. Tyvärr har idéerna anammats av delar av den sydamerikanska turistindustrin.

De Mahieu har även publicerat rent politiskt material, där han pläderar för rasism och fascism. Han har beskrivits som en av de mest konsekvent nazistiska bland de intellektuella invandrarna i Argentina.

(Fornvännen 2/2001, s. 99-101)

JJ

Internationellt

Blackmore har tröttnat

En av de mest kända skeptiska parapsykologerna, Susan Blackmore, har beslutat att helt lämna området. “För trettio år sedan hade jag en dramatisk ut ur kroppen-upplevelse som övertygade mig om att paranormala fenomen existerade (…). Men bara några års noggrant experimenterande ändrade allt. Jag fann inga paranormala fenomen – bara önsketänkande, självbedrägeri, experimentfel och till och med fusk. Jag blev skeptiker. (…) Borde jag känna en plikt att fortsätta att använda [min omfattande] kunskap om jag kan? Nej. Nu räcker det. Det blir aldrig något av det. Det är ett tillräckligt skäl för att sluta. Men det riktiga skälet är kanske att jag är för trött – trött, framför allt, på att upprätthålla ett öppet sinne. (…) En ny person med påstådda förmågor dyker upp. Jag måste hitta på nya experiment och ta hans påståenden på allvar. Han misslyckas – igen. Jag ser en bild på Cherie Blair med hennes ‘bioelektriska sköld’. (…) Jag genomför testerna. Skölden fungerar inte. Ingen vill veta det, för negativa resultat är inte nyheter. En man förklarar hur utomjordingar implanterat något i hans gom. Tester visar att det bara är en plomb – men det kunde ha varit… Nej, jag behöver inte tänka på det sättet mer.”

(Skeptical Inquirer March/April 2001)

Ny tidskrift

Många psykoterapeutiska metoder saknar vetenskapligt stöd. Detta hindrar inte att de används i stor utsträckning. En ny tidskrift, Scientific Review of Mental Health Practice, har just grundats av Scott Lilienfeld, känd för sitt engagemang mot humbug inom psykologin.

(Åke L Möller och Psychology Today Jul/Aug 2001)

Falsk vittnesbörd

Kvacksalvare brukar göra reklam genom att låta enskilda patienter uttala sig. The Canadian Cancer Research Group (CCRG) bildades av makarna O’Neill när deras barn drabbades av cancer. På CCRG:s webbplats kan man bl.a. läsa om Annette Pypops, som fick bröstcancer men till varje pris ville undvika att operera bort bröstet, trots alla läkares försäkringar att det var nödvändigt. Hon började läsa om bröstcancer på egen hand. “Ju mer jag läste, desto mer insåg jag att ingen riktigt visste vad man skulle göra åt cancer.” Hon fann hjälp hos Bill O’Neill: “Bill tillåter mig att ställa frågor, och han hjälper mig att finna svaren.” Pypops behandlades med s.k. Gerson-terapi, som inbegriper akupunktur, hajbrosk, kaffelavemang och tio glas morotsjos om dagen. “Om läkarna har rätt borde jag vara död i april [1999]”, men enligt webbsidan är hon på bättringsvägen.

I själva verket dog Annette Pypops den 23 december 1998.

(www.student.lu.se/~med99hag/testimony.html)

Stjärnlön

Storbritanniens högst betalade journalist heter Jonathan Cainer. Hans uppgift är att skriva dagliga horoskop i The Mirror. Hans lön är en miljon pund om året, men mer än hälften av lönen drar han in på egen hand, genom telelinjer där han ger läsarna mer ingående horoskop.

(Pressens Tidning nr 5/2001)

Ledande iridolog död

Bernard Jensen, den mest kände förespråkaren för iridologi eller irisdiagnostik, har avlidit vid 92 års ålder. Iridologer hävdar att hälsotillstånd kan diagnosticeras genom ett noggrant studium av ögats regnbågshinna (iris). De tror att varje del av kroppen finns representerad på ett visst ställe i regnbågshinnan. Jensen har påstått att iridologi “ger mycket mer information om kroppens tillstånd än den västerländska medicinens undersökningar”. 1979 sattes Jensen dock på prov. Tillsammans med två kolleger skulle han ur ögonfotografier avgöra vilka av 143 personer som led av njurproblem. Resultaten blev slumpmässiga, vilket rapporterades i JAMA vol. 242, s. 1385-7.

(Comsumer Health Digest 30 juli 2001)

Dödlig terapi

Tioåriga Candace Newmaker från Colorado, USA, är död. Hennes styvmamma var missnöjd med relationen till dottern, och gick till alternativterapeuterna Connell Watkins och Julie Ponder, som prövade “pånyttfödelseterapi”. Terapin kulminerade efter åtta dagar med att Candace sveptes in i lakan och kuddar trycktes mot henne, så att hon skulle känna sig instängd som i mammas mage. Detta skulle hon ta sig ur för att “födas på nytt”. En videoupptagning visar hur hon förtvivlat ber om luft, men bönerna var förgäves. Candace kvävdes till döds. Terapeuterna dömdes i juni till vardera 16 års fängelse, vilket är minimistraffet för det brott de åtalades för. Styvmamman ska ställas inför rätta i november.

(www.quackwatch.com/04ConsumerEducation/News/rebirthing.html)

Offer för naturopatin

Elizabeth och Michael Little i Raymond Terrace, Australien, födde sonen Mitchell den 7 september 1999. Dr Howard vid Maitland Hospital lyssnade på barnets hjärta samma dag, och misstänkte aortastenos (förträngning i aortaklaffarna). En ultraljudsundersökning gjordes den 16 september, men dessförinnan hade föräldrarna fått ta med sig barnet från sjukhuset under ett dygn. De hade då besökt en naturopat, Reg Fenn. Fenn hade ställt diagnos bl.a. genom salivanalys och avläsning av energinivåer i akupunkturpunkterna. Fenn föreskrev ett homeopatiskt läkemedel och försäkrade att Mitchell skulle bli helt bra. När ultraljudsundersökningen visade att operation måste göras omedelbart, vägrade föräldrarna med hänvisning till att Fenn redan “botat” sonen. Mitchell dog den 25 september 1999. Rättsliga åtgärder har nu vidtagits.

(Daily Telegraph, Australien, 12 juli 2001)

Kampanj mot evolutionsbiologin

År 1978 valde Sun Myung Moon, ledare för Unification Church (“Moon-kyrkan”) ut ett dussintal disciplar som skulle doktorera i olika ämnen. En av dem, Jonathan Wells, fick till uppgift att bekämpa evolutionsbiologin, och för det ändamålet skaffade han sig en doktorsgrad i biologi vid University of California. Resultatet av två decenniers arbete utkom år 2000 i form av en anti-darwinistisk bok, Icons of Evolution. I en mycket läsvärd recension i Nature (12/4 2001) nöjde sig Jerry Coyne inte med att avslöja bokens låga vetenskapliga halt, utan avslöjade också dess bakgrund i Moon-kyrkan, något som inte alls framgick av boken.

JJ, SOH
Vetenskap och Folkbildning