Publicerat i Folkvett nr 2/2001.

I USA har kritiker av pseudovetenskap ofta blivit drabbade av enskilda åtal av olika slag. Åtalen har ofta varit så svagt att de i praktiken varit chanslösa inför domstolen. Ändå kan de ha tjänat sitt syfte, nämligen att göra tillvaron obehaglig för dem som man åtalar. Åtal kan alltså vara ett medel att försöka tysta sina kritiker.

Nu har detta oskick spridit sig även till Sverige. Den 19/2 2001 fick Folkvett ett e-postmeddelande från Göran Henriksson, vars arkeoastronomiska verksamhet var föremål för vår granskning i nr 3-4/2000. Han inledde med att skriva “Som troligen framgick av ett email, 2000-11-19, kände jag inget behov av att bemöta Lindströms et al propagandaartikel mot mig i Folkvett 2000:3-4. Alla som känner till min forskning blev mycket upprörda över de osakliga påståenden som gjordes i denna artikel och krävde att jag genast skulle gå till motangrepp. Jag har dock dåliga erfarenheter av debatter med Lindström.” Sedan följde några personangrepp på vår medarbetare, varefter brevet avslutades:

“Jag tyckte istället att angreppen denna gång borde leda till rättsliga åtgärder och har utarbetat en anmälan av tidskriften Folkvett för spridande av förtal. En advokat som jag rådgjort med anser att jag först måste erbjuda Folkvett möjligheten att publicera ett bemötande av kritiken mot mig. Tidsfristen för insändandet av min färdiga anmälan går snart ut så jag måste därför begära ett snabbt besked från redaktionen för Folkvett. Jag begär härmed att få ett bemötande av Lindströms et al. infört i nästa nummer av tidskriften Folkvett. Detta skall ges samma omfattning och samma reklam på tidskriftens framsida. Besked i denna fråga emotses via email senast fredagen 23 februari 2001, kl 24.00. Uteblivet svar tolkas som en vägran att införa ett bemötande. Denna omständighet kommer att åberopas vid eventuella rättsliga efterspel.

Göran Henriksson
fil dr
Uppsala universitet”

Henriksson fick givetvis beskedet att om han skickar in en artikel till Folkvett, så kommer den att bemötas på samma sätt som annat obeställt material.

Den artikel som upprörde Henriksson innehöll inget förtal, däremot en saklig kritik som tydligen var besvärande. Sådana artiklar kommer Folkvett att fortsätta publicera. Oss tystar man inte med juridiskt vapenskrammel.

Vetenskap och Folkbildning