Publicerat i Folkvett nr 3-4/2000.

Informationsrikt stenmjöl

Svenska bönder har krav och förväntningar på sig att bli mer miljövänliga och hushålla bättre med gödsel och växtnäring. Samtidigt är det svårt att i praktiken känna sig nöjd eftersom det helt enkelt är svårt att kontrollera alla kvävets vägar i mark, luft och vatten. Drömmen är bl.a. att få tillbaka allt det ammoniakkväve som försvinner upp i luften från djur, stallar, gödsellager och vid gödselspridning.

Men nu finns det sedan några år ett pulver att köpa som påstås lösa dessa problem. Det kallas Penac och sägs minska lukten och ammoniakavgången från gödselbehållarna samtidigt som det ökar växtnäringsinnehållet i gödseln och därmed ger högre skörd.

Det finns egentligen bara ett problem. Ingen har i väl kontrollerade försök (och sådana har gjorts) kunnat visa att pulvret har någon effekt. Däremot finns det gott om anekdoter om pulvrets undergörande verkan som används i marknadsföringen.

Tidskriften Lantmannen har gjort ett besök på Penacfabriken vid Bodensjön i Tyskland och rapporterar hur man med hjälp av olika tunna plattor av bl.a. aluminium kopierar “unik energi” från syre eller från en ört och sedan laddar ner denna information till det undergörande pulvret.

“Vi har information på folie som är 15 år gammal oh den använder vi fortfarande” säger representanten för företaget. “Penac är katalysatorn som återställer naturens egna frekvenser som hamnat i olag genom yttre påverkan.”

(Lantmannen nr 2, februari 2000)

Antroposofisk sjukvård i Östergötland

Landstinget i Östergötland har träffat ett avtal om komplementärmedicinsk vård med antroposofisk inriktning med den antroposofiska Vidarkliniken i Järna. Avtalet gäller främst sluten vård, i vissa fall öppen läkarvård, på remiss. Landstinget säger sig därmed vilja förbättra tillgängligheten av kvalificerad somatisk (kroppslig) slutenvård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning. Landstinget vill också skapa större valfrihet, bland andra för cancerpatienter, patienter med kroniskt trötthetssyndrom och liknande samt för barn och ungdomar med allergiska sjukdomar. Det ekonomiska taket är satt till två miljoner kronor per kalenderår. Avtalet gäller under två år.

(Pressmeddelande 8/9 2000)

Homeopatisk klagan

Walter Köster, professor i homeopati vid det statliga universitetet i Sevilla, Spanien, har vid en kongress klagat på att homeopatiska cannabispreparat inte är tillåtna. Han framhåller att de s.k. högpotenta homeopatiska preparaten “kemiskt inte innehåller någon cannabis. På grund av cannabisförbudet är vi juridiskt hindrade från att använda detta läkemedel trots att det inte innehåller någon cannabis.” Vidare säger han: “Antingen måste man generellt erkänna verkningarna av de högsta utspädningarna eller tillåta cannabis i dessa utspädningar.”

(Der Skeptiker 13:2, 2000, s. 103.)

JJ, SOH

Vetenskap och Folkbildning