Publicerat i Folkvett nr 2/1999.

Sveriges Radios P1-program Husesyn handlade vecka 21 om hemsökta hus. Finns sådana, och vad beror andebesöken i så fall på? Programledaren Helena Strömblad hade bjudit in tre gäster för att få svar. Mediet Nina Hesterman, som försörjde sig som utdrivare av oönskade andar, förklarade att hon inte tyckte om uttrycket “driva ut andar”, eftersom “alla har vi ju en rättighet att finnas, oavsett ifall vi finns i denna dimension eller en annan dimension, så jag föredrar att leda dem ut till rätt dimension”. Detta häpnadsväckande påstående möttes inte av några protester. Religionshistorikern fil. dr Solveig Almquist sade visserligen i ett tidigt inlägg, att av de 150.000 (sic!) uppteckningar som hon hade gått igenom, kunde man i 85% av fallen finna naturliga förklaringar, men i 15% av fallen fick man lämna frågan öppen. Senare i programmet verkade hon dock ta för givet att andar existerade. Hon underströk att man måste iaktta viss försiktighet när man kontaktar andar, eftersom de just “tillhör en annan dimension”. Hon tillade hotfullt att andarna i vissa fall kan vara ute efter att besätta en människa. Jan Fjellander, sekreterare i Sällskapet för parapsykologisk forskning, menade tvärtom att man inte behövde känna sig rädd, eftersom andarna tillhörde en annan dimension. Han meddelade också att “väldigt mycket forskning” tydde på att om något dramatiskt inträffar, kan fysisk materia “präglas” av detta, vilket “kan påvisas”. Fenomenet kallas “psykometrisk prägling”. När det gäller hemsökelser och spöken tar sig präglingen ofta ett mekaniskt uttryck i form av upprepade knackningar och knarranden, ofta på samma klockslag. Helena Strömblad ställde några kritiska frågor, men den trehövdade panelen gav egentligen inget utrymme för tvivel: Hemsökelse är ett faktum.

När jag ringde upp Helena Strömblad för att klaga över den bristande objektiviteten höll hon i stort sett med mig. Inte minst sade hon sig vara förvånad över religionshistorikerns okritiska inställning. Strömblad hade haft svårt att hitta någon uttalat kritisk person men hade faktiskt bjudit in en skeptisk psykolog, som dock lämnat återbud i sista stund. Numera är Helena Strömblad informerad om att Vetenskap och Folkbildning gärna vaskar fram skeptiska debattörer i framtiden.

Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning