Publicerat i Folkvett nr 1/1999.

Jarl Backman: Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, 1998.

Att vara vetenskapsman handlar i mångt och mycket om att behärska de vetenskapliga texterna. Det är bland annat det vi som studenter lär oss på uppsatsseminarier och metodkurser.

Sedan 1985 har studenter och lärare vid landets lärosäten haft tillgång till Jarl Backmans behändiga lilla handbok Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Nu har Backman på allmän begäran arbetat om och utvidgat boken radikalt. Rapporter och uppsatser, som den nya titeln lyder, är 140 sidor längre än sin föregångare.

Tyvärr har omarbetningen inte enbart varit till verkets fördel. Här finns förvisso mycket matnyttigt. Boken innehåller ett fylligt och användbart avsnitt om datorbaserad informationssökning. Råden om uppsatsgranskning, kritik och opposition är handfasta, och här finns ett mycket välkommet parti om att skriva forskningsöversikter.

Dessvärre är boken avfattad på en ganska tungfotad prosa. Terminologin vacklar – på ett och samma uppslag skriver Backman om “det kvalitativa paradigmet”, “den kvalitativa strategin”, “det kvalitativa perspektivet” och “den kvalitativa ansatsen”. Bokens grafiska och språkliga råd är inte alldeles konstruktiva, och Backman är ganska njugg med litteraturhänvisningar.Kanske gör vi gott i att vänta på nästa omarbetning av denna ambitiösa handledning.

Per Sandin
Vetenskap och Folkbildning