Publicerat i Folkvett nr 1/1999.

Svenska notiser

Ghostbusters finns!

På Engsö slott vid Mälaren har professorn i psykologi vid universitetet i Gainsville, USA, Andrew Nichols, i tre dygn finkammat salarna med sin spökkänsliga mätutrustning – bestående av “pulsvärmemätare”, “geomagnetmätare” och andra sensorer. Enligt Nichols avsätter alla levande varelser ett “energiavtryck” i verkligheten som kan lagras i flera hundra år. Särskilt kraftiga avtryck, förknippade med traumatiska händelser som mord och självmord, blir kvar länge. En del människor har förmåga, att känna av och för sitt inre spela upp avtrycken ungefär som man spelar upp ett videoband, menar Nichols. Men spökena kan inte materialiseras, de är och förblir elektromagnetiska vågor, och alltså inget att vara rädd för, säger han vidare. Professorn kan också hjälpa till med att avlägsna spökena, mot viss ersättning får man förmoda. En “elektromagnetisk pulsgenerator” skickar ut starka vågor som suddar ut avtrycken.

Men det är inte alla som vill bli av med sina spöken.

– Aldrig i livet! De är en naturlig del av livet på Engsö, säger slottsfrun själv, Catharina Piper. Efter filmen Ghostbusters verkar ingen längre ta ektoplasma på allvar. Synd, det var i alla fall roligare och långt mindre fantasilöst än elektromagnetiska vågor. (VB 22/2 -99)

Nyhetsbrev om svensk forskning

Senaste nytt om svensk forskning får man i Forskningsnämndens nyhetsbrev Nya Vetskap. Nyhetsbrevet finns på Internet. Adressen är http://www.vetskap.frn.se.

För den som inte använder Internet finns det en tryckt version, som omfattar 12 sidor. Prenumerationen är gratis. Man beställer en prenumeration genom att skriva till Vetskap, FRN, Box 7101, 103 87 Stockholm.

På webbplatsen finns det även en del andra tjänster. Bland annat tips på aktuell expertis i olika ämnen – utmärkt för lärare, journalister och andra.

Nya Vetenskap utkommer med 17 nummer per år.

Punkterad av akupunktör

En man i Uddevalla har fått en lunga punkterad efter att ha besökt en akupunktör.

Mannen sökte hjälp på en privatklinik eftersom han hade ont i axeln och nacken. Smärtbehandlingen fick dock delvis motsatt effekt. Dagen efter behandlingen hade han nämligen återigen ont – i ryggen. Han uppsökte sjukhus där man kunde konstatera att höger lunga var punkterad av en akupunkturnål.

Fallet är anmält till Socialstyrelsen. Mannen själv är återställd efter ett par veckors vila. (Aftonbladet 17/1 -99)

Varför återföds bara berömda personer?

Kvällsposten innehåller den 17 januari en intervju med Barbro Ask-Upmark, som säger sig i ett tidigare liv ha levt som Anne Frank.

Redan som liten flicka hade Barbro förnimmelser av ett tidigare liv. Hon ville till exempel hellre bli kallad Anne än Barbro. Men det verkligt svåra var drömmarna: springande steg i trappan, hundar som skäller, uniformerade män som för bort henne. Skräcken fick henne ofta att vakna kallsvettig. Den tillkallade psykiatrikern konstaterade dock kallt att Barbro var som vilken normal sexåring som helst.

Som tioåring reste Barbro med föräldrarna till Amsterdam, där man besökte huset som Anne Frank bodde i. Barbro säger att hon där kände igen saker. Upplevelsen blev så stark att hon började skaka och gråta och föräldrarna måste ta henne därifrån.

Man kan knappast klandras om man leds att stillsamt reflektera över varför det är så att de som säger sig vara reinkarnerade aldrig i sina tidigare liv varit kallskänka på stadshotellet i Örebro eller något annat mindre glansfullt.

Naturligt – men allergiframkallande

I dag finns ett 60-tal godkända naturläkemedel. Ytterligare 300 står på väntelistan. Och den strida strömmen av nya ansökningar sväller. Men nu börjar också biverkningarna bli allt synligare. Från 1996 har Läkemedelsverket tagit emot 133 anmälningar mot naturläkemedel. Hur stort mörkertalet är vet förstås ingen. Listan över biverkningar upptar än så länge:

  • kontakteksem
  • allergireaktioner
  • blödningar
  • kräkningar
  • inflammationer

Farligast förefaller Tea Tree Oil vara. Den har fått hela 33 anmälningar. Oljan som sägs hjälpa mot akne, fotsvamp och insektsbett kan vara direkt dödande om den förtärs. Men även rätt använd är den långt ifrån riskfri. Anmälningarna har hittills handlat om biverkningar i form av eksem, kräkningar och allergiska reaktioner. De som köper naturläkemedel verkar inte vara medvetna om att dessa inte är underkastade klinisk prövning. De saknar alltså inte bara vetenskapligt dokumenterad effekt utan är dessutom bristfälligt prövade vad gäller skadliga biverkningar. Det förefaller vara hög tid för en lagändring. (KvP 7/2 -99)

Internationella notiser

Inga bibelkoder i DNA

I senaste numret av Skeptical Inquirer (mars/april 1999) finns en artikel av Dan Larhammar (Vetenskap och Folkbildnings ordförande) och Aris Chatzidimitriou-Dreismann där de granskar påståendena om “dolda budskap” i DNA. Det har nämligen hävdats att det skulle finnas sådana budskap, ungefär av samma slag som de “dolda budskapen” i Bibeln (“bibelkoden”). De båda författarna visar emellertid att det finns samma slags sådana “budskap” i falska DNA-sekvenser (åstadkomna med slumptalsgenerator) som i äkta DNA-sekvenser. Således uppkommer sådana typer av mönster eller “budskap” helt slumpmässigt.

Skeptiska astronomitips

Astronomical Society of the Pacific (ASP) har startat en webbplats med tips om hur man kritiskt granskar olika företeelser i astronomins utmarker. Hit hör till exempel ufo, astrologi och påstådda forntida rymdfarare.

Webbplatsen innehåller kommenterade litteraturhänvisningar och länkar till övriga Internet. Dessutom finns tips för lärare hur man lär sina elever att själva testa astrologiska påståenden. Adressen är http://www.aspsky.org/html/astro/pseudobib.html. (Skeptical Inquirer Electronic Digest 12/1 -99)

Vetenskap och Folkbildning