Publicerat i Folkvett nr 1/1999.

Sven Ove Hansson. I citatordböcker kan man återfinna mängder av mer eller värdefulla formuleringar. Det finns emellertid en citatbok som skiljer sig från alla andra. They Never Said It av Paul F Boller och John George (Oxford University Press) handlar nämligen om vad berömda personer inte har sagt, men i efterhand har blivit pådyvlade. Folkvett återger här ett smakprov.

“Jag har inget annat att erbjuda er än blod, svett och tårar.”

Alla vet väl att Winston Churchill sa så till det engelska folket, strax efter andra världskrigets utbrott. Men det gjorde han inte. Han sa, ordagrant: “I have nothing to offer but blood and toil, tears and sweat.” Men “blod, svett och tårar” lät bättre än “blod och arbete, tårar och svett”, och därför ändrades citatet i folkmun till den form i vilket det numera är känt.

“Men ändå rör den sig.”

Så sa Galilei efter att han inför inkvisitionen avsvurit sig sin övertygelse att jorden roterar runt solen. Men uppgiften dök upp först mer än hundra år efter Galileis död, och det saknas skäl att tro att citatet är autentiskt.

“Elementärt, min käre Watson.”

Så säger väl Sherlock Holmes på var och varannan sida i Conan Doyles böcker? Nej, han säger det faktiskt inte en enda gång. Frasen förekom däremot flitigt i en serie filmatiseringar från 1930- och 1940-talen med Basil Rathbone i huvudrollen.

“En kopernikansk revolution.”

Så ska Immanuel Kant ha kallat den omvälvning av metafysiken som han åstadkommit. Framstående filosofer som Bertrand Russell, John Dewey och Karl Popper har återgivit uppgiften. Icke desto mindre är citatet av allt att döma en förfalskning, det återfinns ingenstans i Kants skrifter eller efterlämnade manuskript.

“Staten det är jag”

(L’état c’est moi.) Det berättas att Ludvig XIV av Frankrike (solkungen) ska ha uttryckt sig på det sättet. För detta saknas emellertid historiska belägg.

“Låt dem då äta tårta.”

Så ska den franska drottningen Marie Antoinette ha sagt när hon fick veta att folket inte hade något bröd. Skämtet (om det ska kallas så) är emellertid äldre, och förekommer redan i Rousseaus självbekännelser (1778). Någon anledning att tro att Marie Antoinette gjort uttalandet finns inte.

“Man kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg.”

Detta talesätt brukar tillskrivas Stalin, men det har förmodligen sitt ursprung någon annanstans. Det användes bl.a. av William Taft under hans tid som amerikansk president (1909-1913).

“Det finns tre sorters lögn: Lögn, förbannad lögn och statistik.”

Denna fyndiga formulering brukar tillskrivas Mark Twain. Han är dock av allt att döma inte själv upphovsmannen. I sin självbiografi citerar han uttrycket och tillskriver det Benjamin Disraeli.

“Wagners musik är bättre än den låter.”

Ännu ett uttalande som brukar anges som Mark Twain-citat. Den egentlige upphovsmannen var den amerikanske humoristen Bill Nye. (Twain citerade honom med angivande av källa.)

“Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.”

Detta är ett av de mest kända Voltaire-citaten – dessvärre, eftersom det inte är äkta. Det förekom första gången i en bok från 1906 (The Friends of Voltaire), vars författare (Evelyn Hall) hävdade att Voltaire hade den inställning som framgår av citatet.

Många av de falska citaten framstår som tämligen harmlösa. Men när falska citat används för politiska syften finns det anledning att bli betänksam. År 1948 gav det amerikanska läkarsällskapet ut en broschyr där man varnade för införandet av allmän sjukförsäkring. Man hänvisade bl.a. till ett citat enligt vilket Lenin ska ha sagt att allmän sjukförsäkring är “en hörnsten i byggandet av den socialistiska staten”. Citatet visade sig emellertid vara en förfalskning. Det kan inte ha tagit lång tid att finna på förfalskningen, men för att avslöja den krävdes en genomläsning av Lenins samtliga skrifter.

Vetenskap och Folkbildning