Publicerat i Folkvett nr 1/1997.

En dag i januari i år stod en märklig annons att läsa i The International Herald Tribune. Den var formulerad som ett öppet brev till Helmut Kohl, den tyske förbundskanslern. I brevet, som undertecknats av inte mindre än 34 amerikanska s.k. celebriteter, de flesta från filmens värld – bland andra Goldie Hawn, Dustin Hoffman och Oliver Stone – anklagas Kohl och hans regering för att genom statligt dekret utöva organiserad diskriminering och förföljelse av scientologer i Tyskland.

I skrivelsen hävdar författaren eller författarna, och får man förmoda undertecknarna, att den scientologiska rörelsens skrifter och läror är att betrakta som religiösa yttringar. Det är ovärdigt och helt oacceptabelt för en demokratisk stat, menar man, att diskriminera och förfölja de egna medborgarna på grund av deras religiösa övertygelse.

Man kan konstatera att redan här hugger författarna själva raskt av det ena av de ben som anklagelserna vilar på. Att likställa den scientologiska s.k. kyrkan med en religiös rörelse blottar en ignorans om de verkliga förhållandena som är inte bara omdömeslös utan även ovärdig personer med den opinionsbildande ställning som firade skådespelare de facto har – like it och not.

Det andra benet faller för den egna bilan när den påstådda diskrimineringen av scientologer jämförs med förföljelsen och utrotningen av judar under det andra världskriget. Att över huvud taget försöka jämföra med de grymheter som judarna utsattes för under nazi-tiden har också skapat berättigad harm, inte bara bland tyskar. Jämförelsen är inte bara historiskt oriktig, utan förolämpar också minnet av de miljontals judar som mördades i och utanför förintelselägren.

Syftet med detta öppna brev kommer emellertid i en helt annan dager när man vet att en av undertecknarna, Bertram Fields, som enligt uppgift är den som också betalt annonsen, är advokat med ett välbetalande klientel inom nöjesindustrin.

Det blir då svårt att undgå misstanken att det här mera rör sig om en rädsla att förlora pengar än äkta förtrytelse, bottnande i oegennytta, sann idealism och kamp för religionsfrihet. Vad det däremot egentligen handlar om verkar vara ett oblygt försök att avvärja det hot om bojkott som bl a riktats mot filmer där Tom Cruise, själv scientologmedlem, medverkar – och som avsevärt kunde ha minskat klirret i kassakistorna.

Folkvätten

Livets ord samlar in pengar. Varje medlem ska ge minst 10% av sin bruttoinkomst. Man brukar före kollekten undervisa om att gåvor till Gud egentligen är insättning av pengar på det himmelska kontot. “En himmelsk bank är inte utsatt för rån och konkurs… När pengarna finns på jorden är de åtkomliga för satan och kan komma bort i världens finanssystem… [Gud] kan ge dig utdelning enligt rådande dollarkurs.”

Hur var det nu det stod i den gamla religiösa visan: “Du kan ingenting ta med dig dit du går”?

Vetenskap och Folkbildning