Publicerat i Folkvett nr 1/1996.

För några månader sedan fick jag en varning med den elektroniska posten mot ett datavirus som sägs heta “Good Times”. Viruset förstör datorns hårddisk, hette det, och det sprids genom elektroniska brev som har rubriken “Good Times”.

Detta virus finns inte. I själva verket är detta en “urban legend” (på svenska: Klintbergare) i en modern, elektronisk variant. Varningarna började spridas i november eller december 1994, och fortfarande blir människor lurade.

Eller är det kanske ett slags virus i alla fall? Clay Shirky hävdar att detta är ett virus som sprider sig genom att “finna värdar med brister i analysmekanismen, vilket hindrar dem från att förstå att det elektroniska brev som påstår att det finns ett virus buret av elektroniska brev och som uppmanar dem att sända budskapet vidare till alla sina vänner, är själva viruset.”(Pro Facto, vol 1, nr 4, 1995)

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning