Publicerat i Folkvett nr 3-4/1995.

Arkitekten Dick Sjöberg har lyckats bli omslagspojke i Stockholms näst största dagstidning, gratistidningen Metro (som normalt håller en sober linje) och dessutom få sina teser presenterade på en helsida i Vi Bilägare, Sveriges största motortidning.

I Metro handlar ett stort uppslaget reportage om “Den okända kraften som påverkar oss”. Enligt Metro har Statens råd för byggforskning givit Dick Sjöberg i uppdrag att som ensamutredare göra en sammanställning av all forskning om jordstrålning. Denna strålning kan enligt Metro orsaka huvudvärk, ledsmärtor och skilsmässor. Vidare kan den “få hästar att skygga, träd att förtvina, bilar att köra av vägen och klockor att stanna”.

Kraften kan bara mätas av särskilt insatta personer, men den har varit känd sedan urminnes tid. Av någon anledning försvann kunskapen om dessa linjer, som funnits såväl i det gamla Kina som i indelningssystemets Sverige, tills den återupptäcktes av två tyskar, båda egendomligt nog läkare. Den ene hette Curry och den andre hette Hartmann. Currys linjer går i nordväst-sydostlig riktning och bildar ett rutnät med kvadrater över hela jordklotet. Hartmanns linjer går rakt norrut och dessutom parallellt med ekvatorn. Detta innebär att de bildar två världsomspännande nät.

I de punkter där både två Currylinjer och två Hartmannlinjer korsas bör man inte vistas, speciellt inte om man är ett träd. En gran som växer utan att stå på några linjer blir ca 15 cm tjock på 25 år, medan det stackars träd som spirar i ett dubbelkryss bara blir 4 cm i diameter! I en ruta med “Metrofakta” meddelas bl.a. att Tekniska nämndhuset i Stockholm är “byggt på en krysspunkt med mycket strålning” medan Stockholms slott står så att inga Currykryss finns inom dess väggar.

Folkvett ringde upp Sten Flodin, handläggaren på byggforskningsrådet som uppdragit åt Dick Sjöberg att undersöka dessa “fenomen”. Det framgår av vårt samtal att byggforskningsrådet valt att inte publicera de undersökningar som rådet finansierat, eftersom de inte är av tillräckligt stort värde.

Vi Bilägare, som avslöjat fuskande bilverkstäder och andra former av bluff som drabbat bilisterna, låter nu Dick Sjöberg presentera en “impulsgenerator” som kan motverka den sövande effekten av en bilfärd i 90 km/h längs en Currylinje.

Vid denna fart passeras ett Currykryss fyra gånger i sekunden, och detta framkallar dåsighet. Dosan Elmag Mk 75, som kostar 1280 kr, borde vara obligatorisk för långtradarchaufförer eller varför inte ingå i standardutrustningen i alla nya bilar. Dosan kan även regleras så att den framkallar sömnighet.

Folkvett ringde också upp Arne A. Jansson, den journalist som stod bakom Vi Bilägares artikel (i nr 3/1996). Han trodde inte alls själv på dessa linjer och fält, och berättade att en tysk konsumenttidning “som hette något med Wohnen” hade testat ett antal “experter” genom att be dem att kolla om en säng stod i ett kryss eller inte. Samtliga konstaterade i detta fältförsök att sängen stod illa till. Vad de inte visste var att sängen flyttades mellan varje konsultation!

Arne A. Jansson tyckte själv att han hade hållit en distans till ämnet genom att skriva “hypotes” och genom flitigt bruk av anföringsverb av typen “hävdar”, “anser” och “säger” när Dick Sjöberg refereras. Men han medger att de flesta läsare som ringt till honom med anledning av artikeln har velat få besked om var man kunde köpa en impulsgenerator.

Nästa gång du möter en bilist som vinglar på vägen kanske det är en godtrogen och sömndrucken stackare som inbillar sig att det går att hålla sig vaken i trafiken om man har en manick kring halsen!

Niels Hovmöller

Vetenskap och Folkbildning