Publicerat i Folkvett nr 2/1995.

För att en debatt ska bli meningsfull krävs det att deltagarna har åtminstone så mycket gemensam grund att de tar varandras påståenden på allvar. Därför blir debatter mellan vetenskapens och pseudovetenskapens förespråkare ofta inte särskilt givande. Möjligen kan det vara ett slags underhållning att höra t.ex. en kreationist och en vetenskaplig biolog “prata förbi” varandra, men endast sällan blir sådana samtal verkligt upplysande.

Det bästa sättet att bekämpa pseudovetenskapen är i allmänhet inte att delta i “pajkastning” med dess anhängare utan att föra ett lugnt och balanserat samtal med människor som är intresserade av att höra de vetenskapliga argumenten. Detta är förklaringen till att Vetenskap och folkbildning endast sällan ägnar sig åt regelrätta debatter med pseudovetenskapens företrädare.

Att Folkvett inte brukar bjuda in scientologer, kreationister eller astrologer som skribenter har en högst naturlig förklaring. Företrädarna för pseudovetenskapen har mycket större resurser än vi för att sprida sina budskap. Vår självklara uppgift är att utgöra en motvikt till dem.

Hur kan det då komma sig att detta nummer av Folkvett inleds med en artikel av Clas Svahn, ordförande i UFO-Sverige? Jo, förklaringen är att vi tycker oss hos UFO-Sveriges ledning ha märkt ett tillräckligt intresse för vetenskapliga arbetsmetoder, och en tillräcklig förståelse för skeptiska synpunkter, för att en meningsfull dialog ska vara möjlig.

Vi inbjöd därför UFO-Sverige att i en artikel presentera föreningens syn på ufo. Artikeln skulle följas av en kommentar från Folkvetts redaktion, som UFO-Sverige skulle få möjlighet att svara på. Alla dessa tre texter återfinns i detta nummer.

Clas Svahns artikel ger intressant information om vad det är som människor i Sverige ser – och tror sig se – på himlavalvet. Dessutom hoppas vi att replikväxlingen kan bidra till att skapa klarhet om skillnaden mellan skeptikers och “seriösa ufologers” syn på oförklarliga himlafenomen.

Svahn är överens med oss om att ufo-rapporterna inte ger skäl att tro på besök från yttre rymden. Skillnaden är alltså stor mellan hans ståndpunkt och de “tefatstroendes”. Hur mycket (om något) Svahns inställning skiljer sig från en vetenskaplig inställning hoppas vi med dessa artiklar ha gett läsaren goda möjligheter att själv bedöma.

Vetenskap och Folkbildning