Publicerat i Folkvett nr 1/1995.

Ett av de mest omhuldade ufo-fallen är den s k Roswell-incidenten. Det brukar hävdas att ett ufo störtade i Roswell, New Mexico i USA, år 1947. Metallföremål från platsen har visats upp, som påstås härröra från den störtade farkosten. Dessutom påstås det att den amerikanska regeringen ska ha tagit tillvara främmande kroppar.

Somliga ufologer har t o m plockat fram “hemliga regeringsdokument” som bekräftar att utomjordingar kraschade i Roswell. Philip Klass och andra kritiker har emellertid lyckats visa att dokumenten var förfalskningar.

Men vad var det för konstiga metallföremål som man har funnit i Roswell-trakten? Hittills har skeptikerna trott att de var rester efter en väderballong. Detta har emellertid visat sig vara fel. Man har nu kunnat visa att de härstammar från en ballongburen konstruktion som ingick i ett militärt projekt, “Project Mogul”. Projektet syftade till att använda ballonger för att upptäcka kärnvapenprov i Sovjetunionen.

Nu skulle man kunna tro att upptäckten av detta hindrades av det militära hemlighetsmakeriet. Men faktiskt inte på mycket länge. Arkiven från “Project Mogul” har inte varit hemliga sedan början av 1970-talet. Det var först nyligen som ett par ufologer, oberoende av varandra, kopplade samman en försvunnen och aldrig återfunnen “Mogul”-ballong med Roswell-incidenten.

(Källa: Skeptic UFO Newsletter nr 30, november 1994)

Vetenskap och Folkbildning