Publicerat i Folkvett nr 3-4/1994.

Philip J. Klass: Bringing UFOs Down to Earth. CSICOP, Buffalo, 1994

Philip J. Klass räknas allmänt som den ledande skeptiske ufologen. Hans specialitet är att genom noggranna fältstudier “knäcka” fall som de mera okritiska ufologerna inte lyckats finna naturliga förklaringar för. För den som inte vill plöja genom några av hans längre böcker finns nu ett litet häfte som sammanfattar det viktigaste av vad han har att säga i ämnet. Häftet är enkelt skrivet, och riktar sig särskilt till ungdomar.

Inte oväntat är hans viktigaste budskap att man ska ha ett kritiskt förhållningssätt till ögonvittnesobservationer. Det präntar han in med hjälp av några väl valda exempel. Jag fäste mig särskilt vid berättelsen om en iakttagelse som Gloria D. Rall gjorde vid början av 1970-talet. Rall, som har forskarutbildning (och numera är chef för ett planetarium), såg “ett antal vita, skivformade ljus som flög mycket högt, mycket snabbt och mycket långt borta i ett komplext mönster.” Det var det mest märkliga och oförklarliga hon någonsin sett, och hon var “beredd att börja tro på UFOn”. Som tur var hade hon en kikare i närheten, och med kikarens hjälp kunde hon konstatera att det hon såg var en flock fiskmåsar som flög i en ovanlig, cirkelformad formation. De vita kropparna belystes av ljus från marken, och vingarna gick inte att se utan kikare. I kikaren kunde hon se att de flög under några närbelägna kraftledningar, vilket alltså motsade hennes synintryck att de var stora föremål på stort avstånd som rörde sig med mycket stor hastighet.

Bedrägerier inom ufologin är ett annat självklart ämne i denna lilla betraktelse. Klass berättar bl a att varmluftsballonger som kan framkalla UFO-rapporter tills för några år sedan såldes av Edmund Scientific Corporation, som bl a säljer experimentell utrustning till naturvetenskapligt intresserade ungdomar i gymnasieåldern. Försäljningen upphörde sedan företaget insett att deras “UFOn” kan framkalla flygolyckor och dessutom kan ge upphov till bränder när de landar på marken.”

Det lilla häftet är fyllt av små kloka reflektioner. Så t ex påpekar Klass att om utomjordingar någonsin kommer att besöka månen, kommer de att finna rester efter människor som har varit där, bl a kvarlämnade fordon, en kvarglömd kamera och vetenskapliga instrument som har installerats på månen för att skicka signaler till jorden. Men ingen har hittills funnit ett enda föremål som det finns anledning att tro att utomjordingar har lämnat kvar på jorden.

Ovanligt mycket sunt förnuft på bara 26 sidor!

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning