Publicerat i Folkvett nr 2/1994.

Den internationella spalten ska denna gång ge några glimtar från Der Skeptiker, en utmärkt tidskrift som ges ut av den tyska skeptikerorganisationen, GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften).

Spådomskonster

I nr 1/93 gav trollkonstnären Wolfgang Hund en introduktion till spådomskonsten under rubriken “Säg mig ditt namn och jag ska säga dig vad du heter.” Rubriken syftade på att spåkonstnärernas kunder ofta inte är medvetna hur mycket av det de får höra är “returinformation” som de själva har lämnat till siaren. Författaren gav också exempel på formuleringar som framgångsrika siare ofta använder sig av:

“Under den närmaste framtiden ser jag en viss fara, eventuellt en olycka. Du måste vara försiktig de närmaste veckorna så att du kan undvika svårare skador.”

“Under den närmaste framtiden kommer du att erfara en nyhet, vars betydelse du först inte kommer att inse.”

“Du kommer under den närmaste framtiden att överväga en geografisk förändring, som har att göra med personliga förändringar. Tänk noga över om inte de negativa följderna är större än de positiva.”

“Det finns risker för din hälsa. Dessa går att undvika genom att du håller ögonen öppna och medvetet väljer hur du lever.”

“Under den närmaste tiden får du kontakt med en person som du inte har tänkt på sedan länge. Var litet tillbakahållen, och inte alltför förtrolig, när du träffar denna person.”

Samma artikel innehåller också en lång lista över dokumenterade spådomsmetoder. Här ett smakprov:

lychnomanti – tolkning av utseendet av tre brinnande ljus, uppställda i en triangel
sykomanti – tolkning av utseendet hos torkade fikonblad
tyromanti – tolkning av utseendet hos ost som får smälta
onychomanti – tolkning av solljusets reflektion i fingernaglar
phyllorhodomanti – tolkning av ljudet av rosenblad som man slår mot handen
oenomanti – tolkning av färg, utseende och smak hos viner
gelomanti – tolkning av hysteriska skratt.

Mänskliga magneter

I Der Skeptiker nr 1/93 berättas om s k mänskliga magneter, människor på vars kropp tunga metallföremål verkar att sitta fast som på magneter. Enbart i Bulgarien har åtminstone 300 personer framträtt med denna “paranormala” förmåga, och även Tyskland har sin beskärda andel. Denna form av “biomagnetism” har bl a varit föremål för sensationsprogram i tysk TV. Der Skeptiker redovisar några viktiga förklaringar till fenomenet:

  • Föremålets tyngdpunkt kan ligga närmare kroppen än man tror. Äldre strykjärn har t ex tyngdpunkten mycket närmare den platta ytan än nyare modeller.
  • Kroppens anatomi: Bröstkorgens lutning varierar med kön och kroppskonstitution. De mest framgångsrika “mänskliga magneterna” är kvinnor utan anorexiaproblem.
  • Hudkräm ökar vidhäftningen dramatiskt.
  • Kameravinkeln spelar en stor roll. Det kan räcka att luta sig litet bakåt för att få tunga föremål att fastna på ovankroppen. En öppen handflata kan se lodrät ut på fotografi trots att den i verkligheten hölls snett.

Yttersta dagen

En av notiserna i Der Skeptiker 2/93 handlar om ett program i TV-kanalen CNN (som man kan se även i Tyskland). Den 9 mars 1993 framträdde där radiopredikanten Harold Camping som hade beräknat att den yttersta domen kommer att äga rum i september 1994. Riktigt intressant blev det när en tittare ringde in till studion och frågade Camping om han hade pensionsförsäkring. Det hade han.

Avskuren tunga

I Der Skeptiker nr 3/93 berättar Wolfgang Hund om tricket med den avskurna tungan. År 1956 reste en indisk trollkonstnär runt i Tyskland. Hans främsta trick var att skära bort en bit av tungan och sätta dit den igen. Han försökte ha så många läkare och tandläkare som möjligt framme på scenen, och de bekräftade att den bortskurna biten var ett stycke mänsklig tunga. Detta gjordes alltså som underhållning.

År 1989 framträdde en “fakir” i tysk TV och genomförde samma trick, men nu presenterades det som en “andlig-meditativ krafthandling”, dvs som ett övernaturligt fenomen.

Hur det går till? Wolfgang Hund går inte in på några detaljer, men han nämner att ingen läkare kan se på ett stycke vävnad om det verkligen är en bit av en människotunga.

Högervridet vatten?

Enligt Der Skeptiker nr 3/93 säljs i Schweiz ett magnetfilter med vars hjälp man magnetiserar vatten och gör det högervridande (polariserande). Detta vatten sägs göra huden vackrare och hjälpa mot reumatism och gikt samt förhindra bildning av njur- och gallstenar.

Det hela är naturligtvis en ren bluff. Vatten kan inte varaktigt magnetiseras. Det är inte heller optiskt aktivt, dvs det går inte att framställa vattenmolekyler som kan polarisera ljus.

Tragiska dödsfall

Der Skeptiker nr 4/93 rapporterade om ett tragiskt dödsfall som kanske kunnat undvikas: Femåriga Katharina från Markt Rettenbach har dött i leukemi. Om hon fått fullfölja sin medicinering med cytostatika skulle hennes överlevnadschans ha varit cirka 80 procent. Föräldrarna avbröt emellertid terapin. Som en sista åtgärd för att rädda flickans liv försökte läkarna få till stånd ett beslut om att frånta föräldrarna vårdnaden. Fadern flydde då med dottern till USA.

Domstolen lät föräldrarna behålla vårdnaden på villkor att de lät barnet få korrekt medicinsk omvårdnad. Föräldrarna lät henne då vårdas av en läkare som enbart använde naturmedel. Därmed var hon dömd till en säker död.

Flera liknande fall har förekommit inom barnleukemivården i Tyskland.

I nr 1/94 berättade Der Skeptiker om en treårig flicka som var mycket nära att dö därför att föräldrarna hade valt en homeopatisk husläkare. Flickan, som hade medfött hjärtfel, fick en halsinfektion med hög feber. På grund av hjärtfelet var en behandling med antibiotika oundgänglig, men hon fick endast homeopatisk medicin. Efter tre veckor drabbades hon av ett livshotande tillstånd (septisk chock, skador på hjärtklaffarna) från vilket hon med nöd och näppe kunde räddas med bl a en akut hjärtoperation.

Sömnlöst

Redan på 1400-talet tillämpade inkvisitionen en teknik kallad “Tortura Insomnii”. Den bestod i att hålla fångarna vakna under en lång period. Metoden var mycket effektiv för att framtvinga bekännelser från oskyldiga. Metoden har sedan dess använts flitigt i totalitära regimer. Det var en av de metoder som Nordkorea tillämpade på amerikanska stridspiloter som tillfångatogs under Koreakriget. Piloterna förmåddes erkänna att de släppt “bakteriebomber”, vilket var oriktigt. Efter intensiva perioder av sömnlöshet och förhör förmåddes de att bekänna, och började t o m att tro på sina bekännelser.

Den amerikanske psykologen Louis J West menar att en del sekter praktiserar Tortura Insomnii på sina medlemmar.

(CAN News, februari 1994.)

Vetenskap och Folkbildning