Publicerat i Folkvett nr 4/1993.

World Light Center

Den mest uppmärksammade sekten i svenska massmedia de senaste månaderna har varit World Light Center, som har slagit sig ned i Konga i Småland. Sektens ledare är en 65-årig kvinna som anser sig ha direktkontakt med Gud och som påstår sig kunna bota allehanda svåra sjukdomar med healing. Flera barn som vistas hos sekten tillsammans med sina föräldrar har omhändertagits av de sociala myndigheterna på grund av fysisk och psykisk misshandel (bl a har barn tvingats att äta upp sina egna spyor). Polisutredning pågår.(iDAG 12 oktober 1993.)

TM i Washington

Folkvett har tidigare berättat att Transcendental Meditation har flyttat ut sin verksamhet från USAs huvudstad. Nu har TM ansökt om sex miljoner dollar från stadsförvaltningen för att starta ett projekt som ska “minska brottsligheten i staden med 20 procent på två månader, rädda minst 90 unga liv och skapa en mer positiv miljö för president Clinton att fatta beslut i.” Några bidrag ur stadskassan blev det dock inte för TM, som för övrigt här framträdde under namnet “Citizens for a Crime-Free D.C.” (medborgare för en brottsfri huvudstad).(National Capital Area Skeptical Eye 7:1, 1993)

Satanister i Norge

Efter några fall av skadegörelse på kyrkans egendom, där satanistiska symboler förekom, har den norske biskopen Per Lønning (Bjørgvins stift) sagt till pressen att det kan bli aktuellt för kyrkan att skaffa sig en exorcist för att hantera problemet. Religionsforskaren Erik Gustav Karlsaune vid Trondheims universitet gick till motangrepp, och menade att detta var ett återfall till medeltida tänkande och “det dummaste kyrkan kan göra”.(NIVFO-bulletinen 1, 1993.)

Scientologernas imperium

Scientologerna hävdar ofta att Narconon, deras organisation för drogavvänjning, inte har något med scientologikyrkan att göra. Därför är det intressant att notera att scientologikyrkans egen bok What is scientology? (1993) tar upp bl a följande organisationer som scientologiska:Freedom MagazineKommittén för mänskliga rättigheterCriminonNarcononEn annan scientologiorganisation är “Riksförbundet för ett Drogfritt Sverige”.

Samarbete mellan sekter

Vad har Jehovas vittnen, scientologer, Guds Barn och Moonies gemensamt? Tydligen tillräckligt mycket för att samarbeta. I Strasbourg har dessa och några andra sekter bildat en gemensam lobbyorganisation att påverka Europaparlamentet.(Fri-brevet nr 2, 1993.)

Teosofins skräckskola

Teosofin, det sena 1800-talets motsvarighet till New Age, har i allmänhet framstått som en mera tolerant rörelse än de flesta av de moderna sekterna. I iDAG (18 augusti 1993) avslöjade emellertid Lena Kronberg en skrämmande interiör från teosofin på 1910-talet.Hennes morfar Staffan Kronberg hörde till de barn som av sina föräldrar skickades till teosofernas skola vid Point Loma i Kalifornien. Ett dussintal barn i åldern fyra till tio år skickades dit från Sverige av sina föräldrar, som ville ge dem en uppfostran i teosofisk anda. Med hjälp av dels morfaderns noggranna dagböcker, dels intervjuer med överlevande vittnen har Lena Kronberg kunnat dokumentera teosofskolans uppfostringsmetoder.Disciplinen var järnhård, och barnen fick bära kläder i olika färg som visade om de varit duktiga eller olydiga. På natten rycktes täckena bort från sängarna, och de pojkar som hade nattstånd straffades för detta och fick bära kläder i avvikande färg. Misstänkta onanister försågs med tvångströja. Även sängvätare straffades, bl a med att inte få någon mat. Sjuka barn undanhölls sjukvård, och fick i stället homeopatiska mediciner.Om allt detta hölls föräldrarna okunniga. Det ingick i skolans principer att barnen under sina tio år på skolan inte skulle träffa sina föräldrar, och deras brev hem blev censurerade.Likheterna med moderna sektrörelser är blott alltför uppenbara.

Vetenskap och Folkbildning