Publicerat i Folkvett nr 3/1993.

Den 14 maj 1993 hade Svenska Dagbladet en stort uppslagen artikel om healing i svensk sjukvård. Som ett komplement till vanlig behandling skulle patienter på Nacka sjukhus ortopedklinik få “Reiki-healing”, som går ut på att healern lägger händerna på patientens kropp för att “balansera kroppens energier och tillföra ny energi”. Ansvarig för healingen var läkaren David Anderson. Dagen efter rapporterade tidningen att healing-verksamheten hade upphört. Chefsöverläkaren Hans Collste hade, sedan han fått veta om saken genom tidningen, ingripit och sett till att verksamheten upphörde. Enligt Collste skedde ingripandet i tid. Ingen hade patient farit illa eller undanhållits sedvanlig medicinsk vård på grund av healingen.

SOH

Vetenskap och Folkbildning