Publicerat i Folkvett nr 1/1993.

En av de skrifter som Jehovas Vittnen delar ut till intresserade heter Liv – ett resultat av evolution eller skapelse? Där argumenterar vittnena mot evolutionsläran med nästan alla till buds stående (pseudovetenskapliga) medel. Ett av de argument de betonar starkast är att livets molekyler omöjligen skulle ha kunnat uppstå av en slump:

“De proteiner som är nödvändiga för livet har mycket komplicerade molekyler. Hur stor är chansen att ens en relativt enkel proteinmolekyl av en slump skulle bildas i en organisk soppa? Evolutionister medger att den chansen endast är en på 10113 (en etta följd av 113 nollor). Men matematiker avfärdar varje händelse med sannolikheten ett på endast 1050 som något som aldrig inträffar.”

Argumentet är grovt missvisande av flera skäl. Ett av dessa är att det är helt ointressant att räkna ut sannolikheten för uppkomsten av en specifik aminosyre-sekvens. Det väsentliga är uppkomsten av ett protein som har en viss funktion, och i allmänhet finns det ett mycket stort antal sinsemellan olika aminosyresekvenser som kan ge upphov till ett protein med vissa egenskaper. Ett annat viktigt skäl är att man alls inte kan ta för givet att mycket komplicerade strukturer har uppstått “från början” ur små beståndsdelar. Hur de första självreproducerande molekylerna var beskaffade är inte känt, men man ska inte ta för givet att de var lika komplicerade som molekylerna i de varelser som lever i dag. (I Sverker Johanssons artikel i detta nummer finns mera att läsa om kreationisternas sannolikhetsargument.)

Nu skulle man väl kunna tro att det enbart är sekter av Jehovas Vittnens slag som begagnar argument av det här slaget. Men alls icke! Under 1992 delade Svenska Kyrkan ut en liten bok, Lilla boken om kristen tro, till alla Sveriges hushåll. Där återfinns följande avsnitt:

“Tanken att blinda naturkrafter skulle kunna koppla samman de 2000 enzymer som livet är beroende av, är lika sannolik som att slå 50 000 sexor i följd med en tärning. Eller att en tornado som blåser genom ett skrotupplag slumpmässigt skulle åstadkomma en Boeing 767.”

Syftet med denna text verkar vara att visa hur vördnadsbjudande naturen är och hur svårfattbar den är för det mänskliga förnuftet. Det skulle ha gått att visa utan att hemfalla åt en pseudovetenskaplig advokatyr på Jehovas Vittnens nivå.

Vetenskap och Folkbildning