Publicerat i Folkvett nr 3-4/1991.

Randi utsatt för stämningskampanj

James Randi, en av förgrundsgestalterna i CSICOP, har utsatts för en hel rad av stämningar vid olika domstolar. Det är Uri Geller som ligger bakom, och anklagelserna gäller vad Randi har sagt och skrivit om Geller. Som bekant har Randi sedan länge offentligt kritiserat Uri Gellers olika bedrägerier. Geller har förlorat de mål som hittills har avgjorts, men mycket tyder på att han räknar med att kunna tysta Randi med sina stämningar utan att vinna någon enda av rättegångarna. Randi tvingas nämligen betala alla rättegångskostnader själv, och det rör sig om hundratusentals dollar.Flera av stämningarna har riktats även mot CSICOP, eftersom Geller hävdar att Randi har talat på CSICOPs uppdrag. Randi har, med sorg i hjärtat, avsagt sig sitt medlemskap av CSICOP i syfte att “CSICOP ska besparas från att dras in i sådan rättegångar om och när jag nämner Gellers namn igen.” Randi var som bekant en av CSICOPs grundare.För att förhindra att Randi tystas har amerikanska skeptiker satt upp The Skeptics Legal Fund, vars syfte är att stödja såväl Randi som andra som kan drabbas av denna typ av missbruk av domstolsväsendet. Den som vill lämna ett bidrag kan använda följande adress:

The Skeptics Legal Fund Robert Steiner, CPAP.O. Box 659El Cerrito CA 94530USA

I Gellers fotspår

Den tyske skeptikern Werner Walter har blivit stämd av Andreas Schneider, UFO-log i von Dänikens anda, på lika svaga grunder som Geller har stämt Randi. Någon större chans att vinna processen torde han inte ha, men den tyska lagstiftningen är sådan att Schneider riskerar att få betala sina egna rättegångskostnader. De tyska skeptikerna håller på att inrätta en fond för rättshjälp i sådana fall.

(GWUP-Aktuell nr 2-3, 1991)

Astrologie doktor

År 1987 blev Peter Niehenke doktor vid universitetet i Bielefeld på en avhandling om astrologi, som enligt de tyska skeptikerna var en parodi på vetenskap. De har gjort åtskilliga försök att få examensbeslutet upphävt, men hittills utan framgång. (Der Skeptiker 1, 1991)

Reagans astrolog i farten

Nancy Reagans astrolog, Joan Quigley, förutspådde vid årets början Saddam Husseins snara hädangång, som skulle ta sin början den 20 januari. Flera andra astrologer förutspådde också i början av januari Husseins snara död. Det som övertygade Quigley var att Hussein är född under samma stjärntecken som Hitler. (GWUP-Aktuell nr 2-3, 1991)

Satanism i Norge

Skeptiker-Nytt, medlemsblad för den nya norska skeptikerorganisationen SKEPSIS, berättar i sitt första nummer (nr 1, 1991) att satanismhysterin nu har nått Norge. En polistjänsteman i Oslo menar sig ha bevis för att det finns en Satans-sekt i Norge som ägnar sig åt barnoffer och kannibalism. Några bevis i polisiär mening föreligger dock inteBåde i USA och England finns det gott om “satanistjägarna” i anknytning till kristet fundamentalistiska grupper. De påstår att det finns en omfattande internationell konspiration av djävulsdyrkare. Uppskattningarna om hur många barn som offras årligen i USA varierar mellan 50 000 och två miljoner. Flertalet av dessa ska ha kidnappats. (Som en jämförelse kan nämnas att det begås ca 20 000 dråp och mord per år i USA, och att ca 100 barn kidnappas årligen, varav över hälften kommer till rätta.)Skeptiker-Nytt framhåller att satanist-konspirationen är en modern myt (“urban legend”), vars förhistoria är allt annat än hedervärd. “Forestillingen om en hemmelig sekt som praktiserer barnemord, kannibalisme og seksuelle orgier er blitt brukt i forfølgelsen av minoritetsgrupper gjennom hele Europas historie.”

NIVFO jubilerar

Samtidigt som det nybildade SKEPSIS börjar få fart på verksamheten (man har redan 180 medlemmar) firar den andra norska skeptikerorganisationen, NIVFO, sitt 10-årsjubileum. I NIVFO-bulletinen nr 2, 1991, gör man en tillbakablick på de gångna åren.NIVFO bildades år 1981 av personer med bakgrund i UFO-rörelsen. De första åren dominerades verksamheten helt av UFO-frågan, där NIVFO från början intog en skeptisk hållning. Efter några år och särskilt sedan man fått kontakt med CSICOP breddade man verksamheten, och den har nu samma bredd som i andra skeptikerorganisationer.NIVFO har emellertid en annan organisationsform än andra skeptikerorganisationer. I jubileumsbetraktelsen förklaras detta så här:”NIVFO startet som et privat forsøk, eller stiftelse; dette bl.a. fordi årelang erfaring hadde vist at det tradisjonelle organisasjonsmønseret i en forening har en tendens til å være tungrodd – mye tid går med til rent organisasjonsarbeide. Etter prøvning og feiling mener vi å ha funnet frem til det mest effektive funsjonsapparatet.”

Argentiska skeptiker

I Argentina har det första numret av den nya tidskriften El Ojo Escéptico (det skeptiska ögat) kommit ut. Man tar bl a upp parapsykologi och pseudomedicin till granskning. Vidare finns en recension av boken ¿Vikingos o extraterrestres? av arkeologen Juan Schobinger. Det är en granskning dels av von Däniken-myten om att de latinamerikanska högkulturerna fick besök av utomjordingar, dels av påståenden att vikingar ska ha besökt dessa kulturer.

Engelsk stavning

Den australiska tidskriften The Skeptic (11:1, 1991) tar upp frågan varför man inte använder den vanliga stavningen “sceptic”. Orsaken är att man vill skilja sig från vardagsskeptiker som “inte tror på politiska löften, på ekonomer eller på sin mans eller frus löften”. Därför använder man “Skeptic” (med stort S) för sin egen tidskrift och organisation, och använder den vanliga stavningen “sceptic” för ordets vanliga bemärkelse. Men när man i telefon påtalat att “det stavas med k” har man i bland fått brev till “Australian Sceptiks”.

SOH

Vetenskap och Folkbildning