Publicerat i Folkvett nr 1/1991.

“Plump i protokollet”

I Folkvett nr. 2/90, s. 21, rettes en viss kritikk mot NIVFO-Bulletin for at redaktøren i en fotnote har anmerket at det finnes ansette forskere som stadig imøtegår påstanden om at sigarettrøking er årsaken til den store majoriteten av lunge-canser. Vår fotnote blir i Folkvett utlagt som et positivt argument for røking. Vi vil gjerne få understreke at dette ikke er riktig, og at vi ikke kan se noen grunn til en slik fortolkning.

Vidare påpeker Folkvett at vi (“typisk nok”) ikke angir hvilke forskere dette skulle være. Vi tror ikke det er typisk for NIVFO-Bulletin ikke å oppgi kilder eller referanser, men siden spørsmålet er reist kan vi gjerne gi eksempler for å vise at utsagnet i fotnoten er riktig nok:

Dr. William T. Whitby, i boken Røyk med god samvittighet. Ex Libris A/S, Oslo 1989.

Dr. Flemming Kissmeyer Nielsen, professor i klinisk immunologi ved universitetet i Århus, som har skrevet forordet til boken (en av Danmarks best kjente leger).

Professor Sir Ronald Fischer, berømt engelsk statistiker og arvelighetsforsker, som allerede omkring 1950 uttalte at teorien om at røking fører til lunge-canser vil bli avslørt som en katastrofal bløff.

Vi ser det ikke som noen naturlig oppgave for NIVFO-Bulletin å ta opp slike spørsmål – selv om de kan være eksempler på pseudovitenskap – da dette er ting som har vært og stadig blir rikelig behandlet av andre instanser.Det finnes også forskare som imøtegår evolusjonslæren, som argumenterer for at UFOs er fremmede romskip osv, men ingen vil vel forsøke å hevde at NIVFO støtter kreasjonismen og UFO-tro? Når vi omtaler forskjellige synspunkter og påstander, så er det naturligtvis fordi vi ikke som våre “motstandare” ønsker å selektere informasjon ved å holde tilbake data vi ikke liker.

Vi spør heller nå som alltid: Med hvilke metoder kom man frem til konklusjonen?

Vi har forøvrig aldri sett “norske helsesigaretter”.

Vi benytter anledningen til å takke Folkvetts redaktør for verbale blomster til vårt tidsskrift og kvitterer med en tilsvarende bukett.

K. Stenødegård
Redaktør NIVFO-Bulletin

Svar

Tack för klarläggandet. Formuleringen “typiskt nog” åsyftade vad som är typiskt för rökningspropaganda, inte vad som är typiskt för NIVFO-Bulletinen. Den senare uppger sina referenser och källor på ett föredömligt sätt.

SOH

Vetenskap och Folkbildning