Publicerat i Folkvett nr 1/1991.

För fjärde året i rad har Vetenskap och Folkbildning utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Till Årets folkbildare 1990 utsågs Skalman, välkänd från serietidningen Bamse. “Skalman visar att humor och fantasi passar bra ihop med eftertanke och kritiskt tänkande. Han avslöjar fördomar och vidskepelser med en fin förening av lekfullhet och allvar.”

För det fall att Skalman skulle vara förhindrad har föreningen inbjudit Rune Andréasson att ta emot folkbildardiplomet på Skalmans vägnar. Rune Andréasson har varit Bamses och Skalmans tecknare fram till sin pensionering år 1990.

Enligt tidskriften Ny Teknik (1991:4) har Bamses nära vänner Lille Skutt och Bamse gjort ett uttalande med anledning av utmärkelsen: “Skalman är en genial man, en fiffig kompis som kan allt.”

Till Årets förvillare 1990 utsågs programbolaget TV4. “Aldrig förr har ett så godtroget och okritiskt TV-program fått en så massiv reklamlansering som då “Sjunde sinnet” gjordes till slagnummer i den nya TV-kanalen. Det är tämligen oklart var som menas med det “sjunde” sinnet, men det har i vart fall inget att skaffa med sinne för källkritik eller undersökande journalistik.”

Vetenskap och Folkbildning